• Eerlijke inschatting
  • Enkel ervaren verkeersstrafrechtadvocaten
  • Snelle werkwijze
  • Voordeligste tarief

Wettelijke correctie snelheidsovertreding

De Hoge Raad heeft in diverse arresten [HR 12 december 1995 en 23 januari 1996, NJ 1996, 397-400] het standpunt ingenomen dat met de in artikel 21 RVV 1990 genoemde snelheid niet de gemeten, maar de werkelijk gereden snelheid wordt bedoeld. Een ten laste gelegde snelheid is slechts bewezen, als van de gemeten snelheid de maximaal toelaatbaar geoordeelde meetfout van de meetapparatuur is afgetrokken. Hetzelfde geldt voor snelheden die zijn vastgesteld met een mobiele radarsnelheidsmeter. [HR 12 maart 1996, ECLI:NL:HR:1996: ZD0406, NJ 1996, 511].

Wettelijke correctie

De wettelijke correctie is gelijk aan de maximale foutmarge die bij een snelheidsmeting kan optreden. Deze wettelijke correctie bedraagt 3 km/h voor snelheden niet hoger dan 100 km/h en 3 procent van de werkelijke snelheid voor snelheden hoger dan 100 km/h.

In tabel ziet de wettelijke correctie er als volgt uit:

Gemeten snelheid Wettelijke correctie
0 t/m 100 km/u 3 km/u
101 t/m 130 km/u 4 km/u
131 t/m 165 km/u 5 km/u
166 t/m 200 km/u 6 km/u
201 t/m 230 km/u 7 km/u
231 t/m 265 km/u 8 km/u
266 t/m 300 km/u 9 km/u

 

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden