• Eerlijke inschatting
  • Enkel ervaren verkeersstrafrechtadvocaten
  • Snelle werkwijze
  • Voordeligste tarief

Rijden zonder geldig Nederlands rijbewijs

Het is verboden om een motorrijtuig te besturen zonder geldig Nederland rijbewijs voor de betreffende categorie. In de wet is dit verwoord als een verplichting aan de bestuurder van een motorrijtuig om te beschikken over een geldig Nederlands rijbewijs.

Artikel 107 WVW
1. Aan de bestuurder van een motorrijtuig op de weg dient door de daartoe bevoegde autoriteit een rijbewijs te zijn afgegeven voor het besturen van motorrijtuigen van de categorie waartoe dat motorrijtuig behoort.
2. (..)

Gevolgen rijden zonder geldig rijbewijs

De gevolgen van het rijden zonder geldig rijbewijs zijn groot. Daarom worden dit soort overtredingen streng bestraft, zeker bij recidive. Wanneer iemand die zonder rijbewijs aan het verkeer deelneemt en een ongeluk krijgt, is die persoon niet verzekerd. Dit kan leiden tot een aanzienlijke schadepost.

Verschil met art. 9 WVW

Waar artikel 107 lid 1 WVW ziet op het in het geheel niet beschikken over een geldig Nederlands rijbewijs, ziet art. 9 WVW juist op de situatie dat de bestuurder wel een geldig rijbewijs heeft, maar niet langer bevoegd was om het motorrijtuig te besturen vanwege een opgelegde ontzegging van de rijbevoegdheid, de invordering van het rijbewijs, of de ongeldigverklaring van het rijbewijs. Het rijbewijs was er dus wel, maar de persoon mocht eigenlijk niet rijden.

Zitting kantonrechter vanwege rijden zonder rijbewijs

De eerste overtreding wordt bij rijden zonder geldig rijbewijs meestal wel afgedaan met een geldboete. U krijgt dan een strafbeschikking. Als de boete is betaald, bent u van de zaak af, maar u moet wel weten dat het strafbare feit 'rijden zonder geldig Nederlands rijbewijs (art. 107 WVW) wordt geregistreerd op uw justitiële documentatie. Bij een tweede of volgende overtreding moet u bij de kantonrechter verschijnen en loopt u het risico om hechtenis (=gevangenisstraf) opgelegd te krijgen.

Tijdens de zitting bij de kantonrechter kunt u zicht laten bijstaan door een gespecialiseerde strafrechtadvocaat. In veel gevallen lukt het de advocaat om te voorkomen dat u daadwerkelijk hechtenis opgelegd krijgt. Heeft u een dagvaarding ontvangen voor een zitting bij de kantonrechter, neem dan contact met ons op of meldt uw zaak aan via het daarvoor bestemde aanmeldingsformulier op de website.

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden