• Eerlijke inschatting
  • Enkel ervaren verkeersstrafrechtadvocaten
  • Snelle werkwijze
  • Voordeligste tarief

Rijden na ongeldig verklaard rijbewijs of tijdens rijontzegging (art. 9 WVW)

Het rijden tijdens de ontzegging van de rijbevoegdheid of nadat het rijbewijs ongeldig is verklaard dan wel de geldigheid is geschorst, is strafbaar gesteld in artikel 9 WVW.

Art. 9 WVW uiteengezet

Artikel 9 WVW stelt meerdere gedragingen strafbaar: Voor de toepassing van het tweede, vierde, vijfde, zesde en achtste lid wordt  onder rijbewijs mede verstaan een rijbewijs, afgegeven door het daartoe  bevoegde gezag buiten Nederland. In alle gevallen dient bovendien komen vast te staan dat de bestuurder wist of redelijkerwijs kon vermoeden dat hem de rijbevoegdheid was ontzegd of dat het rijbewijs ongeldig was verklaard dan wel de geldigheid was geschorst.

Bewijs en verweren

Bij een verdenking van overtreding van artikel 9 WVW zal het met name gaan om de vraag of er inderdaad een ontzegging van de rijbevoegdheid bestond of dat het rijbewijs ongeldig was verklaard, en of vastgesteld kan worden dat u, als verdachte, daarmee bekend was. Deze bekendheid moet in voldoende mate vaststaan. Wanneer u zelf ontkent geweten te hebben van de ontzegging van de rijbevoegdheid of de ongeldig verklaring van het rijbewijs, dan moet deze wetenschap worden vastgesteld op basis van de overige bewijzen in het dossier. Wanneer de beslissing tot ongeldig verklaring van het rijbewijs of de ontzegging van de rijbevoegdheid in persoon aan u is betekend, staat de (veronderstelde) bekendheid daarmee vast. In alle andere gevallen is het zeker de moeite waard hierop verweer te voeren. Een gespecialiseerde verkeersstrafrechtadvocaat kan op basis van het dossier al gauw een indruk krijgen of het zinvol is om verweer te voeren tegen de beschuldiging van overtreding van artikel 9 WVW. Het is daarom altijd verstandig om uw zaak voor te leggen aan een echte strafrechtspecialist. In de meeste gevallen is het niet noodzakelijk om nog getuigen of deskundigen te horen. Het gaat meer om de feitelijke en juridische vaststelling van de bekendheid met de ontzegging van de rijbevoegdheid of de ongeldig verklaring van het rijbewijs. > Meer informatie rijden tijdens ongeldig verklaring rijbewijs of rijontzegging

Advocaat nodig?

Indien u wordt verdachte van het veroorzaken van een ernstig verkeersongeval, is het advies om in een zo vroeg mogelijk stadium een advocaat te raadplegen, bij voorkeur kort nadat het verkeersongeval heeft plaatsgevonden. Met de advocaat kunt u dan alvast de te voeren verdedigingsstrategie bespreken, en in overleg kunnen de vervolgstappen worden bepaald. Zo kan het bijvoorbeeld belangrijk zijn om meteen al getuigen te horen, of een reconstructie van het ongeval te laten plaatsvinden. Ook wanneer u een dagvaarding hebt ontvangen voor een zitting, is de rechtsbijstand van een advocaat echt nodig. In dit soort zaken wordt u gedagvaard om te verschijnen voor de meervoudige strafkamer van de rechtbank. Hier worden de ingewikkeldere en zwaardere strafzaken behandeld, en de zaken waarvoor een langdurige gevangenisstraf kan worden opgelegd. Steeds vaker zien we dat de rechtbank zelf ook een brief stuurt om u te adviseren tijdig een advocaat te zoeken die u kan bijstaan. Deskundige rechtsbijstand Wanneer u uw strafzaak bij ons aanmeldt, via het daartoe bestemde aanmeldingsformulier, zullen wij u direct doorverwijzen naar een gespecialiseerde advocaat, zodat u verzekerd bent van deskundige rechtsbijstand. De bij ons netwerk aangesloten advocaten hebben ruime kennis en ervaring met verkeersstrafzaken, waardoor ze precies weten wat voor u de beste verdedigingsstrategie is. Voordelige rechtsbijstand Via ons netwerk van gespecialiseerde verkeersstrafrechtadvocaten bent u niet alleen verzekerd van deskundige rechtsbijstand, maar weet u ook zeker dat u nooit teveel betaalt. Onze advocaten zijn bereid om u ook pro deo bij te staan, mits u daarvoor in aanmerking komt gelet op de wettelijk vastgestelde inkomensgrenzen. U hoeft dan uitsluitend een geringe eigen bijdrage te betalen. Voor wie niet in aanmerking komt voor een pro deo advocaat, hebben wij met de bij ons netwerk aangesloten advocaten speciale prijsafspraken gemaakt, waardoor ze u kunnen bijstaan op basis van een extra voordelig honorarium. Dit speciale voordeeltarief geldt alleen na doorverwijzing via onze website en is niet geldig in combinatie van andere acties. Bij vrijspraak, sepot of ontslag van rechtsvervolging krijgt u bovendien alle kosten van rechtsbijstand vergoed door de Staat. Wij kunnen dan voor u een verzoek indienen.
Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden