• Eerlijke inschatting
  • Enkel ervaren verkeersstrafrechtadvocaten
  • Snelle werkwijze
  • Voordeligste tarief

Snelheidsoverschrijding meer dan 30 km/u te hard

Iedereen rijdt wel eens te hard, maar een snelheidsoverschrijding van meer dan 30 km/u wordt gezien als een forse snelheidsoverschrijding. Daarom vallen dit soort snelheidsoverschrijdingen binnen het strafrecht. Dit biedt voor- en nadelen.

Registratie strafblad

Het nadeel bij een snelheidsoverschrijding van meer dan 30 km/u is dat deze worden geregistreerd op uw strafblad. Tegenwoordig heet dat de justitiële documentatie. Op zich is een registratie van de snelheidsoverschrijding op uw strafblad niet heel erg, maar bij een tweede keer levert dit wel problemen op, zeker wanneer de recidive binnen een periode van 2 jaar na de laatste veroordeling valt. De aanvaarding van een strafbeschikking (geldboete) wordt hierbij gelijkgesteld met een veroordeling.

> Meer informatie registratie snelheidsoverschrijdingen

Rechten verdachte

Het voordeel is dat u als verdachte moet worden beschouwd en dit ook bepaalde rechten met zich meebrengt. In de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Wet Mulder), die geldt bij een snelheidsoverschrijding  tot en met 30 km/u is de kentekenhouder aansprakelijk voor gedragingen verricht met een motorrijtuig waarvan het kenteken op zijn naam is gesteld. Bij de verkeersgedragingen die op basis van de Wet Mulder worden afgehandeld, kan het zoeken naar de feitelijke bestuurder dus achterwege blijven. Dit is anders bij een snelheidsoverschrijding van meer dan 30 km/u. U krijgt dan eerst een brief toegestuurd met een zogenaamde bestuurdersverklaring. Als kentekenhouder krijgt u dan een vordering ex artikel 165 WVW om de naam en adresgegevens van de bestuurder door te geven. Doet u dat niet, dan maakt u zich schuldig aan overtreding van artikel 165 WVW en loopt u het risico op die grond te worden bestraft.
Hier zijn echter wel goede mogelijk goede mogelijkheden om verweer te voeren. Wij kunnen u onder andere adviseren als u een brief hebt ontvangen met als onderwerp 'kennisgeving strafbaar feit en ontbieding verhoor'. Zie ook hierna.

Brief verzoek tot contact met het CJIB

Als u verdacht wordt van een snelheidsoverschrijding van 30 km/u of meer en u niet door de politie bent staande gehouden, krijgt u ook altijd een brief thuisgestuurd met het onderwerp 'verzoek tot contact '. Het CJIB stuurt u die brief omdat ze in het kader van de strafrechtelijke procedure eerst een verklaring van u moeten opnemen. U wordt dan 'verhoord' over de snelheidsovertreding. Wees hier altijd wel voorzichtig mee en raadpleeg vooraf een gespecialiseerde advocaat!

> Brief verzoek tot contact met het CJIB

Eisen en regels snelheidsmeting

Een snelheidsmeting moet correct zijn verlopen overeenkomstig de hiervoor geldende wettelijke regels en eisen die aan de snelheidsmeting kunnen worden gesteld. Alleen dan is de vastgestelde snelheidsovertreding bruikbaar voor het bewijs.

> Meer informatie eisen en regels snelheidsmeting

Normale verkeersboete en parkeerboetes

Gaat het niet om een snelheidsovertreding van meer dan 30 km/u, dan valt de boete binnen de Mulderafdoening. Dit is een bestuursrechtelijk traject, zonder dat u een registratie krijgt op uw justitiële documentatie. Voor die zaken verwijzen wij u graag naar de gespecialiseerde juristen van verkeersboete.nl. Zij helpen u graag kosteloos verder'

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden