• Eerlijke inschatting
  • Enkel ervaren verkeersstrafrechtadvocaten
  • Snelle werkwijze
  • Voordeligste tarief

Verkeersongeval met dood of letsel door schuld (art. 6 WVW)

Iedereen kan betrokken raken bij een verkeersongeval. In heel veel zaken valt het gelukkig mee, maar soms gaat het goed fout. Bij ernstige verkeersongevallen, waarbij doden zijn gevallen of personen zwaar lichamelijk letsel hebben opgelopen, kan de officier van justitie besluiten om de veroorzaker van het verkeersongeval te vervolgen wegens overtreding van artikel 6 WVW. Voorwaarde is wel dat de veroorzaker schuld heeft aan het verkeersongeval. > Wanneer is het veroorzaken van een verkeersongeval strafbaar?

Verkeersongeval door schuld in de wet

Het veroorzaken van een verkeersongeval met dood of letsel door schuld is strafbaar gesteld in artikel 6 Wegenverkeerswet 1994 (WVW ’94). Art. 6 WVW luidt als volgt:  “Het is een ieder die aan het verkeer deelneemt verboden zich zodanig te gedragen dat een aan zijn schuld te wijten verkeersongeval plaatsvindt waardoor een ander wordt gedood of waardoor een ander zwaar lichamelijk letsel wordt toegebracht of zodanig lichamelijk letsel dat daaruit tijdelijke ziekte of verhindering in de uitoefening van de normale bezigheden ontstaat.”

Aanmerkelijke schuld

Een enkele verkeersfout is niet voldoende om te komen tot schuld in de zin van artikel 6 WVW. De wet eist dat er sprake is van een aanmerkelijke mate van verwijtbare onvoorzichtigheid. Dat is het minimumvereiste bij een verkeerongeval om iemand ter zake art. 6 WVW te kunnen vervolgen. Het kan daarbij gaan om snelheidsovertredingen, overtreding van voorrangsregels, etc., maar ook om onzorgvuldig rijgedrag in het algemeen. Of daarvan sprake is wordt door de rechter beoordeeld op basis van het bewijsmateriaal in het strafdossier.

Bewijzen en verweren

In beginsel gaat het om het bewijsmateriaal dat door politie en justitie is samengesteld, maar ook de verdediging kan bewijzen aanleveren, getuigen horen, of onderzoeken laten verrichten. Dat moet altijd wel tijdig en op de juiste wijze gebeuren. Het is voor een goede verdediging daarom van belang dat u in een zo vroeg mogelijk stadium wordt bijgestaan door een advocaat. Bent u betrokken geraakt bij een verkeersongeval, en bent u of wordt u binnenkort door de politie gehoord als verdachte, dan is het belangrijk dat u onmiddellijk contact opneemt met een in het verkeersstrafrecht gespecialiseerde advocaat. Samen met de advocaat kan worden bekeken wat er precies is gebeurd, en of er sprake is van schuld in de zin van artikel 6 WVW. De advocaat weet precies waar uw kansen liggen op een vrijspraak of ontslag van rechtsvervolging.

Advocaat nodig?

Indien u wordt verdachte van het veroorzaken van een ernstig verkeersongeval, is het advies om in een zo vroeg mogelijk stadium een advocaat te raadplegen, bij voorkeur kort nadat het verkeersongeval heeft plaatsgevonden. Met de advocaat kunt u dan alvast de te voeren verdedigingsstrategie bespreken, en in overleg kunnen de vervolgstappen worden bepaald. Zo kan het bijvoorbeeld belangrijk zijn om meteen al getuigen te horen, of een reconstructie van het ongeval te laten plaatsvinden. Ook wanneer u een dagvaarding hebt ontvangen voor een zitting, is de rechtsbijstand van een advocaat echt nodig. In dit soort zaken wordt u gedagvaard om te verschijnen voor de meervoudige strafkamer van de rechtbank. Hier worden de ingewikkeldere en zwaardere strafzaken behandeld, en de zaken waarvoor een langdurige gevangenisstraf kan worden opgelegd. Steeds vaker zien we dat de rechtbank zelf ook een brief stuurt om u te adviseren tijdig een advocaat te zoeken die u kan bijstaan. Deskundige rechtsbijstand Wanneer u uw strafzaak bij ons aanmeldt, via het daartoe bestemde aanmeldingsformulier, zullen wij u direct doorverwijzen naar een gespecialiseerde advocaat, zodat u verzekerd bent van deskundige rechtsbijstand. De bij ons netwerk aangesloten advocaten hebben ruime kennis en ervaring met verkeersstrafrechtzaken, waardoor ze precies weten wat voor u de beste verdedigingsstrategie is. Voordelige rechtsbijstand Via ons netwerk van gespecialiseerde verkeersstrafrechtadvocaten bent u niet alleen verzekerd van deskundige rechtsbijstand, maar weet u ook zeker dat u nooit teveel betaalt. Onze advocaten zijn bereid om u ook pro deo bij te staan, mits u daarvoor in aanmerking komt gelet op de wettelijk vastgestelde inkomensgrenzen. U hoeft dan uitsluitend een geringe eigen bijdrage te betalen. Voor wie niet in aanmerking komt voor een pro deo advocaat, hebben wij met de bij ons netwerk aangesloten advocaten speciale prijsafspraken gemaakt, waardoor ze u kunnen bijstaan op basis van een extra voordelig honorarium. Dit speciale voordeeltarief geldt alleen na doorverwijzing via onze website en is niet geldig in combinatie van andere acties. Bij vrijspraak, sepot of ontslag van rechtsvervolging krijgt u bovendien alle kosten van rechtsbijstand vergoed door de Staat. Wij kunnen dan voor u een verzoek indienen.
Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden