• Eerlijke inschatting
  • Enkel ervaren verkeersstrafrechtadvocaten
  • Snelle werkwijze
  • Voordeligste tarief

Tussenafstand van 500 meter is onvoldoende om snelheid goed te meten

In menig proces-verbaal komen we tegen dat de verbalisanten verklaren dat ze met gelijkblijvende afstand gedurende een bepaald traject achter het andere voertuig aanreden met een tussenafstand van 500 meter of hoger. De gedachte is vaak dat als ze niet dichterbij komen, dit in ieder geval betekent dat het andere voertuig even snel of harder rijdt. Toch is dat met een grotere tussenafstand niet altijd even goed te zeggen, zeker niet als de achtervolgende verbalisanten ook nog eens opgehouden kunnen worden door overig verkeer.

In een uitspraak van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, van 29 november 2019, ECLI:NL:GHARL:2019:10255 was dit ook aan de orde. In die zaak ging het uiteindelijk om een tussenafstand van 500 meter. Het hof overwoog daarover het volgende:

“Bij een tussenafstand van 500 meter, zoals in de aanvullende verklaring genoemd, is het -afgezet tegen een tussenafstand van 150 meter als genoemd in het zaakoverzicht- voor een ambtenaar aanzienlijk lastiger om te beoordelen of het gevolgde voertuig op (vrijwel) gelijk blijvende afstand van het dienstvoertuig rijdt of niet en daarmee of het gevolgde voertuig met (vrijwel) dezelfde snelheid rijdt als het dienstvoertuig. Uit de aanvullende verklaring volgt ook dat de afstand tussen het dienstvoertuig en het voertuig van de betrokkene wisselde en dat ook de snelheid van het voertuig van de betrokkene wisselde. De afstand waarover de snelheid van het voertuig is gemeten kan ook in de situatie als omschreven in de aanvullende verklaring 3000 meter zijn geweest maar, zoals ook de gemachtigde van de advocaat-generaal ter zitting heeft aangegeven, is het, in aanmerking genomen het punt waar zij de betrokkene inhaalden, niet aannemelijk dat de ambtenaren tot het laatste moment van de snelheidsmeting een (vrijwel) gelijkblijvende tussenafstand van 500 meter tot het voertuig van de betrokkene hebben aangehouden.”

Het beroep werd gegrond verklaard. In het strafrecht dient dit dan te leiden tot vrijspraak. Het advies is om bij een redelijke tussenafstand altijd een beroep te doen op deze uitspraak.

< Terug naar Meer informatie te hard rijden
Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden