• Eerlijke inschatting
  • Enkel ervaren verkeersstrafrechtadvocaten
  • Snelle werkwijze
  • Voordeligste tarief

Gevaarlijk rijgedrag (art. 5 WVW)

Gevaarlijke rijgedrag, oftewel het veroorzaken van gevaar op de weg is geen misdrijf, maar een overtreding. Overtredingen zijn lichtere strafbare feiten, die normaal gesproken door de kantonrechter worden afgedaan. Alleen wanneer u ook voor andere feiten wordt vervolgd, kunt u een dagvaarding krijgen om voor de politierechter of de meervoudige strafkamer van de rechtbank te verschijnen.

Gevaarlijk rijgedrag in de wet

Gevaarlijk rijgedrag is strafbaar gesteld in artikel 5 Wegenverkeerswet 1994 (WVW ‘94). Het artikel luidt als volgt:

“Het is een ieder verboden zich zodanig te gedragen dat gevaar op de weg wordt veroorzaakt of kan worden veroorzaakt of dat het verkeer op de weg wordt gehinderd of kan worden gehinderd.”

Het wordt ook wel het kapstokartikel genoemd van de Wegenverkeerswet. Dat is omdat het door politie en justitie vaak ook wordt gebruikt om verkeersgedrag te bestraffen dat niet snel, of niet alleen als andere overtredingen is te bestraffen. Men kan ieder gevaarlijk verkeersgedrag hier onder hangen.

Verweren gevaarlijk rijgedrag

Toch is een vervolging voor gevaarlijk rijgedrag niet altijd terecht. Bij een verkeersongeval moet u ook een duidelijk verwijt te maken zijn. Bovendien moet het ook gaan om een evident gevaarlijke situatie. Zo is het ’s nachts om 4.00u door rood licht rijden niet aangemerkt als veroorzaken van gevaar op de weg, omdat het kruispunt verder verlaten was. Indien u niets te verwijten valt, dient vrijspraak te volgen.

Gevaarlijke rijgedrag met ernstigere gevolgen

Wanneer gevaarlijk rijgedrag een verkeersongeval met zwaar lichamelijk of dodelijk letsel tot gevolg heeft, zal vervolging niet voor art. 5 WVW plaatsvinden, maar voor art. 6 WVW: het veroorzaken van een verkeersongeval door schuld.

> Meer informatie over art. 6 WVW: veroorzaken verkeersongeval door schuld

Ernstige overtreding verkeersregels

Daarnaast kennen we nog het in artikel 5a WVW strafbaar gestelde: Het is een ieder verboden opzettelijk zich zodanig in het verkeer te gedragen dat de verkeersregels in ernstige mate worden geschonden, indien daarvan levensgevaar of gevaar voor zwaar lichamelijk letsel voor een ander te duchten is. Als zodanige verkeersgedragingen kunnen de volgende gedragingen worden aangemerkt:

> Meer informatie artikel 5a WVW

Advocaat nodig?

Indien u wordt verdachte van gevaarlijk rijgedrag, kunt u uw strafzaak bij ons aanmelden. Wij zullen uw zaak dan doorverwijzen naar een gespecialiseerde advocaat. Omdat de straffen voor gevaarlijk rijgedrag doorgaans wel meevallen, moet u zelf wel bepalen of het voor u zinvol is om door een advocaat te worden bijgestaan. Vaak zal dat alleen zijn wanneer u vreest dat aan u een ontzegging van de rijbevoegdheid kan worden opgelegd van enkele maanden, of dat u een goede kans heeft op een vrijspraak.

Deskundige rechtsbijstand
Wanneer u uw strafzaak bij ons aanmeldt, via het daartoe bestemde aanmeldingsformulier, zullen wij u direct doorverwijzen naar een gespecialiseerde advocaat, zodat u verzekerd bent van deskundige rechtsbijstand. De bij ons netwerk aangesloten advocaten hebben ruime kennis en ervaring met verkeersstrafrechtzaken, waardoor ze precies weten wat voor u de beste verdedigingsstrategie is.

Voordelige rechtsbijstand
Via ons netwerk van gespecialiseerde strafrechtadvocaten bent u niet alleen verzekerd van deskundige rechtsbijstand, maar weet u ook zeker dat u nooit teveel betaalt. Onze advocaten zijn bereid om u ook pro deo bij te staan, mits u daarvoor in aanmerking komt gelet op de wettelijk vastgestelde inkomensgrenzen. U hoeft dan uitsluitend een geringe eigen bijdrage te betalen. Helaas werkt het in Nederland zo dat u in beginsel geen pro deo advocaat kunt krijgen voor strafzaken die in eerste aanleg dienen bij de kantonrechter, zoals dat bij gevaarlijk rijgedrag meestal wel het geval is.

Dit zou dat betekenen dat u de kosten van rechtsbijstand zelf moet betalen. Wij hebben met de bij ons netwerk aangesloten advocaten speciale prijsafspraken gemaakt, waardoor ze u kunnen bijstaan op basis van een extra voordelig honorarium. Dit speciale voordeeltarief geldt alleen na doorverwijzing via onze website en is niet geldig in combinatie van andere acties. Toch blijft het alleen zinvol om rechtsbijstand te krijgen van een advocaat wanneer u het risico loopt dat uw rijbewijs voor enkele maanden wordt afgepakt, of wanneer u een goede kans heeft op vrijspraak. Bij vrijspraak krijgt u immers alle kosten van rechtsbijstand volledig vergoed. Uw advocaat kan daartoe een verzoekschrift indienen.

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden