• Eerlijke inschatting
  • Enkel ervaren verkeersstrafrechtadvocaten
  • Snelle werkwijze
  • Voordeligste tarief

Rijden terwijl rijbewijs is afgepakt – advocaat nodig?

Als u bent gaan rijden, terwijl uw rijbewijs is afgepakt, hebt u echt een advocaat nodig om uw bij te staan. In alle gevallen zult u worden gedagvaard voor de politierechter en doorgaans legt de rechter hierbij hoge straffen op! Op het rijden terwijl het rijbewijs is afgepakt, staat volgens de richtlijnen die door rechters worden gehanteerd een gevangenisstraf van maar liefst 2 weken onvoorwaardelijk op. Alleen met de hulp van een advocaat kunt u

  • proberen om onder een veroordeling wegens het rijden terwijl het rijbewijs is afgepakt uit te komen
  • een lagere / andere straf te krijgen voor het rijden terwijl het rijbewijs is afgepakt

Hoe dat kan en hoe dat moet, ga ik u uitleggen.

Verweren na rijden terwijl uw rijbewijs is afgepakt

Anders dan veel mensen denken, is er nog goed verweer te voeren wanneer u bent gaan rijden terwijl uw rijbewijs is afgepakt. De kans van slagen is mede afhankelijk van de vraag door wie en op welke wijze uw rijbewijs is afgepakt en van de verklaring die u reeds bij de politie hebt afgelegd. Hebt u ontkent dat u wist dat uw rijbewijs was afgepakt, dan kunnen we vaak nog goed verweer voeren tegen de beschuldiging.

Dit geldt zeker wanneer

> Meer informatie over het bewijs van wetenschap of het redelijkerwijs moeten vermoeden van de ongeldigverklaring van het rijbewijs

Straf na rijden terwijl uw rijbewijs is afgepakt

De straffen na het rijden terwijl uw rijbewijs is afgepakt zijn in beginsel pittig. U moet rekening houden met een gevangenisstraf van 2 weken. Vaak lukt het een gespecialiseerde advocaat nog wel om deze gevangenisstraf om te buigen naar een werkstraf van 28 - 40 uren, maar dat is geen gemakkelijke opgave. Rechters tillen zwaar aan het rijden terwijl het rijbewijs is afgepakt. Uw persoonlijke belangen moeten zwaarwegend genoeg zijn om de rechter op andere gedachten te brengen.

Relevante factoren hierbij zijn:

  • Of u werk hebt en wat de gevolgen voor u zijn bij een gevangenisstraf van 14 dagen
  • Of het de eerste keer is
  • Hoe oud u bent
  • welke overige feiten op uw justitiële documentatie staan
  • of u uw rijbewijs inmiddels weer terug hebt (met het oog op de kans op recidive)

Bijstand van een gespecialiseerde advocaat

Heeft u een dagvaarding ontvangen om te verschijnen bij de politierechter vanwege het rijden terwijl uw rijbewijs is afgepakt, dan adviseren wij u om direct contact op te nemen met een advocaat die u kan bijstaan. De advocaat vraagt voor u het proces-verbaal op en bespreekt met u de mogelijkheden voor een vrijspraak. Als er geen mogelijkheden bestaan voor een vrijspraak, gaat de advocaat met u op zoek naar de juiste argumenten om de rechter te overtuigen u enkel een werkstraf op te leggen en geen gevangenisstraf.

Afhankelijk van uw inkomen en vermogen kan de advocaat u ook pro deo bijstaan. U betaalt dan hooguit een geringe eigen bijdrage. De advocaat kan voor u een toevoeging (pro deo rechtsbijstand) aanvragen bij de Raad voor Rechtsbijstand. Indien u niet in aanmerking komt voor pro deo rechtsbijstand, dan profiteert u nog van ons extra voordelige websitetarief.

Aanmeldformulier nieuwe zaak

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden