• Eerlijke inschatting
  • Enkel ervaren verkeersstrafrechtadvocaten
  • Snelle werkwijze
  • Voordeligste tarief

Wedstrijdverbod (art. 10 WVW)

Het houden van een straatrace, levert overtreding op van artikel 10 WVW, waarin een wedstrijdverbod is opgenomen. Het gaat hier om een overtreding, en geen misdrijf. Overtredingen zijn lichtere strafbare feiten, die normaal gesproken door de kantonrechter worden afgedaan. Alleen wanneer u ook voor andere feiten wordt vervolgd, kunt u een dagvaarding krijgen om voor de politierechter of de meervoudige strafkamer van de rechtbank te verschijnen.

Wedstrijdverbod / verbod straatrace

Het houden van een wedstrijd op de openbare weg, ook wel straatrace genoemd, is strafbaar gesteld in artikel 10 WVW. Het artikel is geformuleerd als een verbod op het houden van een wedstrijd c.q. straatrace. De wedstrijd zelf is gedefinieerd als elk rijden met voertuigen ter vaststelling of vergelijking van prestaties hetzij van de deelnemers, hetzij van de voertuigen, hetzij van onderdelen daarvan, hetzij van bedrijfsstoffen. Als deelnemer wordt beschouwd de bestuurder van een voertuig waarmee aan een wedstrijd wordt deelgenomen, en de eigenaar of houder van een voertuig, die daarmee aan een wedstrijd doet of laat deelnemen.

Bewijs en verweren wedstrijdverbod/straatrace

Het bewijs voor deelname aan een wedstrijd c.q. straatrace wordt vaak gebaseerd op een proces-verbaal van bevindingen van de politie die iets waarnemen, en eventueel verklaringen van getuigen en die van u, als verdachte. Indien het bewijs uitsluitend bestaat uit een proces-verbaal van bevindingen van de politie zal het er met name om gaan wat de politie qua feiten heeft geconstateerd. Als ze enkel twee voertuigen hard hebben zien rijden, wil dit nog niet zeggen dat er sprake is geweest van een wedstrijd. Het bewijs voor deelname aan een wedstrijd c.q. straatrace moet echt blijken uit het geheel van omstandigheden en gedragingen.

Samenloop gevaarlijk rijgedrag en verkeersongeval

Vaak zien we in de praktijk dat er aast de vervolging voor de straatrace. ook vervolging plaatsvindt voor andere feiten, waaronder gevaarlijk rijgedrag (art. 5 WVW), of het veroorzaken van een verkeersongeval door schuld, in het geval dat het tijdens de verboden wedstrijd fout is gegaan. Met name de straffen voor die andere feiten zijn dan bepalend, waarbij het feit dat er is deelgenomen aan een verboden wedstrijd strafmaatverhogend werkt. > Meer informatie over art. 6 WVW: veroorzaken verkeersongeval door schuld

Advocaat nodig?

Indien u wordt verdachte van overtreding van het wedstrijdverbod, kunt u uw strafzaak bij ons aanmelden. Wij zullen uw zaak dan doorverwijzen naar een gespecialiseerde advocaat. Omdat de straffen voor overtreding van het wedstrijdverbod doorgaans wel meevallen, moet u zelf wel bepalen of het voor u zinvol is om door een advocaat te worden bijgestaan. Vaak zal dat alleen zijn wanneer u vreest dat aan u een ontzegging van de rijbevoegdheid kan worden opgelegd van enkele maanden, of dat u een goede kans heeft op een vrijspraak. Ook bij samenloop met andere feiten als gevaarlijk rijgedrag en het veroorzaken van een verkeersongeval door schuld, is het verstandig een gespecialiseerde advocaat te raadplegen. Deskundige rechtsbijstand Wanneer u uw strafzaak bij ons aanmeldt, via het daartoe bestemde aanmeldingsformulier, zullen wij u direct doorverwijzen naar een gespecialiseerde advocaat, zodat u verzekerd bent van deskundige rechtsbijstand. De bij ons netwerk aangesloten advocaten hebben ruime kennis en ervaring met verkeersstrafzaken, waardoor ze precies weten wat voor u de beste verdedigingsstrategie is. Voordelige rechtsbijstand Via ons netwerk van gespecialiseerde strafrechtadvocaten bent u niet alleen verzekerd van deskundige rechtsbijstand, maar weet u ook zeker dat u nooit teveel betaalt. Onze advocaten zijn bereid om u ook pro deo bij te staan, mits u daarvoor in aanmerking komt gelet op de wettelijk vastgestelde inkomensgrenzen. U hoeft dan uitsluitend een geringe eigen bijdrage te betalen. Helaas werkt het in Nederland zo dat u in beginsel geen pro deo advocaat kunt krijgen voor strafzaken die in eerste aanleg dienen bij de kantonrechter, zoals dat bij gevaarlijk rijgedrag meestal wel het geval is. Dit zou dat betekenen dat u de kosten van rechtsbijstand zelf moet betalen. Wij hebben met de bij ons netwerk aangesloten advocaten speciale prijsafspraken gemaakt, waardoor ze u kunnen bijstaan op basis van een extra voordelig honorarium. Dit speciale voordeeltarief geldt alleen na doorverwijzing via onze website en is niet geldig in combinatie van andere acties. Toch blijft het alleen zinvol om rechtsbijstand te krijgen van een advocaat wanneer u het risico loopt dat uw rijbewijs voor enkele maanden wordt afgepakt, of wanneer u een goede kans heeft op vrijspraak. Bij vrijspraak krijgt u immers alle kosten van rechtsbijstand volledig vergoed. Uw advocaat kan daartoe een verzoekschrift indienen.
Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden