• Eerlijke inschatting
  • Enkel ervaren verkeersstrafrechtadvocaten
  • Snelle werkwijze
  • Voordeligste tarief

Verlaten plaats ongeval (art. 7 WVW)

Het verlaten van de plaats van een verkeersongeval is een strafbaar feit. Dit geldt niet alleen voor bestuurders, maar ook voor overige verkeersdeelnemers. Dus ook wanneer u als voetganger betrokken raakt bij een verkeersongeval of wanneer het verkeersongeval door u is ontstaan, bent u strafbaar wanneer u de plaats van het verkeersongeval verlaat. Voor de vraag wat u moet doen wanneer u de plaats van het verkeersongeval hebt verlaten, is het altijd van belang om goed te weten in welke fase u zit en welke verweren mogelijk zijn. Onze advocaten kunnen u hierover verder adviseren. > Stappenplan bij verlaten plaats verkeersongeval

Verlaten plaats van het verkeersongeval in de wet

Het verlaten van de plaats van het verkeersongeval is strafbaar gesteld in art. 7 WVW’94. Dit artikel luidt als volgt. “Het is degene die bij een verkeersongeval is betrokken of door wiens gedraging een verkeersongeval is veroorzaakt, verboden de plaats van het ongeval te verlaten indien: a. bij dat ongeval, naar hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden, een ander is gedood dan wel letsel of schade aan een ander is toegebracht; b. daardoor, naar hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden, een ander aan wie bij dat ongeval letsel is toegebracht, in hulpeloze toestand wordt achtergelaten.

Bewijs en verweren

De eerste vraag die in het kader van artikel 7 WVW beantwoord moet worden, is of er sprake is geweest van een verkeersongeval. Die vraag zal zelden tot discussie leiden. De volgende vraag is of de verdachte bij dit verkeersongeval betrokken is geweest of dat u het verkeersongeval hebt veroorzaakt. Als dat zo is, dan dient daarna te worden vastgesteld of u wist of kon weten dat u betrokken was bij een verkeersongeval of dit hebt veroorzaakt.  Onder omstandigheden kan het zijn dat u niet hebt gemerkt dat u er een aanrijding is geweest. In dat geval kan een advocaat voor u vrijspraak bepleiten. In beginsel gaat het om het bewijsmateriaal dat door politie en justitie is samengesteld, maar ook de verdediging kan bewijzen aanleveren, getuigen horen, of onderzoeken laten verrichten. Dat moet altijd wel tijdig en op de juiste wijze gebeuren. Het is voor een goede verdediging daarom van belang dat u in een zo vroeg mogelijk stadium wordt bijgestaan door een advocaat. Bent u betrokken geraakt bij een verkeersongeval, en bent u of wordt u binnenkort door de politie gehoord als verdachte, dan is het belangrijk dat u onmiddellijk contact opneemt met een in het verkeersstrafrecht gespecialiseerde advocaat.

Politieverhoor verlaten plaats ongeval

Wanneer u een uitnodiging hebt ontvangen voor een verhoor bij de politie op verdenking van het verlaten van de plaats van het ongeval, is het erg belangrijk dat u zich goed op dit politieverhoor voorbereidt. Wij adviseren u daarom ter voorbereiding op dit verhoor de informatiebrochure 'verlaten plaats ongeval' te bestellen. In de informatiebrochure worden alle mogelijke verweren besproken en verder uitgelegd aan de hand van het wettelijk kader en de jurisprudentie. Na het lezen van de brochure weet u precies wat u wel en niet kunt verklaren wanneer u op verhoor bij politie moet verschijnen. > Informatiebrochure 'verlaten plaats ongeval'

Advocaat nodig?

Indien u wordt verdachte van het veroorzaken van een ernstig verkeersongeval, is het advies om in een zo vroeg mogelijk stadium een advocaat te raadplegen, bij voorkeur kort nadat het verkeersongeval heeft plaatsgevonden. Met de advocaat kunt u dan alvast de te voeren verdedigingsstrategie bespreken, en in overleg kunnen de vervolgstappen worden bepaald. Zo kan het bijvoorbeeld belangrijk zijn om meteen al getuigen te horen, of een reconstructie van het ongeval te laten plaatsvinden. Ook wanneer u een dagvaarding hebt ontvangen voor een zitting, is de rechtsbijstand van een advocaat echt nodig. In dit soort zaken wordt u gedagvaard om te verschijnen politierechter of bij een OM-zitting. Deskundige rechtsbijstand Wanneer u uw strafzaak bij ons aanmeldt, via het daartoe bestemde aanmeldingsformulier, zullen wij u direct doorverwijzen naar een gespecialiseerde advocaat, zodat u verzekerd bent van deskundige rechtsbijstand. De bij ons netwerk aangesloten advocaten hebben ruime kennis en ervaring met verkeersstrafzaken, waardoor ze precies weten wat voor u de beste verdedigingsstrategie is. Voordelige rechtsbijstand Via ons netwerk van gespecialiseerde verkeersstrafrechtadvocaten bent u niet alleen verzekerd van deskundige rechtsbijstand, maar weet u ook zeker dat u nooit teveel betaalt. Onze advocaten zijn bereid om u ook pro deo bij te staan, mits u daarvoor in aanmerking komt gelet op de wettelijk vastgestelde inkomensgrenzen. U hoeft dan uitsluitend een geringe eigen bijdrage te betalen. Voor wie niet in aanmerking komt voor een pro deo advocaat, hebben wij met de bij ons netwerk aangesloten advocaten speciale prijsafspraken gemaakt, waardoor ze u kunnen bijstaan op basis van een extra voordelig honorarium. Dit speciale voordeeltarief geldt alleen na doorverwijzing via onze website en is niet geldig in combinatie van andere acties. Bij vrijspraak, sepot of ontslag van rechtsvervolging krijgt u bovendien alle kosten van rechtsbijstand vergoed door de Staat. Wij kunnen dan voor u een verzoek indienen.
Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden