• Eerlijke inschatting
  • Enkel ervaren verkeersstrafrechtadvocaten
  • Snelle werkwijze
  • Voordeligste tarief

Rijbewijs ingetrokken

Mijn rijbewijs is ingetrokken. Wat moet ik nu doen? Die vraag krijgen wij geregeld van cliënten, maar wij stellen dan altijd de vraag terug wat er dan precies is gebeurd. Het intrekken van het rijbewijs is meer spreektaal, maar het is geen juridische term. Als het rijbewijs is ingetrokken, kan dit van alles inhouden.

1. Rijbewijs ingetrokken door CBR > rijbewijs ongeldig verklaard

Het rijbewijs kan worden ingetrokken door het CBR, maar de juiste juridische term hiervan is dat het rijbewijs door het CBR ongeldig is verklaard. Het CBR kan het rijbewijs ongeldig verklaren omdat u niet hebt meegewerkt aan een opgelegde maatregel of omdat uit onderzoek van een arts is gebleken dat u niet langer geschikt bent om een motorrijtuig te besturen.

Naast de mogelijkheid om het rijbewijs ongeldig te verklaren, kan het CBR ook de geldigheid van het rijbewijs schorsen. Dit doet het CBR in bepaalde gevallen wanneer tevens een onderzoek naar de rijgeschiktheid wordt opgelegd.

> Meer informatie rijbewijs ongeldig verklaard

2. Rijbewijs ingetrokken door politie > invordering rijbewijs

Het rijbewijs kan ook worden ingetrokken door de politie. In feite gaat het dan om een invordering van het rijbewijs, bijvoorbeeld vanwege rijden onder invloed van alcohol of te hard rijden. Het rijbewijs wordt dan ingevorderd en gelijk naar de officier van justitie doorgestuurd. De officier zal binnen 10 dagen beslissen of uw rijbewijs voor langere tijd zal worden ingetrokken ook wel inhouding van het rijbewijs genoemd.

> Meer informatie invordering rijbewijs 

3. Rijbewijs ingetrokken door officier van justitie > inhouding rijbewijs 

De officier van justitie kan beslissen om het rijbewijs nog langer in te houden. Als eenmaal het rijbewijs is ingetrokken door de politie dan zal de officier het rijbewijs langere tijd willen afpakken. Hoe lang u het rijbewijs dat kwijt bent, is afhankelijk van de reden waarom het rijbewijs in eerste instantie werd ingetrokken, de ernst van de overtreding en eventuele recidive. De officier hanteert eigen richtlijnen voor de inhoudingstermijn van het rijbewijs.

> Meer informatie inhouding rijbewijs

4. Rijbewijs ingetrokken door de rechter > ontzegging van de rijbevoegdheid

Ook door de rechter kan het rijbewijs worden ingetrokken. Dit noemen we ook wel een ontzegging van de rijbevoegdheid of rijontzegging. Een ontzegging van de rijbevoegdheid is een bijkomende straf die de rechter kan opleggen bij verkeersdelicten, zoals rijden onder invloed en te hard rijden. De maximale duur van de ontzegging van de rijbevoegdheid bedraagt 10 jaren. Zolang er een ontzegging van de rijbevoegdheid geldt, mag de bestuurder geen motorrijtuigen besturen. 

> Meer informatie ontzegging van de rijbevoegdheid

Ingetrokken rijbewijs terugkrijgen

In iedere procedure moet weer op een andere manier verweer worden gevoerd om het rijbewijs eerder terug te krijgen en soms lopen de verschillende procedures zelfs zodanig samen dat het nog moeilijker wordt om het rijbewijs snel weer in handen te krijgen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij rijden onder invloed van alcohol met een hoger alcoholgehalte (> 570 ug/l bij beginnend bestuurders en > 785 ug/l bij normaal bestuurders). In die gevallen zal het CBR tevens de geldigheid van het rijbewijs schorsen. Al zou u het rijbewijs via een klaagschriftprocedure van de rechter terugkrijgen, dan kan het CBR die teruggave alsnog weigeren. Dit maakt het erg gecompliceerd. Om het rijbewijs snel terug te krijgen, kunt u tegenwoordig niet zonder de deskundige bijstand van een gespecialiseerde rijbewijsadvocaat.

Wilt u ook weten wat wij in uw specifieke situatie kunnen doen om het rijbewijs snel terug te krijgen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op of meld uw zaak aan via het aanmeldingsformulier op de website

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden