• Eerlijke inschatting
  • Enkel ervaren verkeersstrafrechtadvocaten
  • Snelle werkwijze
  • Voordeligste tarief

Straffen verlaten plaats verkeersongeval

Voor het verlaten van de plaats van het verkeersongeval worden doorgaans niet hele zware straffen opgelegd.

Maximumstraf verlaten plaats verkeersongeval

Naar wettelijke omschrijving kan er voor het verlaten van de plaats van het verkeersongeval maximaal 3 maanden hechtenis worden opgelegd of een geldboete van de tweede categorie (€ 3.800,00).

Ontzegging van de rijbevoegdheid (OBM)

Als bijkomende straf kan de rechter een ontzegging van de rijbevoegdheid opleggen.  De maximale duur van de ontzegging van de rijbevoegdheid bedraagt 5 jaren. Bij recidive is de maximale duur 10 jaren.

> Meer informatie over de rijontzegging

Voorarrest

Voorlopige hechtenis kan alleen worden toegepast indien de verdachte geen vaste woon- of verblijfplaats in Nederland heeft. Indien het gaat om betrokkenheid of het veroorzaken van een ernstig verkeersongeval door roekeloosheid of onder invloed van alcohol of met te hoge snelheid, kan voorlopige hechtenis worden opgelegd vanwege artikel 6 WVW.

Strafbeschikking

 

In de meeste gevallen wordt voor het verlaten van de plaats ongeval  een strafbeschikking worden opgelegd. Een strafbeschikking is een buitengerechtelijke wijze van afdoening van de strafzaak. U hoeft dan niet eerst voor de politierechter te verschijnen. U krijgt meestal een geldboete. Als u de geldboete betaalt, bent u verder van de zaak af. Wel moet u rekening houden met het feit op uw justitiële documentatie komt te staan, en dat dit gevolgen kan hebben voor de verklaring omtrent het gedrag (VOG). Wanneer u niet tijdig in verzet gaat tegen de strafbeschikking, impliceert dit een erkenning van schuld.

Wanneer u het niet eens bent met de opgelegde strafbeschikking, dient u binnen 14 dagen een verzetschrift in te dienen bij het parket/CVOM. De adresgegevens waar u het verzetschrift naar toe moet sturen, vindt u op de strafbeschikking zelf. Het verzetschrift is vormvrij. U mag zelf bepalen hoe u het verzetschrift indeelt, en wat u erin zet, zolang u maar duidelijk aangeeft waarom u het niet eens bent met de opgelegde strafbeschikking en dit zo mogelijk onderbouwt. Als u tijdig contact opneemt met een advocaat, kan die een verzetschrift voor u indienen.

> Meer informatie over strafbeschikkingen

Richtlijn verlaten plaats verkeersongeval

Het Openbaar Ministerie hanteert een richtlijn voor de strafeis c.q. het aanbieden van een strafbeschikking bij het verlaten van de plaats van een verkeersongeval.

 

Uitsluitend materiële schade

first offender

1x recidive binnen 5 jaar,
-->  straf + 10%

Geringe materiële schade

GB € 500

GB € 750 +

OBM 2 mnd ov

Meer dan geringe materiële schade

GB € 1.000

GB € 1.500 +

OBM 4 mnd ov

Uitsluitend letsel *

first offender

1x recidive (let op taakstrafverbod, indien verbod dan GS)

Gering letsel, zoals
oppervlakkige schaafwonden en ontvellingen,
oppervlakkige snijwondjes, haematomen en lichte kneuzingen

GB € 1.000

GB € 1.500 +

OBM 4 mnd ov

Meer dan gering letsel *

TS 40 uur +

OBM 27 mnd ov

TS 60 uur / GS 1 mnd +

OBM 30 mnd ov

Letsel de dood tot gevolg hebbend *

TS 70 uur +

OBM 51 mnd ov

TS 100 uur / GS 7 wkn +

OBM 57 mnd ov

Zowel letsel als materiële schade

first offender

1x recidive (let op taakstrafverbod, indien verbod dan GS)

Gering letsel + geringe materiële schade

GB € 1.400 +

OBM 7 mnd ov

TS 60 uur / GS 1 mnd

+ OBM 8 mnd ov

Gering letsel + meer dan geringe materiële schade

TS 32 uur +

OBM 15 mnd ov

TS 48 uur/ GS 3 wkn +

OBM 17 mnd ov

Meer dan gering letsel + geringe materiële schade

TS 50 uur +

OBM 31 mnd ov

TS 70 uur / GS 5 wkn +

OBM 35 mnd ov

Meer dan gering letsel + meer dan geringe materiële schade *

TS 60 uur +

OBM 39 mnd ov

TS 90 uur / GS 6 wkn +

OBM 43 mnd ov

Letsel de dood tot gevolg hebbend + geringe materiële schade *

TS 80 uur +

OBM 55 mnd ov

TS 120 uur / GS 2 mnd +

OBM 61 mnd ov

Letsel de dood tot gevolg hebbend + meer dan geringe materiële schade *

TS 90 uur +

OBM 60 mnd ov

TS 130 / GS 9 wkn +

OBM 70 mnd ov

In hulpeloze toestand achterlaten*

GS 2 mnd +OBM 60 mnd ov

GS 3 mnd +

OBM 70 mnd ov

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden