• Eerlijke inschatting
 • Enkel ervaren verkeersstrafrechtadvocaten
 • Snelle werkwijze
 • Voordeligste tarief

Boete bij te hard rijden

Voor de zogenaamde Mulderfeiten zijn de boetes voor te hard rijden makkelijk op internet te vinden. Enkele websites waar u kunt kijken zijn:

Deze boetes voor te hard rijden gaan echter maar tot 30 km/u, en voor te hard rijden op snelwegen tot 40 km/u. De hoogte van de boete bij een hogere snelheidsoverschrijding wordt door de officier van justitie bepaald. Het is daarom niet mogelijk die boetes voor te hard rijden al vooraf met zekerheid te voorspellen, maar ook bij deze hogere snelheidsoverschrijdingen wordt hoogte van de boete vastgesteld aan de hand van vaste richtlijnen.

Richtlijnen hoogte boete

De richtlijn die wordt gehanteerd voor het bepalen van de hoogte van de boete bij te hard rijden, heet de Tekstenbundel voor misdrijven overtredingen en muldergedragingen. Deze tekstenbundel bevat voor heel veel overtredingen de hoogte van de boete die erop staat gesteld, zo ook voor te hard rijden. Ieder jaar verschijnt een nieuwe versie. Op dit moment wordt de straf steeds bepaald aan de hand van twee 'richtlijnen':

Beide richtlijnen moeten in verband met elkaar worden gelezen om de juiste boete bij te hard rijden te bepalen. De Richtlijn feitgecodeerde misdrijven geeft de duur van de ontzegging van de rijbevoegdheid aan wanneer fors te hard is gereden alsook de verhoging van de geldboete bij recidive. De tekstenbundel geeft met name de hoogte van de boete weer. Met name  in de tekstenbundel is het niet makkelijk om de juiste hoogte van de boete vast te stellen.

Boete te hard rijden volgens Tekstenbundel

De boetes voor te hard rijden zijn te vinden vanaf pagina 21. De straffen zijn ingedeeld in 4 kolommen (categorieën), die u telkens bovenaan de pagina.

1 – motorvoertuigen (uitgezonderd categorie 2: vrachtauto’s, autobussen
en motorvoertuigen met aanhangwagen);
2 – vrachtauto’s, autobussen, als bedrijfsauto aangemerkte kampeerauto’s
met een toegestane maximum massa van meer dan 3500 kg en
motorvoertuigen met aanhangwagen;
3 – bromfietsen, brommobielen, snorfietsen en gehandicaptenvoertuigen
met motor;
4 – land- of bosbouwtrekkers en motorvoertuigen met beperkte snelheid.

Voorts zitten er verschillen in het soort snelheidsovertreding, op basis van het verkeersbord, de plaats (binnen de bebouwde kom / buiten de bebouwde kom / erf en de vraag of er wegwerkzaamheden waren.

 • Boete bij te hard rijden binnen de bebouwde kom  bij artikel 20 sub a RVV 1990 (cat 1/2), 20 sub b en c RVV 1990 (cat 3), 22 sub d en e RVV 1990 (cat 3), 22 sub c RVV 1990 (cat 4)
 • Boete bij te hard rijden  binnen de bebouwde kom bij artikel 62 jo. bord A1 RVV 1990
 • Boete bij te hard rijden binnen de bebouwde kom bij artikel 62 jo. bord A1 RVV 1990 (waar 30 km/u is toegestaan
 • Boete bij te hard rijden binnen een woonerf ogv artikel 45 RVV 1990
 • Boete bij te hard rijden binnen de bebouwde kom ogv artikel 62 jo. bord A3 RVV 1990
 • Boete bij te hard rijden binnen de bebouwde kom bij wegwerkzaamheden ogv artikel 62 jo. bord A1 RVV 1990
 • Boete bij te hard rijden binnen de bebouwde kom bij wegwerkzaamheden ogv artikel 62 jo. bord A3 RVV 1990
 • Boete bij te hard rijden buiten de bebouwde kom  bij artikel 20 sub a RVV 1990 (cat 1/2), 20 sub b en c RVV 1990 (cat 3), 22 sub d en e RVV 1990 (cat 3), 22 sub c RVV 1990 (cat 4)
 • Boete bij te hard rijden buiten de bebouwde kom bij artikel 62 jo. bord A1 RVV 1990
 • Boete bij te hard rijden binnen de bebouwde kom ogv artikel 62 jo. bord A3 RVV 1990
 • Boete bij te hard rijden binnen de bebouwde kom bij wegwerkzaamheden ogv artikel 62 jo. bord A1 RVV 1990
 • Boete bij te hard rijden binnen de bebouwde kom bij wegwerkzaamheden ogv artikel 62 jo. bord A3 RVV 1990
 • Boete bij te hard rijden op autosnelwegen ogv artikel 21 sub a RVV 1990 (cat 1), 22 sub a, b, f en g RVV 1990 (cat 2)
 • Boete bij te hard rijden op autosnelwegen ogv artikel 62 jo. bord A1 RVV 1990
 • Boete bij te hard rijden op autosnelwegen bij wegwerkzaamheden ogv artikel 62 jo. bord A1 RVV 1990, 22 sub a, f en g RVV 1990 (cat 2)
 • Boete bij te hard rijden op autosnelwegen bij wegwerkzaamheden ogv artikel 62 jo. bord A3 RVV 1990, 22 sub a, f
  en g RVV 1990 (cat 2)

U moet goed kijken welke soort snelheidsovertreding het in uw geval betreft om de straf vast te kunnen stellen.

 

 

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden