• Eerlijke inschatting
  • Enkel ervaren verkeersstrafrechtadvocaten
  • Snelle werkwijze
  • Voordeligste tarief

Beoordelingskader doodslag in het verkeer (art 287 Sr.)

Van doodslag in het verkeer is alleen sprake als het rijgedrag van de bestuurder zodanig is geweest dat aangenomen kan worden dat hij welbewust de aanmerkelijke kans op de koop heeft toegenomen dat een ander gedood zou kunnen worden. Alleen dan is voldaan aan het vereiste van voorwaardelijk opzet op de dood van de ander. Doodslag is strafbaar gesteld in artikel 287 Sr.

Voorwaardelijk opzet doodslag

Voor doodslag is dus voorwaardelijk opzet vereist. Anders dan wat men vaak denkt, is het niet nodig dat de verdachte echt de bedoeling had om een ander te doden. Voldoende is dat wordt vastgesteld dat het rijgedrag van de verdachte zo gevaarlijk was dat er een aanmerkelijke kans bestond dat daarbij doden konden vallen. Het is echt afhankelijk van de omstandigheden van het concrete geval of er sprake is van doodslag, of (slechts) van dood door schuld. Porsche-arrest Het meest bekende voorbeeld hiervan is het zogenaamde Porsche-arrest, waarin heel duidelijk de scheidslijn tussen (voorwaardelijk) opzet en bewuste schuld weergeeft. Het ging hier om een bestuurder van een Porsche. De bestuurder was onder invloed van alcohol en reed zeer gevaarlijk, reed enkele keren door rood, en haalde voor hem rijdende auto's in over de weghelft voor tegemoetkomend verkeer, waarbij hij telkens net op het laatste moment weer terugstuurde. Tijdens de 4de inhaalmanoeuvre ging het fout; hij botste met zijn Porsche frontaal tegen een tegemoetkomende personenauto, met 5 doden tot gevolg. Alleen de bestuurder van de Porsche overleefde het ongeval. De Hoge Raad overweegt dat hiervoor vereist zou zijn dat op basis van bijzondere omstandigheden van het geval of de verklaring van de verdachte kan worden vastgesteld dat de verdachte de aanmerkelijke kans dat andere verkeersdeelnemers door zijn rijgedrag het leven zouden kunnen verliezen heeft aanvaard,  De Hoge Raad oordeelde uiteindelijk dat deze gedragingen nog onvoldoende waren om te komen tot voorwaardelijk opzet, nu de bestuurder zelf ook levensgevaar heeft opgelopen. De rechter achtte het niet waarschijnlijk dat de bestuurder de kans dat een botsing met een tegemoetkomende auto zou plaatsvinden, en hij als gevolg van die gedraging ook zelf het leven zou verliezen, op de koop heeft toegenomen. Voorbeelden WEL (poging) tot doodslag In de jurisprudentie zien we verschillende voorbeelden van zaken waarbij het opzet in het verkeer wel is aangenomen. De rechter heeft in die zaken de (poging tot) doodslag wel bewezen verklaard. Het gaat daarbij o.a. om de volgende situaties:
  • Inrijden op een persoon
  • Zeer gevaarlijk rijgedrag
  • Opzettelijk veroorzaken aanrijding
  • Remmen bij bumperklever
> Meer informatie WEL poging tot doodslag in het verkeer
Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden