• Eerlijke inschatting
  • Enkel ervaren verkeersstrafrechtadvocaten
  • Snelle werkwijze
  • Voordeligste tarief

Snelheidsmeting via boordsnelheidsmeter en achteruitkijkspiegel onbetrouwbaar

Geplaatst op: 10 oktober 2020

In een uitspraak van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 8 maart 2019, ECLI:NL:GHARL:2019:2112 gaat het om een snelheidsmeting met gebruik van de boordsnelheidsmeter. Dat is gewoon de snelheidsmeter in het politievoertuig. Het bijzondere aan deze zaak is dat de meting is gedaan met een politievoertuig dat voor het gemeten voertuig reed door in de achteruitkijkspiegel te kijken en de tussenafstand in te schatten. Het hof gaat met deze meetmethode echter niet akkoord en twijfelt aan de betrouwbaarheid hiervan.

Lees meer >


OM-zitting: Telefonisch horen CVOM bij snelheidsovertredingen en rijden onder invloed

Geplaatst op: 08 september 2020

Vanwege de coronamaatregelen heeft het CVOM per 1 juli 2020 het telefonisch horen ingevoerd in het kader van de OM-zittingen bij snelheidsovertredingen en rijden onder invloed.

Telefonisch horen

Wat houdt dat telefonisch horen nu feitelijk in. Eigenlijk is het heel simpel.
U ontvangt een brief van het CVOM waarin u wordt gevraagd om uw telefoonnummer door te geven. Dit moet u zo snel mogelijk na ontvangst van de brief doen, maar in ieder geval binnen de aangeven termijn. De officier van justitie belt  u dan op de in de brief aangegeven datum en tussen de aangegeven tijdstippen. De officier van justitie bespreekt de zaak met u. Ook bespreekt de officier van justitie uw persoonlijke omstandigheden. Aan het eind van het gesprek, vertelt de officier van justitie welke straf hij u wil opleggen. De officier van justitie noteert wat u zegt. Na het gesprek wordt een verslag gemaakt. Dat verslag wordt opgenomen in uw dossier.

Lees meer >


Trajectsnelheidsmeting binnen 16 seconden niet toegestaan

Geplaatst op: 26 november 2018

Wanneer de snelheidsmeting is verricht middels een mobiele trajectsnelheidsmeter, dan dienen de daarvoor geldende voorschriften wel te worden nageleefd.  Een van die vereisten is dat de minimale meetduur 16 seconden moet bedragen. Dit blijkt uit artikel 14.6.3. van de Concept Voorschriften Meetmiddelen Politie (CVMP);

Lees meer >


Boordsnelheidsmeter niet geijkt; snelheidsmeting onjuist

Geplaatst op: 29 maart 2018

Steeds vaker zien we in strafzaken dat de politie een snelheidsmeting baseert op de boordsnelheidsmeter. Dit betekent niets anders dan dat de politie op hun eigen snelheidsmeter kijkt en op basis daarvan inschat wat de gereden snelheid van het achtervolgende voertuig is. De politie gaat daarbij altijd uit van de hoogst gemeten snelheid op een bepaald traject, waardoor de snelheidsmeting ook nog eens oneerlijk is nu het hier altijd gaat om een piekmeting. Helaas is deze wijze van snelheidsmeting in Nederland toegelaten, maar een belangrijke voorwaarde is wel dat de boordsnelheidsmeter dan wel ook geijkt is. Daar schort het vaak aan. Dit biedt mogelijkheden voor de advocaat om met succes verweer te voeren tegen een met de boordsnelheidsmeter gedane snelheidsmeting.

Lees meer >


Snelheidsmeting op andere auto gericht dat die van de verdachte

Geplaatst op: 26 mei 2016

In de uitspraak van het Gerechtshof Leeuwarden, van 27 juli 2005, ECLI:NL:GHLEE:2005:AU6562, ging het om een snelheidsovertreding vastgesteld door middel van een mobiele trajectsnelheidsmeter. Het voertuig van de betrokkene bevond zich vóór een voertuig waarvan de snelheid werd gemeten. Het hof oordeelde om die reden dat de snelheid van het voertuig van de betrokkene niet kon worden vastgesteld. Deze uitspraak is goed bruikbaar in zaken waarbij de politie in feite twee auto’s tegelijk probeert te achtervolgen om de snelheid vast te stellen.

Lees meer >


Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden