• Eerlijke inschatting
  • Enkel ervaren verkeersstrafrechtadvocaten
  • Snelle werkwijze
  • Voordeligste tarief

Boordsnelheidsmeter niet geijkt; snelheidsmeting onjuist

Geplaatst op: 29 maart 2018

Steeds vaker zien we in strafzaken dat de politie een snelheidsmeting baseert op de boordsnelheidsmeter. Dit betekent niets anders dan dat de politie op hun eigen snelheidsmeter kijkt en op basis daarvan inschat wat de gereden snelheid van het achtervolgende voertuig is. De politie gaat daarbij altijd uit van de hoogst gemeten snelheid op een bepaald traject, waardoor de snelheidsmeting ook nog eens oneerlijk is nu het hier altijd gaat om een piekmeting. Helaas is deze wijze van snelheidsmeting in Nederland toegelaten, maar een belangrijke voorwaarde is wel dat de boordsnelheidsmeter dan wel ook geijkt is. Daar schort het vaak aan. Dit biedt mogelijkheden voor de advocaat om met succes verweer te voeren tegen een met de boordsnelheidsmeter gedane snelheidsmeting.

Lees meer >


Snelheidsmeting op andere auto gericht dat die van de verdachte

Geplaatst op: 26 mei 2016

In de uitspraak van het Gerechtshof Leeuwarden, van 27 juli 2005, ECLI:NL:GHLEE:2005:AU6562, ging het om een snelheidsovertreding vastgesteld door middel van een mobiele trajectsnelheidsmeter. Het voertuig van de betrokkene bevond zich vóór een voertuig waarvan de snelheid werd gemeten. Het hof oordeelde om die reden dat de snelheid van het voertuig van de betrokkene niet kon worden vastgesteld. Deze uitspraak is goed bruikbaar in zaken waarbij de politie in feite twee auto’s tegelijk probeert te achtervolgen om de snelheid vast te stellen.

Lees meer >


Maximale snelheid 70 km/u op kruispunten

Geplaatst op: 25 mei 2016

De ratio van de snelheidsbeperking tot 70 km per uur bij kruisingen als de onderhavige is niet slechts gelegen in het de bestuurder nopen tijdig te reageren op de verplichting zijn voertuig voor het rode verkeerslicht tot stilstand te brengen, maar ook in het met die gematigde snelheid de kruising op te rijden. Nu daaraan niet is voldaan is niet relevant op welke afstand van de kruising het bord G3(autoweg) zich bevindt (Hof Leeuwarden 21 september 2006, ECLI:NL:GLEE:2006:AZ5513).

Lees meer >


Snelheid zo regelen dat altijd op verkeersborden kan worden aangepast

Geplaatst op: 23 mei 2016

Hof Leeuwarden 18 april 2001, ECLI:NL:GHLEE:2001:16, WAHV 00/00267. ‘Mede gelet op de toelichting op art. 19 RVV1990 vloeit uit het bepaalde in art. 5 WVW1994 en art. 19 RVV1990, gelezen in onderling verband en samenhang, voort dat een bestuurder zijn snelheid steeds zodanig dient te regelen, dat hij in staat is borden zo tijdig waar te nemen dat hij zijn weggedrag tijdig aan de door die borden gegeven ge- of verboden, waarschuwingen of andere informatie kan aanpassen.

Lees meer >


Snelheid bij kruisingen autoweg 70 km/u

Geplaatst op: 23 mei 2016

Hof Leeuwarden 21 september 2006, ECLI:NL:GLEE:2006:AZ5513. De ratio van de snelheidsbeperking tot 70 km per uur bij kruisingen als de onderhavige is niet slechts gelegen in het de bestuurder nopen tijdig te reageren op de verplichting zijn voertuig voor het rode verkeerslicht tot stilstand te brengen, maar ook in het met die gematigde snelheid de kruising op te rijden. Nu daaraan niet is voldaan is niet relevant op welke afstand van de kruising het bord G3(autoweg) zich bevindt.

Lees meer >


Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden