• Eerlijke inschatting
  • Enkel ervaren verkeersstrafrechtadvocaten
  • Snelle werkwijze
  • Voordeligste tarief

Regels en eisen snelheidsmeting

Een snelheidsmeting moet correct zijn verlopen overeenkomstig de hiervoor geldende wettelijke regels en eisen die aan de snelheidsmeting kunnen worden gesteld. Alleen dan is de vastgestelde snelheidsovertreding bruikbaar voor het bewijs.

Meetmiddelen snelheidsmeting

Voor het vaststellen van de snelheidsovertreding maakt de politie gebruik van verschillende meetmiddelen:

Goedgekeurd meetmiddel

Een van de belangrijkste eisen waaraan voldaan moet zijn, is dat het meetmiddel goedgekeurd moet zijn. Door het Nederlands Meetinstituut NMi N.V moet een verklaring van goedkeuring voor het betreffende meetmiddel afgeven.

> Meer informatie verklaring NMi

Wettelijke correctie snelheidsovertreding

Na de vaststelling van de gemeten snelheid dient er nog een wettelijke correctie plaats te vinden om tot de werkelijke snelheid te komen. Dit noemen we ook wel de wettelijke correctie.

> Meer informatie wettelijke correctie snelheidsovertreding

Minimale afstand vanaf bord maximale snelheid

Er gelden minimale afstanden tussen de plaats waar een lagere snelheidslimiet gaat gelden en de plaats waar de snelheidsmeting wordt uitgevoerd. Dit is geen recht, maar een beleidsregel van het Openbaar Ministerie. Justitie meent de betrokken bestuurder vanaf de plaats waar een lagere limiet gaat gelden al met de juiste snelheid behoort te rijden. De minimumafstanden die worden gehanteerd zijn echter een vorm van coulance vanuit het OM. Voor de te hanteren afstand wordt geen rekening gehouden met de maximumsnelheid die op het weggedeelte daarvoor geldt.

> Meer informatie controle op afstand bord maximale snelheid

Concept regeling voorschriften meetmiddelen politie

In de Concept Voorschriften Meetmiddelen Politie worden nadere regels gegeven voor de snelheidsmeting met gebruikmaking van meetmiddelen en aan welke eisen deze meetmiddelen dan moeten voldoen. 

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden