• Eerlijke inschatting
  • Enkel ervaren verkeersstrafrechtadvocaten
  • Snelle werkwijze
  • Voordeligste tarief

Beoordelingskader wedstrijdverbod (art. 10 WVW)

Het is verboden om op de weg een wedstrijd te houden met voertuigen, tenzij hiervoor door de gemeente of de provincie een bijzondere ontheffing is verleend. Dit is zo bepaald in artikel 10 WVW '94 waarin het wedstrijdverbod is opgenomen.

Wedstrijdverbod in de wet

Het wedstrijdverbod is strafbaar gesteld in artikel 10 WVW, waarin het volgende is bepaald:

1. Het is verboden op de weg een wedstrijd met voertuigen te houden of daaraan deel te nemen.
2. Onder wedstrijd wordt voor de toepassing van dit artikel verstaan elk rijden met voertuigen ter vaststelling of vergelijking van prestaties hetzij van de deelnemers, hetzij van de voertuigen, hetzij van onderdelen daarvan, hetzij van bedrijfsstoffen.
3. Als deelnemer wordt beschouwd de bestuurder van een voertuig waarmee aan een wedstrijd wordt deelgenomen, en de eigenaar of houder van een voertuig, die daarmee aan een wedstrijd doet of laat deelnemen.

Het artikel strekt ter bescherming van de verkeersveiligheid.

Wedstrijd

Het bestanddeel "wedstrijd" is nader gedefinieerd in het tweede lid. Het moet gaan om een vergelijking van de prestaties van een voertuig of van de prestaties van de deelnemers.

Ontheffing

De overheid kan in bepaalde gevallen ontheffing verlenen voor een wedstrijd met voertuigen op de openbare weg. Deze ontheffing zal slechts worden verleend indien er een aparte verzekering is afgesloten voor de eventuele schade die kan ontstaan bij een wedstrijd. De ontheffing is geregeld in artikel 148 WVW.

 

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden