• Eerlijke inschatting
  • Enkel ervaren verkeersstrafrechtadvocaten
  • Snelle werkwijze
  • Voordeligste tarief

Met buitenlands rijbewijs kan in Nederland ongeldig verklaard rijbewijs niet worden omzeild

Geplaatst op: 16 februari 2024

Is het mogelijk om met een in het buitenland gehaald rijbewijs in Nederland te rijden, terwijl het Nederlandse rijbewijs eerder ongeldig is verklaard en nog steeds ongeldig is. Die vraag krijgen we vaker. Het antwoord daarop is nee.
Ook dat wordt gezien als het rijden met een ongeldig verklaard rijbewijs..

In HR 24 januari 2024,  ECLI:NL:HR:2023:69 overwoog de Hoge Raad als volgt:

“Het cassatiemiddel berust op de opvatting dat de bestuurder van wie het Nederlandse rijbewijs ongeldig is verklaard maar die daarnaast beschikt over een geldig buitenlands rijbewijs, zich niet schuldig maakt aan het strafbare feit van artikel 9 lid 2, eerste volzin, WVW 1994. Deze opvatting is onjuist.”

Lees meer >


Wetenschap ongeldigverklaring rijbewijs moet echt uit bewijs blijken

Geplaatst op: 22 juni 2022

Voor een veroordeling voor overtreding van artikel 9 lid 2 WVW moet echt blijken dat de verdachte wist dat het CBR het rijbewijs ongeldig had verklaard. Hier wordt niet snel aan voldaan. Alleen als de verdachte echt heeft verklaard dit te hebben geweten, kan een veroordeling volgen. In veel andere gevallen kan de verdediging met succes verweer voeren. Ik zal enkele voorbeelden noemen.

Lees meer >


Latere vrijspraak voor feit waarvoor rijbewijs was ingevorderd heeft geen gevolgen voor rijden zonder rijbewijs

Geplaatst op: 20 november 2021

Een latere vrijspraak voor een feit waarvoor het rijbewijs initieel, naar achteraf blijkt, onterecht is ingevorderd, wil niet zeggen dat een verdachte ook moet worden vrijgesproken voor overtreding van artikel 9 lid 7 WVW als de verdachte na de invordering is gaan rijden. De latere vrijspraak tast in zoverre de eerdere invordering niet meer aan.

Lees meer >


Eisen bewijs rijden terwijl rijbewijs ongeldig is verklaard (art 9 lid 2 WVW)

Geplaatst op: 26 juli 2019

Waar met de toepassing van de strafbepaling van art. 9 lid 2 WVW 1994 – een misdrijf – getracht wordt op te treden tegen rijden terwijl het rijbewijs ongeldig is verklaard (door het CBR of vanwege de recidiveregeling), loopt een vervolging vaak spaak op de tamelijk hoge eisen die aan het bewijs van dat misdrijf worden gesteld. Zo ook in HR 9 juli 2019, ECLI:NL:HR:2019:1146, met een zeer overzichtelijke conclusie van de A-G mr. Harteveld (ECLI:NL:PHR:2019:349):

Lees meer >


Enkel niet retour komen aangetekende brief, is geen wetenschap rijbewijs ongeldig

Geplaatst op: 30 mei 2017

Uit de enkele omstandigheid dat het besluit tot ongeldigverklaring van het rijbewijs van de verdachte per aangetekende brief aan deze is verzonden en niet retour is gekomen bij het CBR, kan niet worden afgeleid dat de verdachte wist dat zijn rijbewijs ongeldig was verklaard. Die gevolgtrekking kan daaraan ook niet worden verbonden in samenhang met hetgeen het Hof blijkens de hiervoor weergegeven bewijsvoering voor het overige in aanmerking heeft genomen (ECLI:NL:HR:2017:886).

Lees meer >


Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden