• Eerlijke inschatting
  • Enkel ervaren verkeersstrafrechtadvocaten
  • Snelle werkwijze
  • Voordeligste tarief

Latere vrijspraak voor feit waarvoor rijbewijs was ingevorderd heeft geen gevolgen voor rijden zonder rijbewijs

Geplaatst op: 20 november 2021

Een latere vrijspraak voor een feit waarvoor het rijbewijs initieel, naar achteraf blijkt, onterecht is ingevorderd, wil niet zeggen dat een verdachte ook moet worden vrijgesproken voor overtreding van artikel 9 lid 7 WVW als de verdachte na de invordering is gaan rijden. De latere vrijspraak tast in zoverre de eerdere invordering niet meer aan.

Lees meer >


Enkel niet retour komen aangetekende brief, is geen wetenschap rijbewijs ongeldig

Geplaatst op: 30 mei 2017

Uit de enkele omstandigheid dat het besluit tot ongeldigverklaring van het rijbewijs van de verdachte per aangetekende brief aan deze is verzonden en niet retour is gekomen bij het CBR, kan niet worden afgeleid dat de verdachte wist dat zijn rijbewijs ongeldig was verklaard. Die gevolgtrekking kan daaraan ook niet worden verbonden in samenhang met hetgeen het Hof blijkens de hiervoor weergegeven bewijsvoering voor het overige in aanmerking heeft genomen (ECLI:NL:HR:2017:886).

Lees meer >


Vrijspraak rijden terwijl rijbewijs ongeldig was verklaard ex art. 123b Sr.

Geplaatst op: 25 januari 2016

Voor een veroordeling wegens het rijden terwijl het rijbewijs ongeldig is verklaard ex artikel 123b Sr. is vereist dat dit ook komt vast te staan. Minimaal is vereist dat uit de stukken blijkt wat de hoogte van het ademalcoholgehalte bij de laatste aanhouding was. Hier gaat het toch vaak mis, zo zien we o.a. in een uitspraak van de Rechtbank Den Haag, 30 april 2015, ECLI:NL:RBDHA:2015:5007:

Lees meer >


Wetenschap ongeldig verklaard rijbewijs af te leiden uit omstandigheden

Geplaatst op: 23 maart 2014

Om iemand te kunnen veroordelen voor het rijden terwijl het rijbewijs door het CBR ongeldig is verklaard, moet worden vastgesteld dat de verdachte wist of redelijkerwijs bekend kon zijn met deze ongeldig verklaring. Deze wetenschap kan worden afgeleid uit de omstandigheden van het geval. In deze zaak achtte de Hoge Raad voldoende dat het CBR de brief over de ongeldigverklaring van het rijbewijs zowel per aangetekende post als per gewone post had opgestuurd, maar ook dat het CBR het rijbewijs had ontvangen.

Lees meer >


Telefonisch contact met CBR is onvoldoende voor wetenschap ongeldig verklaard rijbewijs

Geplaatst op: 14 maart 2014

In deze zaak ging het om de vraag of de verdachte wist dat zijn rijbewijs ongeldig was verklaard. Hij beweerde van niet, maar hij wist wel dat aan hem een EMA was opgelegd, waarvan hij de kosten niet kon betalen, en dat dit dan consequenties zou hebben. Dit had hij telefonisch gehoord van de medewerker van het CBR.

Lees meer >


Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden