• Eerlijke inschatting
  • Enkel ervaren verkeersstrafrechtadvocaten
  • Snelle werkwijze
  • Voordeligste tarief

Te hard rijden bij wegwerkzaamheden

Indien op de maximumsnelheid wordt gehandhaafd bij wegwerkzaamheden is het noodzakelijk dat aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Ten eerste moet de bebording in orde zijn. Dit houdt in dat de A1 borden juist en altijd in combinatie met borden J16 (wegwerkzaamheden) zijn geplaatst. Zo moeten in geval van meer rijstroken in dezelfde rijrichting de A1 borden aan beide zijden van de rijbaan zijn geplaatst.

Enige vorm van wegwerkzaamheden

Daarnaast moet sprake zijn van enige vorm van werkzaamheden of moet de snelheidsbeperking kennelijk noodzakelijk zijn vanwege de wegomstandigheden ter plaatse, zoals versmalde rijstroken en de plaatsing van barrières e.d.. Er hoeft niet daadwerkelijk gewerkt te worden, maar de aanwezigheid van voertuigen, die kennelijk worden gebruikt voor werkzaamheden ter plaatse volstaat.

Proces-verbaal schouwen bebording

Als geen sprake is van geautomatiseerde handhaving waarbij voorafgaand aan de handhaving een proces-verbaal van het schouwen van de plaatsing van de borden wordt opgemaakt, moet op de aankondiging van (straf)beschikking of het proces-verbaal worden vermeld dat de bebording op de voorgeschreven wijze was geplaatst en dat er sprake was van wegwerkzaamheden dan wel dat vanwege de wegsituatie de snelheidsbeperking noodzakelijk was.

Indien van het bovenstaande geen sprake is moet, voordat wordt gehandhaafd, in overleg worden getreden met de wegbeheerder en moet deze worden verzocht om de bebording te plaatsen conform de CROW richtlijnen ‘Maatregelen op autosnelwegen 96a’ en ‘Maatregelen op niet-autosnelwegen en wegen binnen de bebouwde kom 96b’. Als echter in het geheel geen sprake is van werkzaamheden en snelheidshandhaving wordt wenselijk geacht dan moet de wegbeheerder worden verzocht om de borden te verwijderen of uit het zicht van het verkeer te draaien.

Uitzondering; ontbreken bord 'werk in uitvoering'

In afwijking van het bovenstaande kan, als slechts de J16 borden (werk in uitvoering) ontbreken, maar wel sprake is van een versmalde rijstrook, wel worden gehandhaafd op de (lagere) maximumsnelheid, maar vanwege het ontbreken van de J16 borden moeten dan de ‘standaard’ feitcodes die geen betrekking hebben op wegwerkzaamheden worden gebruikt. Daarnaast is het van belang om de omstandigheden op de aankondiging van (straf)beschikking c.q. het proces-verbaal te vermelden. En ook in dit geval moet de wegbeheerder worden verzocht om aanvullend de J16 borden, conform de CROW richtlijnen 96 a/b te plaatsen als handhaving noodzakelijk wordt geacht.

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden