• Eerlijke inschatting
 • Enkel ervaren verkeersstrafrechtadvocaten
 • Snelle werkwijze
 • Voordeligste tarief

Rijbewijs ingevorderd

Is uw rijbewijs ingevorderd? Met de bijstand van een gespecialiseerde advocaat lukt het vaak om het rijbewijs al binnen 14 dagen terug te krijgen! Vraagt u zich af nu af wat Advocaat Verkeersstrafrecht precies voor u kan doen bij een ingevorderd rijbewijs? Wij kunnen u onder meer van dienst zijn bij:

> VEELGESTELDE VRAGEN NA RIJBEWIJS INGEVORDERD

Wanneer klaagschrift indienen bij ingevorderd rijbewijs - kans van slagen per situatie

Rijbewijs ingevorderd - rijden onder invloed van alcohol

Bij rijden onder invloed van alcohol zal het rijbewijs worden ingevorderd vanaf een ademalcoholgehalte 570 µg/l oftewel een bloedalcoholgehalte van 1,3 ‰. Voor beginnend bestuurders (die minder dan < 5 jaar hun rijbewijs hebben) gelden lagere alcoholgrenzen voor de invordering van het rijbewijs: vanaf een ademalcoholgehalte 350 µg/l oftewel een bloedalcoholgehalte van 0,8 ‰.

In tabel ziet dit er als volgt uit:

RIJBEWIJS INGEVORDERD BIJ..... Alcoholgehalte in de adem (µgl) Alcoholgehalte in het bloed in pro mille (‰)
NORMAAL BESTUURDERS (rijbewijs langer dan 5 jaar in het bezit) > 570 µgl > 1,3 ‰
BEGINNEND BESTUURDER (rijbewijs korter dan 5 jaar in het bezit) > 350 µgl > 0,8 ‰

> Meer informatie rijbewijs ingevorderd na rijden onder invloed (Advocaat-verkeersstrafrecht.nl)
> Meer informatie rijbewijs ingevorderd na rijden onder invloed (Rijbewijs-ingevorderd-alcohol.nl)

Rijbewijs ingevorderd - rijden onder invloed van drugs

Voor het rijden onder invloed van drugs bestaan geen wettelijke criteria voor wanneer het rijbewijs kan worden ingevorderd, zoals dat geldt voor het rijden onder invloed van alcohol. Binnenkort komt er wel een speekseltester waarmee drugsgebruik kan worden vastgesteld, maar het is dan nog steeds niet mogelijk om direct al de concrete hoeveelheid vast te stellen. Daarvoor is een bloedonderzoek weer nodig. Ook kent de wet geen duidelijke grondslag om het rijbewijs te kunnen invorderen. Wel kan onder omstandigheden het rijbewijs worden ingevorderd indien de veiligheid ernstig in het gevaar is gebracht door de overtreding.

Wel is het zo dat het rijbewijs door de politie kan worden ingevorderd bij een verdenking van rijden onder invloed en zelfs wanneer u als bestuurder drugs in uw bezit hebt en u verklaard dat de drugs voor eigen gebruik is. Het rijbewijs wordt dan ingevorderd op grond van artikel 130 WVW en zal worden doorgestuurd naar het CBR.

> Meer informatie rijbewijs ingevorderd na drugs

Rijbewijs ingevorderd - te hard rijden / snelheid

Ook bij te hard rijden wordt het rijbewijs door de politie ingevorderd. Het rijbewijs kan worden ingevorderd wanneer er meer dan 50 km/u te hard is gereden.

> Meer informatie rijbewijs ingevorderd na te hard rijden (Advocaat-verkeersstrafrecht.nl)
> Meer informatie rijbewijs ingevorderd bij snelheid (Rijbewijs-ingevorderd-snelheid.nl)

Rijbewijs ingevorderd - gevaarlijk rijgedrag

Tot slot kan het rijbewijs worden ingevorderd indien de bestuurder gevaarlijk rijgedrag heeft vertoond. In de wet wordt het gevaarlijk rijgedrag omschreven als de overtreding waardoor de veiligheid op de weg ernstig in gevaar is gebracht. Of hier aan voldaan is, is afhankelijk van de concrete omstandigheden van het geval. Vaak valt er nog goed verweer te voeren tegen deze grondslag voor de invordering van het rijbewijs. Wanneer is de veiligheid op de weg ernstig in gevaar gebracht? Wat maakt het rijgedrag nu echt gevaarlijk? Dit zal allemaal vragen die zich lenen voor een kansrijke juridische discussie.

> Meer informatie rijbewijs ingevorderd na gevaarlijk rijgedrag
> Rijbewijs ingevorderd vanwege ernstig in gevaar brengen van de veiligheid op de weg

Rijbewijs ingevorderd - Wat nu?

Wanneer uw rijbewijs door de politie is ingevorderd, wilt u het rijbewijs uiteraard zo snel mogelijk terug. Binnen 10 dagen zal de officier van justitie beslissen of het rijbewijs voor langere duur wordt ingehouden. U moet van deze beslissing echter niet veel verwachten. De officier kijkt nauwelijks naar uw situatie en bepaalt haast standaard de termijn van de inhouding van het ingevorderde rijbewijs voor de duur van de ontzegging van de rijbevoegdheid die opgelegd kan worden. U hoeft echter deze 10 dagen termijn niet af te wachten. Wanneer uw rijbewijs is ingevorderd, kunt u direct actie ondernemen om het rijbewijs weer snel terug te krijgen door het indienen van een klaagschrift, zie ook hierna.

> Meer informatie 10 dagen termijn na rijbewijs ingevorderd

Rijbewijs ingevorderd - hoe lang?

Wanneer het rijbewijs is ingevorderd, zal de officier van justitie een besluit nemen wat er met uw rijbewijs gaat gebeuren. Meestal zal de officier beslissen om het rijbewijs voor een aantal maanden in te houden. De termijn van de inhouding van het rijbewijs is afhankelijk van verschillende factoren. Allereerst speelt het alcoholgehalte hierin een belangrijke rol, maar verder kijkt de officier van justitie naar de eventuele recidive en gevaarzettend gedrag of de betrokkenheid bij een verkeersongeval om de termijn van de inhouding van het rijbewijs te bepalen. Zo krijgt u de eerste keer dat uw rijbewijs is ingevorderd wegens rijden onder invloed van alcohol vaak minder straf en lukt het een advocaat om eerder het ingevorderde rijbewijs terug te krijgen. Wanneer het rijbewijs is ingevorderd wegens te hard rijden, liggen de straffen en de inhoudingstermijn vaak ook lager.

> zie ook: rijbewijs ingevorderd; wanneer terug?

Hoe lang inhouding rijbewijs / rijbewijs kwijt?

Rijbewijs ingevorderd - snel weer terug

Er zijn drie mogelijkheden om het ingevorderde rijbewijs snel weer terug te krijgen:

 1. Stuur een brief naar de Officier van Justitie
 2. Dien een klaagschrift in bij de rechtbank
 3. Laat u bijstaan tijdens de OM-zitting

Wij adviseren eigenlijk enkel het indienen van het klaagschrift bij de rechtbank.

> Plan van aanpak terugkrijgen rijbewijs

Brief sturen
Nadat uw rijbewijs is ingevorderd, wordt deze door de politie naar het CVOM te Utrecht gestuurd voor de beoordeling en de verdere afhandeling. De officier van justitie bij het CVOM moet binnen 10 dagen beslissen of u uw rijbewijs terug krijgt, of dat deze ingehouden blijft. U kunt proberen om deze beslissing te beïnvloeden door een brief te sturen naar de officier van justitie. In de praktijk blijkt dat dit nauwelijks zin heeft; de officier kijkt niet of nauwelijks naar uw brief en heeft vaak zijn beslissing tot inhouding van het rijbewijs al genomen op basis van het alcoholgehalte of de gereden snelheid. Vaak is het beter om direct een klaagschrift in te dienen bij de rechtbank!

> Meer informatie ingevorderd rijbewijs terugkrijgen van CVOM

Klaagschrift indienen
U kunt ook een klaagschrift indienen tegen de invordering en inhouding van uw rijbewijs. Veel mensen wachten af met het indienen van een klaagschrift totdat de officier van justitie binnen die 10 dagen termijn een beslissing heeft genomen, maar dat hoeft niet. U kunt al meteen nadat het rijbewijs is ingevorderd een klaagschrift indienen bij de rechtbank. Wanneer u het klaagschrift direct indient, heeft dit tot voordeel dat het klaagschrift eerder wordt behandeld, waardoor u het rijbewijs ook eerder al terug kunt krijgen.

> Meer informatie klaagschrift bij rijbewijs ingevorderd
> Beoordelingskader klaagschrift na rijbewijs ingevorderd

OM-zitting
Een OM-zitting is een buitengerechtelijke wijze van afdoening van de strafzaak. In plaats dat u bij de rechter komt, hebt u nu een zitting bij een officier van justitie. De officier van justitie bespreekt met u de zaak, stelt vragen aan u, en legt aan u een straf op. In de meeste gevallen zal bij rijden onder invloed en te hard rijden een boete en en ontzegging van de rijbevoegdheid worden opgelegd. Het kan hier gaan om een ontzegging van de rijbevoegdheid tot maar liefst 6 maanden. U dient een OM-zitting dus erg serieus te nemen. Voor u het weet, moet u (nog) 6 maanden uw rijbewijs missen.

Combinatie
U kunt er ook voor kiezen om tegelijk een brief te sturen naar de officier van justitie en een klaagschrift in te dienen bij de rechtbank. Op deze manier vergroot u uw kansen dat u het rijbewijs snel terugkrijgt, terwijl het nauwelijks meer kost.

Het advies is in ieder geval om niet te gaan rijden gedurende de tijd dat het rijbewijs is gevorderd. Dit levert namelijk een misdrijf op, en wordt volgens de richtlijnen bestraft met een gevangenisstraf van 14 dagen.

Rijbewijs ingevorderd - art. 164 WVW

Het rijbewijs wordt ingevorderd op grond van artikel 164 WVW. In dit artikel zijn onder meer de eisen en regels voor de invordering van het rijbewijs geregeld en wat er precies moet gebeuren nadat het rijbewijs is ingevorderd.

> zie ook: inname rijbewijs

Rijbewijs ingevorderd vanwege CBR - art. 130 WVW

Daarnaast kan uw rijbewijs ook worden ingevorderd op grond van artikel 130 WVW. Het rijbewijs zal dan direct naar het CBR worden doorgestuurd. Dit is bijvoorbeeld het geval bij

 • het vermoeden van het bestaan van een alcoholprobleem
 • een alcoholgehalte van meer dan 785 ug/l (normaal bestuurders)
 • een alcoholgehalte van meer dan 570 ug/l (beginnend bestuurders)
 • 3x aanhoudingen wegens rijden onder invloed van alcohol binnen 5 jaren
 • bij rijden onder invloed van drugs
 • bij het in bezit hebben van een hoeveelheid drugs met de verklaring dat dit voor eigen gebruik is

> Meer informatie ingevorderd rijbewijs vanwege CBR (art. 130 WVW)

Rijbewijs ingevorderd of ingetrokken?

Veel mensen spreken niet over het ingevorderd zijn van het rijbewijs, maar hebben het over het rijbewijs dat is ingetrokken. Dit is ook meer spreektaal. Het ingetrokken zijn van het rijbewijs is meer een verzamelnaam voor verschillende situaties waarbij iemand zijn rijbewijs kan verliezen, zoals inderdaad de invordering en inhouding van het rijbewijs, maar ook de ongeldigverklaring van het rijbewijs, schorsing van de geldigheid van het rijbewijs en de ontzegging van de rijbevoegdheid.

> Meer informatie intrekking rijbewijs

Rijbewijs ingevorderd - Advocaat nodig?

U kunt met uw advocaat bespreken via welke weg u het rijbewijs terug wilt krijgen. In overleg met uw advocaat bepaalt u samen de te voeren verdedigingsstrategie, en de te nemen stappen. De advocaat zal u uitgebreid informeren over de mogelijkheden en de kosten.

Bijstand van een advocaat is vaak noodzakelijk, juist nu de bezwaarschriftprocedures erg ingewikkeld kunnen zijn. U krijgt slechts een kans om uw rijbewijs terug te krijgen, en moet die kans op de juiste manier benutten. Bovendien kan alles wat u ter terechtzitting of in het bezwaarschrift verklaart, gevolgen hebben voor de latere strafzaak. Het is dus heel belangrijk dat u weet wat u wel en niet kunt aanvoeren. Ook speelt vaak op de achtergrond tevens een procedure tegen het CBR. Het is in dat opzicht belangrijk dat u wordt bijgestaan door een echte specialist die precies weet welke verweren in beide procedures het beste kunnen worden gevoerd.

> Werkwijze advocaat (Rijbewijsinbeslaggenomen.nl)
> Rijbewijs kwijt - Advocaat nodig?

Deskundige rechtsbijstand
Wanneer u uw strafzaak bij ons aanmeldt, via het daartoe bestemde aanmeldingsformulier, zullen wij u direct doorverwijzen naar een gespecialiseerde verkeersstrafrechtadvocaat, zodat u verzekerd bent van deskundige rechtsbijstand. De bij ons netwerk aangesloten advocaten hebben ruime kennis en ervaring met verkeersstrafzaken, waardoor ze precies weten wat voor u de beste verdedigingsstrategie is.

Voordelige rechtsbijstand
Via ons netwerk van gespecialiseerde verkeersstrafrechtadvocaten bent u niet alleen verzekerd van deskundige rechtsbijstand, maar weet u ook zeker dat u nooit teveel betaalt. Onze advocaten zijn bereid om u ook pro deo bij te staan, mits u daarvoor in aanmerking komt gelet op de wettelijk vastgestelde inkomensgrenzen. U hoeft dan uitsluitend een geringe eigen bijdrage te betalen.

Voor wie niet in aanmerking komt voor een pro deo advocaat, hebben wij met de bij ons netwerk aangesloten advocaten speciale prijsafspraken gemaakt, waardoor ze u kunnen bijstaan op basis van een extra voordelig honorarium. Dit speciale voordeeltarief geldt alleen na doorverwijzing via onze website en is niet geldig in combinatie van andere acties. Bij vrijspraak, sepot of ontslag van rechtsvervolging krijgt u bovendien alle kosten van rechtsbijstand vergoed door de Staat. Wij kunnen dan voor u een verzoek indienen.

Informatiebrochure rijden onder invloed van alcohol

Is uw rijbewijs ingevorderd wegens rijden onder invloed van alcohol? Bestel dan de uitgebreide informatiebrochure 'rijden onder invloed van alcohol' en lees precies wat u het beste kunt doen om uw rijbewijs het snelst terug te krijgen.

Informatiebrochure 'rijden onder invloed van alcohol' bestellen > 

Ook uw rijbewijs snel en voordelig terug met behulp van een gespecialiseerde advocaat?

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden