• Eerlijke inschatting
  • Enkel ervaren verkeersstrafrechtadvocaten
  • Snelle werkwijze
  • Voordeligste tarief

Telefonisch contact met CBR is onvoldoende voor wetenschap ongeldig verklaard rijbewijs

Geplaatst op: 14 maart 2014

In deze zaak ging het om de vraag of de verdachte wist dat zijn rijbewijs ongeldig was verklaard. Hij beweerde van niet, maar hij wist wel dat aan hem een EMA was opgelegd, waarvan hij de kosten niet kon betalen, en dat dit dan consequenties zou hebben. Dit had hij telefonisch gehoord van de medewerker van het CBR.

Lees meer >


Voor een veroordeling wegens rijden tijdens rijontzegging moet vast komen te staan dat de verdachte wist dat hij niet mocht rijden

Geplaatst op: 23 januari 2014

Het gebeurt vaak dat de officier van justitie een verdachte vervolgt voor het rijden tijdens de ontzegging van de rijbevoegdheid. De verdachte mocht dan eigenlijk niet rijden, en wanneer hij dat toch doet, is dit een overtreding van artikel 9 WVW. Toch kan niet in alle gevallen dit tot een veroordeling leiden. Eerst moet de rechter vaststellen dat de verdachte wist dat hem bij rechterlijke uitspraak of strafbeschikking de bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen was ontzegd, en dat hij weet wanneer die ontzegging is ingegaan,

Bekendheid met rijontzegging

Lees meer >


Rijbewijs ingevorderd, toch rijden

Geplaatst op: 31 december 2013

Er is een beslag op uw rijbewijs maar u wilt toch rijden

Er is een beslag op uw rijbewijs en u wilt toch gaat rijden. Deze vraag krijgen wij vaak van onze cliënten. De politie vertelt u dat u niet mag rijden na beslag op uw rijbewijs, en dat u een misdrijf pleegt wanneer u toch gaat rijden. Wat precies de gevolgen zijn wordt niet verteld.

Wat te doen als er een beslag op uw rijbewijs is

Het toch gaan rijden, na beslag op uw rijbewijs, is strafbaar gesteld in artikel 9 lid 6 WVW. Het zesde lid van artikel 9 WVW 1994 heeft betrekking op het op de weg besturen van een motorrijtuig nadat ingevolge artikel 164 WVW 1994 de overgifte van het rijbewijs van de bestuurder is gevorderd, dan wel het rijbewijs is ingenomen en niet is teruggegeven. Dit is overgenomen uit artikel 32, derde lid, van de Wegenverkeerswet. Ook hier is degene die als juridisch bestuurder optreedt, eveneens onder het bereik van deze bepaling gebracht. Het rijbewijs wordt ingenomen in de volgende gevallen:

Toelichting: De onmiddellijke invordering van het rijbewijs bij rijden onder invloed en bij ernstige gevaarzetting is uit het oogpunt van preventie en normbevestiging van grote betekenis, gelet op het belang dat alom aan het bezit en het behoud van het rijbewijs wordt toegekend. Indien een gerede kans bestaat op inname van het rijbewijs zullen bestuurders zich vaker bedenken alvorens onder invloed aan het verkeer deel te nemen of door een verkeersovertreding de veiligheid op de weg ernstig in gevaar te brengen. Door het rijbewijs in te nemen, worden zij bovendien direct geconfronteerd met de risico’s die aan hun gedrag verbonden zijn. Het ongewenste gedrag kan daardoor effectiever worden tegengegaan. Een en ander is uiteraard ook van toepassing, in die gevallen waarin de overgifte van het rijbewijs is gevorderd, doch de feitelijke overgifte ontbreekt.

Straffen bij toch gaan rijden

Wanneer u toch gaat rijden na een beslag op uw rijbewijs, riskeert u een gevangenisstraf van 2 weken. Een ontzegging van de rijbevoegdheid wordt in de meeste gevallen niet opgelegd, maar dan kan wel. Ook de eerste keer loopt u het risico dat u een gevangenisstraf van 2 weken opgelegd krijgt. Een gespecialiseerde advocaat lukt het vaak nog wel om de eerste keer die gevangenisstraf om te laten zetten naar een werkstraf, maar u moet weten dat er door een rechter zwaar aan wordt getild als u na een invordering of inhouding van uw rijbewijs, of een ontzegging van de rijbevoegdheid, toch gaat rijden.

> Meer informatie over de straffen bij rijden nadat het rijbewijs is ingevorderd

Bezwaarschrift tegen ingenomen rijbewijs

U doet er beter aan om tegen de inhouding van uw rijbewijs een bezwaarschrift in te dienen. Met name wanneer het gaat om een eerste overtreding, hebt u een goede kans om via een bezwaarschriftprocedure uw rijbewijs terug te krijgen. Wanneer u uw rijbewijs dringend nodig hebt voor uw werk of andere belangrijke sociale verplichtingen, wil de rechter daar vaak wel rekening mee houden.

Meld uw zaak bij ons aan

Wilt u na beslag op uw rijbewijs deze spoedig terug, meldt uw zaak dan direct bij ons aan. Wij brengen u in contact met een advocaat uit ons netwerk van gespecialiseerde strafrechtadvocaten. U bent dan niet alleen verzekerd van deskundige rechtsbijstand, maar profiteert bovendien van de laagste tarieven.

Speciale prijsafspraken

Met de bij ons netwerk aangesloten advocaten hebben wij speciale prijsafspraken gemaakt, waardoor zij u al voor € 135,00 excl. btw per uur bijstaan. Kunt u dit niet betalen, dan kunnen zij u mogelijk pro deo bijstaan, mits u hiervoor in aanmerking komt. Voor vragen over een beslag op uw rijbewijs bereikt u ons ook via 085-4865262.


Aangetekend en per gewone post versturen brief is onvoldoende om wetenschap aan te tonen

Geplaatst op: 26 december 2013

Artikel 9 WVW eist dat de verdachte wist of redelijkerwijs kon weten dat hem de rijbevoegdheid was ontzegd of dat hij wist dat het rijbewijs ongeldig was verklaard, dan wel dat de geldigheid daarvan was geschorst. In deze zaak ging het om die laatste situatie. De geldigheid van het rijbewijs was door het CBR geschorst. Het CBR had hierover per aangetekende en gewone post een brief naar de verdachte toegestuurd. Deze brieven hadden de verdachte echter nooit bereikt. De aangetekende brief is teruggekomen met de mededeling “niet afgehaald” en wat er met de andere brief is gebeurd, is onbekend. Als verweer is er door de advocaat aangevoerd dat de verdachte niet wist van de schorsing van de geldigheid van het rijbewijs. Dat verweer is door het hof Arnhem gehonoreerd.

Lees meer >


Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden