• Eerlijke inschatting
  • Enkel ervaren verkeersstrafrechtadvocaten
  • Snelle werkwijze
  • Voordeligste tarief

Betwisting snelheidsovertreding trajectcontrole

In ECLI:NL:GHARL:2020:487 heeft het Hof Arnhem bepaald dat bij een betwisting van de snelheidsoverschrijding de tijdsduur als ook de trajectlengte in het pv moeten worden genoemd. I.c. ontbreekt de tijdsduur. Daarnaast ontbreekt een beschrijving bij welke hectometerpaal de meting is gestart en geëindigd (ECLI:NL:GHARL:2017:11111).

In de uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, van 18 december 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:11111 overwoog het hof het volgende:
Bij trajectcontrole kan de gemiddelde snelheid worden vastgesteld met een berekening op basis van de tijdsduur en trajectlengte (vgl. ov. 17 van het arrest van 4 april 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:2855, gepubliceerd op rechtspraak.nl.). In de onderhavige zaak is op of boven de foto’s van de vermeende gedraging niet vermeld wat de lengte van het traject is en bij welke hectometerpaal de trajectmeting is gestart en geëindigd. Ook in het zaakoverzicht ontbreekt deze informatie. Op of boven de foto is niets vermeld omtrent de in het zaakoverzicht vermelde snelheden. Gelet op het voorgaande en in aanmerking genomen dat van de zijde van het openbaar ministerie hieromtrent geen aanvullende informatie in de procedure is gebracht, kan op basis van de voorhanden gegevens niet worden vastgesteld dat de gedraging is verricht. Het beroep tegen de inleidende beschikking is gegrond. De overige daartegen aangevoerde argumenten behoeven nu geen bespreking meer.

Zie ook: ECLI:NL:GHARL:2020:487

Let op: bij het voeren van dit verweer krijgt het OM vaak nog de gelegenheid om de informatie aan te vullen (ECLI:NL:GHARL:2020:61).

 

< Terug naar Meer informatie te hard rijden
Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden