• Eerlijke inschatting
  • Enkel ervaren verkeersstrafrechtadvocaten
  • Snelle werkwijze
  • Voordeligste tarief

Joyriding (art. 11 WVW)

Wanneer een motorrijtuig van een ander, zonder diens (impliciete) toestemming wordt meegenomen, levert dit joyriding op. Joyriding is het opzettelijk en wederrechtelijk gebruiken van een motorrijtuig dat aan een ander toebehoort. Het moet wel gaan om een gebruik op de openbare weg.

Joyriding in de wet

Joyriding is strafbaar gesteld in artikel 11 WVW: "Het is verboden opzettelijk wederrechtelijk een aan een ander toebehorend motorrijtuig op de weg te gebruiken."

Diefstal of joyriding

Joyriding en diefstal lijken voor wat betreft de strafbaarstelling erg op elkaar. Bij diefstal gaat het om het wegnemen van een goed, met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen, en bij joyriding gaat het om het opzettelijk en wederrechtelijk gebruik van een motorrijtuig van een ander. Het verschil zit in de bedoelingen die de verdachte heeft gehad. Wilde hij  het motorrijtuig slechts tijdelijk "lenen" en het daarna terugbrengen, dan is er sprake van joyriding. Is het motorrijtuig meegenomen met de bedoeling om het te behouden, dan is er sprake van diefstal. Uit het geheel van omstandigheden en gedragingen zal moeten blijken of er van diefstal of van joyriding sprake is. Van joyriding zal eerder sprake zijn in het geval dat het motorrijtuig aan een bekende van de verdachte toebehoort, en hij even snel de sleutels heeft meegenomen.

Bewijs en verweren joyriding

Of er van joyriding sprake is, is geheel afhankelijk van geheel van omstandigheden en gedragingen. Een verdenking van joyriding begint meestal met een aangifte van de eigenaar van het motorrijtuig waarin melding wordt gemaakt van het wegnemen van het motorrijtuig zonder diens toestemming. De vraag is of die aangifte terecht is. In strafzaken hebben wij ook gevallen gezien waarbij de politie een minderjarige bestuurder heeft aangehouden, die wel met toestemming van de eigenaar heeft gereden, maar ineens eieren voor zijn geld koos toen hij door de politie werd geconfronteerd met de consequenties daarvan. De eigenaar besloot toen maar aangifte te doen van joyriding, terwijl hij in werkelijkheid de sleutels van de auto had meegegeven. Het moet telkens gaan om het opzettelijk en wederrechtelijk gebruik van andermans auto. Als u, als verdachte, een goed verhaal hebt, waaruit kan volgen dat u wel toestemming had om in de auto te rijden, bijvoorbeeld omdat u dat vaker met toestemming doet, en de aangever er wel degelijk vanaf wist, hebt u een goede kans om in rechte te worden vrijgesproken.

Advocaat nodig?

Indien u wordt verdachte van overtreding van joyriding, kunt u uw strafzaak bij ons aanmelden. Wij zullen uw zaak dan doorverwijzen naar een gespecialiseerde advocaat. De advocaat zal voor u de stukken uit het strafdossier opvragen en deze met u bespreking ter bepaling van de te voeren verdedigingsstrategie. Zo nodig kan uw advocaat nog getuigen (laten) horen via de rechter-commissaris, of andere onderzoekswensen indienen om uw strafzaak in uw voordeel te beïnvloeden. Deskundige rechtsbijstand Wanneer u uw strafzaak bij ons aanmeldt, via het daartoe bestemde aanmeldingsformulier, zullen wij u direct doorverwijzen naar een gespecialiseerde advocaat, zodat u verzekerd bent van deskundige rechtsbijstand. De bij ons netwerk aangesloten advocaten hebben ruime kennis en ervaring met verkeersstrafzaken, waardoor ze precies weten wat voor u de beste verdedigingsstrategie is. Voordelige rechtsbijstand Via ons netwerk van gespecialiseerde strafrechtadvocaten bent u niet alleen verzekerd van deskundige rechtsbijstand, maar weet u ook zeker dat u nooit teveel betaalt. Onze advocaten zijn bereid om u ook pro deo bij te staan, mits u daarvoor in aanmerking komt gelet op de wettelijk vastgestelde inkomensgrenzen. U hoeft dan uitsluitend een geringe eigen bijdrage te betalen. Helaas werkt het in Nederland zo dat u in beginsel geen pro deo advocaat kunt krijgen voor strafzaken die in eerste aanleg dienen bij de kantonrechter, zoals dat bij gevaarlijk rijgedrag meestal wel het geval is. Dit zou dat betekenen dat u de kosten van rechtsbijstand zelf moet betalen. Wij hebben met de bij ons netwerk aangesloten advocaten speciale prijsafspraken gemaakt, waardoor ze u kunnen bijstaan op basis van een extra voordelig honorarium. Dit speciale voordeeltarief geldt alleen na doorverwijzing via onze website en is niet geldig in combinatie van andere acties. Toch blijft het alleen zinvol om rechtsbijstand te krijgen van een advocaat wanneer u het risico loopt dat uw rijbewijs voor enkele maanden wordt afgepakt, of wanneer u een goede kans heeft op vrijspraak. Bij vrijspraak krijgt u immers alle kosten van rechtsbijstand volledig vergoed. Uw advocaat kan daartoe een verzoekschrift indienen.
Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden