• Eerlijke inschatting
  • Enkel ervaren verkeersstrafrechtadvocaten
  • Snelle werkwijze
  • Voordeligste tarief

Betwisting snelheidsovertreding trajectcontrole

Geplaatst op: 08 november 2023

In ECLI:NL:GHARL:2020:487 heeft het Hof Arnhem bepaald dat bij een betwisting van de snelheidsoverschrijding de tijdsduur als ook de trajectlengte in het pv moeten worden genoemd. I.c. ontbreekt de tijdsduur. Daarnaast ontbreekt een beschrijving bij welke hectometerpaal de meting is gestart en geëindigd (ECLI:NL:GHARL:2017:11111).

Lees meer >


Schouwrapport vereist bij verweer dat bebording niet (juist) is geplaatst

Geplaatst op: 08 november 2023

Volgens standaardjurisprudentie van het Hof Arnhem (ECLI:NL:GHARL:2020:1803) dient bij betwisting van de bebording uit een schouwrapport te blijken dat deze juist is geplaatst. Onvoldoende lijkt een foto van Google Maps te zijn (ECLI:NL:GHARL:2021:4473). Ook dient uit het schouwrapport te blijken of een verbalisant de bebording heeft geschouwd (ECLI:NL:GHARL:2022:3845)

Lees meer >


Boetes vanwege een valse of gestolen kentekenplaat

Geplaatst op: 30 september 2023

Heeft u een boete gekregen of bent u gedagvaard vanwege een valse kentekenplaat, dan moet u hiertegen altijd zelf in actie komen. U moet hiertegen zelf verweer voeren. Het is dus niet verstandig om niet te reageren.
In Nederland gaan we uit van de kentekenaansprakelijkheid. In beginsel is de kentekenhouder aansprakelijk. Ook als de bestuurder onbekend is.
Er is echter een belangrijke uitzondering vermeld in artikel 181 lid 2 sub b en lid 3 sub d WVW. Daarin is geregeld dat de kentekenaansprakelijkheid bij boetes (o.a. vanwege snelheidsovertredingen) niet geldt, indien de kentekenhouder niet heeft kunnen vaststellen wie de bestuurder was en hem daarvan redelijkerwijs geen verwijt kan worden gemaakt. Dat is onder meer aan de orde als een ander valselijk gebruik maakt van andermans kenteken.

Lees meer >


Snelheidsmeting twee voertuigen tegelijk slechts onder strikte voorwaarden toegestaan

Geplaatst op: 29 augustus 2023

Heel vaak zien we dat de politie de snelheid van twee voertuigen tegelijk zegt gemeten te hebben en dan is toevallig alles precies hetzelfde. Dat kan natuurlijk niet. Een snelheidsmeting is in principe gericht op een voertuig en als de politie twee voertuigen tegelijk heeft gemeten, moeten de verbalisanten in het proces-verbaal duidelijk uitleggen hoe die beide metingen afzonderlijk zijn verlopen. Dit volgt ook uit een uitspraak van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, van 25 maart 2020, ECLI:NL:GHARL:2020:2540:

Lees meer >


Tussenafstand van 500 meter is onvoldoende om snelheid goed te meten

Geplaatst op: 03 december 2021

In menig proces-verbaal komen we tegen dat de verbalisanten verklaren dat ze met gelijkblijvende afstand gedurende een bepaald traject achter het andere voertuig aanreden met een tussenafstand van 500 meter of hoger. De gedachte is vaak dat als ze niet dichterbij komen, dit in ieder geval betekent dat het andere voertuig even snel of harder rijdt. Toch is dat met een grotere tussenafstand niet altijd even goed te zeggen, zeker niet als de achtervolgende verbalisanten ook nog eens opgehouden kunnen worden door overig verkeer.

Lees meer >


Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden