• Eerlijke inschatting
  • Enkel ervaren verkeersstrafrechtadvocaten
  • Snelle werkwijze
  • Voordeligste tarief

Doodslag in het verkeer (287 Sr)

In de zwaarste variant wordt een verdachte bij een dodelijk verkeersongeluk vervolgd voor doodslag. Doodslag is strafbaar gesteld in artikel 287 Sr.. Om van doodslag in het verkeer te kunnen spreken, moet worden vastgesteld dat de bestuurder opzettelijk de ander van het leven wilde beroven. Waar bij artikel 6 WVW slechts schuld bewezen hoeft te worden verklaard, is voor een veroordeling wegens doodslag opzet vereist.

Opzet

Voor een bewezenverklaring van opzet moet uit de bewijsmiddelen blijken dat de verdachte zodanig gevaarlijk heeft gereden dat hij daardoor welbewust de aanmerkelijke kans heeft aanvaard dat er een verkeersongeluk met dodelijke afloop zou (kunnen) plaatsvinden. Het opzet wordt vaak uit de omstandigheden van het geval afgeleid, in het bijzonder het rijgedrag van de verdachte, kort voor het verkeersongeval. Wie bijvoorbeeld overdag met zeer hoge snelheid door een woonerf rijdt, neemt het risico dat hij iemand aanrijdt, die daardoor kan komen te overlijden. Het maakt hierbij echter ook weer verschil of de verdachte overdag of 's nachts door het woonerf reed, en of hij bijvoorbeeld bij gevaarlijke kruispunten heeft afgeremd. Ook in de situatie dat op een ander wordt ingereden, kan sprake zijn van (poging tot) doodslag in het verkeer. In strafzaken zien we dit vaak wanneer een politieagent verklaart dat hij op het laatste moment moest wegspringen om niet geraakt te worden.

Bewijs en verweren

Of er sprake is van doodslag wordt door de rechter beoordeeld op basis van het bewijsmateriaal in het strafdossier. In beginsel gaat het om het bewijsmateriaal dat door politie en justitie is samengesteld, maar ook de verdediging kan bewijzen aanleveren, getuigen horen, of onderzoeken laten verrichten. Dat moet altijd wel tijdig en op de juiste wijze gebeuren. Het is voor een goede verdediging daarom van belang dat u in een zo vroeg mogelijk stadium wordt bijgestaan door een advocaat. Bent u betrokken geraakt bij een verkeersongeval, en bent u of wordt u binnenkort door de politie gehoord als verdachte, dan is het belangrijk dat u onmiddellijk contact opneemt met een in het verkeersstrafrecht gespecialiseerde advocaat.

Advocaat nodig?

Indien u wordt verdachte van het veroorzaken van doodslag of poging tot doodslag in het verkeer, is het advies om in een zo vroeg mogelijk stadium een advocaat te raadplegen, bij voorkeur kort nadat het verkeersongeval heeft plaatsgevonden. Met de advocaat kunt u dan alvast de te voeren verdedigingsstrategie bespreken, en in overleg kunnen de vervolgstappen worden bepaald. Zo kan het bijvoorbeeld belangrijk zijn om meteen al getuigen te horen, of een reconstructie van het ongeval te laten plaatsvinden. Ook wanneer u een dagvaarding hebt ontvangen voor een zitting, is de rechtsbijstand van een advocaat echt nodig. In dit soort zaken wordt u gedagvaard om te verschijnen voor de meervoudige strafkamer van de rechtbank. Hier worden de ingewikkeldere en zwaardere strafzaken behandeld, en de zaken waarvoor een langdurige gevangenisstraf kan worden opgelegd. Steeds vaker zien we dat de rechtbank zelf ook een brief stuurt om u te adviseren tijdig een advocaat te zoeken die u kan bijstaan. Deskundige rechtsbijstand Wanneer u uw strafzaak bij ons aanmeldt, via het daartoe bestemde aanmeldingsformulier, zullen wij u direct doorverwijzen naar een gespecialiseerde advocaat, zodat u verzekerd bent van deskundige rechtsbijstand. De bij ons netwerk aangesloten advocaten hebben ruime kennis en ervaring met verkeersstrafzaken, waardoor ze precies weten wat voor u de beste verdedigingsstrategie is. Voordelige rechtsbijstand Via ons netwerk van gespecialiseerde verkeersstrafrechtadvocaten bent u niet alleen verzekerd van deskundige rechtsbijstand, maar weet u ook zeker dat u nooit teveel betaalt. Onze advocaten zijn bereid om u ook pro deo bij te staan, mits u daarvoor in aanmerking komt gelet op de wettelijk vastgestelde inkomensgrenzen. U hoeft dan uitsluitend een geringe eigen bijdrage te betalen. Voor wie niet in aanmerking komt voor een pro deo advocaat, hebben wij met de bij ons netwerk aangesloten advocaten speciale prijsafspraken gemaakt, waardoor ze u kunnen bijstaan op basis van een extra voordelig honorarium. Dit speciale voordeeltarief geldt alleen na doorverwijzing via onze website en is niet geldig in combinatie van andere acties. Bij vrijspraak, sepot of ontslag van rechtsvervolging krijgt u bovendien alle kosten van rechtsbijstand vergoed door de Staat. Wij kunnen dan voor u een verzoek indienen.
Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden