• Eerlijke inschatting
  • Enkel ervaren verkeersstrafrechtadvocaten
  • Snelle werkwijze
  • Voordeligste tarief

Straffen joyriding

Joyriding is strafbaar gesteld in artikel 11 WVW. De straf die op joyriding is gesteld, is te vinden in artikel 176 lid 2 WVW.

Maximumstraf joyriding

Naar wettelijke omschrijving kan voor joyriding maximaal een gevangenisstraf van 6 maanden worden opgelegd, of een geldboete van de derde categorie.

Ontzegging van de rijbevoegdheid (OBM)

Bij een veroordeling voor joyriding kan geen ontzegging van de rijbevoegdheid worden opgelegd. Joyriding wordt niet genoemd in artikel 179 WVW, welk artikel gaat over de feiten waarvoor een rijontzegging kan worden opgelegd.

Voorarrest

Voor joyriding kan geen voorlopige hechtenis worden toegepast. tenzij de verdachte gen vaste woon- of verblijfplaats in Nederland heeft. 

Strafbeschikking

Voor joyriding kan een strafbeschikking worden opgelegd. Een strafbeschikking is een buitengerechtelijke wijze van afdoening van de strafzaak. U hoeft dan niet eerst voor de (kanton)rechter te verschijnen. U krijgt meestal een geldboete. Als u de geldboete betaalt, bent u verder van de zaak af. Wel moet u rekening houden met het feit op uw justitiële documentatie komt te staan. Wanneer u niet tijdig in verzet gaat tegen de strafbeschikking, impliceert dit een erkenning van schuld.

Wanneer u het niet eens bent met de opgelegde strafbeschikking, dient u binnen 14 dagen een verzetschrift in te dienen bij het parket/CVOM. De adresgegevens waar u het verzetschrift naar toe moet sturen, vindt u op de strafbeschikking zelf. Het verzetschrift is vormvrij. U mag zelf bepalen hoe u het verzetschrift indeelt, en wat u erin zet, zolang u maar duidelijk aangeeft waarom u het niet eens bent met de opgelegde strafbeschikking en dit zo mogelijk onderbouwt.

> Meer informatie over strafbeschikkingen

Taakstrafverbod

In artikel 22b Sr. is een taakstrafverbod opgenomen. Volgens dit artikel mag een kale taakstraf voor schennis van de eerbaarheid niet worden opgelegd indien aan de verdachte in de afgelopen 5 jaren al eerder een taakstraf is opgelegd, en de verdachte deze taakstraf al heeft verricht, of dat de taakstraf is omgezet naar vervangende hechtenis wegens het niet tijdig verrichten ervan. Wat wel mogelijk is om de taakstraf in dat geval te combineren met een hele korte onvoorwaardelijke gevangenisstraf (bijv. 1 dag) of een geldboete, al dan niet in voorwaardelijke zin, op te leggen in plaats van een taakstraf.

Straffen in de praktijk

Het Openbaar Ministerie hanteert een richtlijn voor strafvordering in zaken van joyriding. Deze richtlijn kan worden gebruikt ter indicatie van de op te leggen straf.

  Aantal punten Strafindicatie
First offender 24 het gehele aantal sanctiepunten in geldboete (€ 500,00) of taakstraf van 48 uur
Eenmaal recidive 36
  • geen taakstrafverbod als bedoeld in art. 22 b lid 2 Sr: 72 uur taakstraf (subs. 36 dagen hts) en 2 weken gevangenisstraf voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar (= dagvaarden)
  • wel taakstrafverbod als bedoeld in art. 22 b lid 2 Sr: het gehele aantal sanctiepunten in geldboete (evt. in termijnen) en 2 weken gevangenisstraf voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar (= dagvaarden)
Meermalen recidive 48 2 weken gevangenisstraf

 

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden