• Eerlijke inschatting
  • Enkel ervaren verkeersstrafrechtadvocaten
  • Snelle werkwijze
  • Voordeligste tarief

Straffen meer dan 50 km/u te hard rijden

Als u wordt gepakt wegens te hard rijden met meer dan 50 km/u, moet u rekening houden met een geldboete en daarnaast een ontzegging van de rijbevoegdheid. Uw rijbewijs wordt ook meteen ingenomen als u bent staande gehouden. Uiteraard wilt u dan meteen weten waar u aan toe bent, maar nergens op het internet vindt u informatie over de straffen bij dergelijke snelheden. Op basis van onze ervaring en de richtlijnen kunnen wij echter wel een redelijke indicatie geven voor de straffen waarmee u rekening kunt houden.

Boete

Bij te hard rijden met een snelheid van meer dan 50 km/u bepaalt de officier van justitie de officier van justitie de hoogte van de geldboete. U moet rekening houden met een boete vanaf € 800,00. De precieze hoogte van de boete is mede afhankelijk van de volgende omstandigheden:

> Meer informatie hoogte boete bij te hard rijden
> Boetes bij te hard rijden met > 50 km/u binnen de bebouwde kom
> Boetes bij te hard rijden met > 50 km/u buiten de bebouwde kom 
> Boetes bij te hard rijden met > 50 km/u op snelwegen

Normale verkeersboete en parkeerboetes

Gaat het niet om een snelheidsovertreding van meer dan 30 km/u, dan valt de boete binnen de Mulderafdoening. Dit is een bestuursrechtelijk traject, zonder dat u een registratie krijgt op uw justitiële documentatie. Voor die zaken verwijzen wij u graag naar de gespecialiseerde juristen van verkeersboete.nl. Zij helpen u graag kosteloos verder'

Ontzegging van de rijbevoegdheid

Naast een geldboete kan de straf ook bestaan uit een ontzegging van de rijbevoegdheid. Wanneer u maximumsnelheid met 50 km/u hebt overschreden, krijgt u als bijkomende straf vaak een ontzegging van de rijbevoegdheid van 2 maanden opgelegd. De precieze duur van de ontzegging van de rijbevoegdheid is afhankelijk van de volgende omstandigheden:

Wanneer u het rijbewijs dringend nodig hebt voor uw werk of voor andere belangrijke sociale verplichtingen, adviseren wij u om u tijdens de OM-zitting bij te laten staan door een gespecialiseerde advocaat. Vaak krijgt de advocaat het voor elkaar om het rijbewijs eerder terug te krijgen of de duur van de ontzegging van de rijbevoegdheid aanzienlijk te beperken.

> Meer informatie ontzegging van de rijbevoegdheid bij te hard rijden

Invordering rijbewijs

Indien uw rijbewijs door de politie is ingenomen wegens te hard rijden, krijgt u dit in de meeste gevallen niet terug. In beginsel zal de officier van justitie de inhouding van het rijbewijs bevelen voor de duur van 2 tot 8 maanden. U hoeft zich echter niet neer te leggen bij deze beslissing. Wij adviseren u om bij een invordering van het rijbewijs direct uw zaak aan te melden via het aanmeldingsformulier op deze website. Wij zullen u dan direct in contact brengen met een van onze gespecialiseerde advocaten die direct voor u een klaagschrift zal indienen bij de rechtbank om het rijbewijs terug te krijgen. U hebt de meeste kans om het rijbewijs terug te krijgen indien:

  • De snelheidsoverschrijding minder was dan 100 km/u
  • Dit de eerste keer betrof, of u in ieder geval geen eerdere veroordelingen of geregistreerde boetes hebt in de afgelopen 2 jaar.
  • U aannemelijk kunt maken dat u het rijbewijs dringend nodig hebt

> Meer informatie invordering rijbewijs bij te hard rijden
> Kans van slagen rijbewijs terug bij meer dan 50 km/u te hard rijden

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden