Straffen verkeersongeval door schuld

Indien u ervan wordt verdacht dat door uw schuld een ernstig verkeersongeval is ontstaan, kan de straf hoog oplopen. Op overtreding van artikel 6 WVW is maximaal 9 jaar gevangenisstraf gesteld.

Strafverzwarende omstandigheden

In beginsel is er op overtreding van artikel 6 WVW een maximum gevangenisstraf gesteld van 1 jaar en 6 maanden indien een ander zwaar lichamelijk letsel heeft opgelopen door het verkeersongeval, of een maximum gevangenisstraf van 3 jaar indien een ander bij het verkeersongeval om het leven is gekomen. Wanneer er echter sprake is van roekeloosheid, dan bedraagt de maximum gevangenisstraf respectievelijk 3 jaar bij lichamelijk letsel, en 6 jaar bij een dodelijk verkeersongeval. In geval van rijden onder invloed, weigering van een alcoholonderzoek, ernstige overschrijving van de maximum snelheid, kleven, geen voorrang verlenen, en het gevaarlijk inhalen, wordt de maximum gevangenisstraf daarbovenop nog eens met de helft verhoogd.

Voorarrest

Alleen in geval van roekeloosheid of een van de andere strafverzwarende omstandigheden als hiervoor vermeld, is toepassing van voorlopige hechtenis mogelijk bij overtreding van art. 6 WVW. Voorarrest wordt echter zelden toegepast. Alleen bij dodelijke verkeersongevallen of verkeersongevallen met zwaar lichamelijk letsel tot gevolg, die zijn ontstaan door roekeloos rijgedrag, mogelijk ook onder invloed van alcohol of drugs, kan onder omstandigheden voorarrest worden toegepast. In veel gevallen zullen er echter geen gronden zijn voor voorlopige hechtenis. Wanneer er geen eerdere verkeersdelicten zijn gepleegd, zal niet snel van recidivegevaar sprake zijn. Dan resteert enkel de onderzoeksgrond, maar daarvan is alleen sprake wanneer de verdachte het onderzoek zou kunnen beïnvloeden bij invrijheidstelling. Dit zal bij een verdenking van betrokkenheid bij een ongeval niet snel worden aangenomen.

Ontzegging van de rijbevoegdheid (OBM)

Als bijkomende straf kan de rechter een ontzegging van de rijbevoegdheid opleggen.  De maximale duur van de ontzegging van de rijbevoegdheid bedraagt 5 jaren. Bij recidive is de maximale duur 10 jaren.

> Meer informatie over de rijontzegging

Oriëntatiepunten straftoemeting LOVS 

 Het Landelijk Overleg van de Voorzitters van strafsectoren rechtbanken en gerechtshoven (LOVS) heeft de onderstaande tabel opgesteld waarop de rechters zich kunnen oriënteren bij het bepalen van de op te leggen straf.

Gevolgen slachtofferAlcohol gebruik

Wegpiraterij/ Roekeloos rijden

Grove verkeersfout Aanmerkelijke verkeersfout

Lichamelijk letsel, Tijdelijke ziekte

Geen alcohol2 mnd gs ov 1 jr OBM3 wkn gs ov 6 mnd OBM€ 1000 3 mnd OBM
Zwaar lichamelijk letselGeen alcohol

4 mnd gs ov 2 jr OBM

2 mnd gs ov 1 jr OBM3 wk gs ov 6 mnd OBM
DoodGeen alcohol

8 mnd gs ov 3 jr OBM

6 mnd gs ov 2 jr OBM

2 mnd gs ov 1 jr OBM
Lichamelijk letsel, Tijdelijke ziekteAlcohol < 5706 mnd gs ov 2 jr OBM2 mnd gs ov 18 mnd OBM3 wkn gs ov 9 mnd OBM
Zwaar lichamelijk letselAlcohol < 5708 mnd gs ov 3 jr OBM6 mnd gs ov 2 jr OBM2 mnd gs ov 18 mnd OBM
DoodAlcohol < 5703 jr gs ov 4 jr OBM12 mnd gs ov 3 jr OBM6 mnd gs ov 2 jr OBM
Lichamelijk letsel, Tijdelijke ziekteAlcohol > 5707 mnd gs ov 3 jr OBM3 mnd gs ov 2 jr OBM1 mnd gs ov 18 mnd OBM
Zwaar lichamelijk letselAlcohol > 57024 mnd gs ov 4 jr OBM7 mnd gs ov 3 jr OBM3 mnd gs ov 2 jr OBM
DoodAlcohol > 5704 jr gs ov 5 jr OBM24 mnd.gs ov 4 jr OBM7 mnd gs ov 3 jr OBM

In de praktijk zien we dat de rechters hier vaak nog in het voordeel van de verdachte van afwijken. Zo zien we vaak dat bij een dodelijk verkeersongeval als gevolg van een aanmerkelijke verkeersfout een werkstraf (200 uur) wordt opgelegd, in combinatie met een voorwaardelijke gevangenisstraf. Wel wordt er dan tevens een ontzegging van de rijbevoegdheid van langere duur opgelegd.

> Voorbeelden van lagere straffen ogv persoonlijke omstandigheden

Strafmaatverlagende factoren

De rechter zal bij het bepalen van de straf rekening houden met alle omstandigheden van het geval en ook met uw persoonlijke omstandigheden. Wanneer u zich betrokken toont, duidelijk aangeeft dat u spijt heeft van wat er gebeurd is, en uit uzelf contact opneemt met het slachtoffer of diens nabestaanden, bijvoorbeeld door een brief te sturen of een bloemetje, zal de rechter dit in uw voordeel betrekken bij de straftoemeting.
Andere factoren in uw persoonlijke omstandigheden die van belang kunnen zijn: het hebben van een vaste baan, gezinsleven, een woning.
Het dringend nodig hebben van een rijbewijs voor het werk of belangrijke sociale activiteiten, is vaak wel een reden om de duur van de onvoorwaardelijke ontzegging iets te beperken.

> Meer informatie lagere straf bij verkeersongeval door schuld

Deel deze paginaShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn