• Eerlijke inschatting
  • Enkel ervaren verkeersstrafrechtadvocaten
  • Snelle werkwijze
  • Voordeligste tarief

Straffen doodslag in het verkeer

Indien doodslag of poging tot doodslag wordt aangenomen, dient u rekening te houden met een gevangenisstraf van  langere duur. Doodslag is strafbaar gesteld in artikel 287 Sr. Op doodslag in het verkeer is een maximum gevangenisstraf gesteld van 15 jaren.

Voorarrest

Doodslag is een feit waarvoor voorlopige hechtenis is toegestaan. Dit betekent dat een verdachte langere tijd in voorarrest kan worden gehouden op verdenking van doodslag. Omdat er op doodslageen gevangenisstraf van 15 jaar is gesteld, levert dit ook meteen een zelfstandige grond voor de toepassing van voorlopige hechtenis, ook als het gaat om een eerste keer.

Taakstrafverbod

In artikel 22b Sr. is een taakstrafverbod opgenomen. Volgens dit artikel mag een kale taakstraf voor doodslag niet worden opgelegd.

Artikel 22b lid 1 Sr. bepaalt namelijk dat een taakstraf niet mag worden opgelegd in geval van een veroordeling voor een misdrijf waarop naar wettelijke omschrijving een gevangenisstraf van 6 jaar of meer is gesteld, en dat een ernstige inbreuk op de lichamelijke integriteit van het slachtoffer ten gevolge heeft gehad. Bij een veroordeling voor doodslag geldt dit altijd. De inbreuk op de lichamelijke integriteit is inherent aan doodslag.

Wat wel mogelijk is om de taakstraf in dat geval te combineren met een hele korte onvoorwaardelijke gevangenisstraf (bijv. 1 dag). Wanneer u in voorarrest hebt gezeten op het politiebureau en/of huis van bewaring kan de rechter altijd nog een gevangenisstraf opleggen die gelijk is aan de duur van dat voorarrest, en voor het overige een taakstraf, zodat voorkomen kan worden dat u opnieuw naar de gevangenis moet. Toch zal hiervan in de praktijk normaal gesproken geen gebruik van worden gemaakt. Wanneer doodslag in het verkeer bewezen wordt geacht, gaat het vaak om zulke ernstige gedragingen, dat de rechter geen plaats ziet voor een werkstraf.

Straffen in de praktijk

De werkelijke straf is afhankelijk van de omstandigheden van het geval, waarbij de volgende delictspecifieke factoren een rol kunnen spelen. In de praktijk zien we echter vaak dat er een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 9 jaar wordt opgelegd voor doodslag in het verkeer.

Ontzegging van de rijbevoegdheid (OBM)

Als bijkomende straf kan de rechter een ontzegging van de rijbevoegdheid opleggen.  De maximale duur van de ontzegging van de rijbevoegdheid bedraagt in geval van doodslag 10 jaren. In de praktijk zien we dat deze maximale ontzegging van de rijbevoegdheid ook steeds vaker wordt opgelegd.

> Meer informatie over de rijontzegging

 

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden