• Eerlijke inschatting
  • Enkel ervaren verkeersstrafrechtadvocaten
  • Snelle werkwijze
  • Voordeligste tarief

IJkrapport snelheidsovertreding

Één van de belangrijkste eisen waaraan voldaan moet zijn, is dat het meetmiddel goedgekeurd moet zijn. Door het Nederlands Meetinstituut NMi N.V moet een verklaring van goedkeuring voor het betreffende meetmiddel afgeven. Dit wordt ook wel het ijkrapport genoemd. Zonder ijkrapport kan de snelheidsovertreding niet juist worden vastgesteld.

Termijn geldigheid ijkrapport

Een ijkrapport voor een goedgekeurd meetmiddel is in beginsel twee jaren geldig (art. 2 lid 1 Regeling meetmiddelen politie). Voor radarsnelheidscontroles geldt een beperkte termijn van een jaar voor de geldigheid van het ijkrapport (lid 2).
Ongeacht de wettelijke geldigheidsduur, verliest de verklaring haar geldigheid bij herstelling of verandering van het meetmiddel indien deze op het meetresultaat van invloed kan zijn (lid 3).

Of een snelheidsmeter is goedgekeurd, kunt u zelf controleren via een online wob-verzoek op de website van de politie.

Uitzondering: boordsnelheidsmeter

De verplichting van het ijkrapport geldt niet voor de boordsnelheidsmeter in de politieauto (art. 1 onder a Regeling meetmiddelen politie). De boordsnelheidsmeter wordt namelijk niet geijkt, maar gekalibreerd. Voorwaarde voor de snelheidsmeting via een boordsnelheidsmeter is dat het gaat om een gekalibreerde snelheidsmeter van een dienstmotorvoertuig waar een op het moment van controle geldig kalibratiecertificaat voor is afgegeven.

 

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden