• Eerlijke inschatting
  • Enkel ervaren verkeersstrafrechtadvocaten
  • Snelle werkwijze
  • Voordeligste tarief

Straffen rijden na ongeldig verklaard rijbewijs of tijdens ontzegging rijbevoegdheid

Voor het rijden tijdens de ontzegging van de rijbevoegdheid of nadat het rijbewijs ongeldig is verklaard, geldt als uitgangspunt dat een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 2 weken worden opgelegd, zeker wanneer er sprake is van recidive.

Maximumstraf overtreding artikel 9 WVW

Naar wettelijke omschrijving kan er voor rijden tijdens de ontzegging van de rijbevoegdheid of na ongeldig verklaring van het rijbewijs  maximaal 3 maanden hechtenis worden opgelegd of een geldboete van de tweede categorie (€ 3.800,00).

 

Voorarrest

Voorlopige hechtenis kan alleen worden toegepast indien de verdachte geen vaste woon- of verblijfplaats in Nederland heeft. Indien het gaat om betrokkenheid of het veroorzaken van een ernstig verkeersongeval door roekeloosheid of onder invloed van alcohol of met te hoge snelheid, kan voorlopige hechtenis worden opgelegd vanwege artikel 6 WVW.

 

Richtlijn overtreding art. 9 WVW

Het Openbaar Ministerie hanteert een richtlijn voor de strafeis c.q. het aanbieden van een strafbeschikking bij overtreding van artikel 9 ldi 1, 2, 4, 5, of 9 WVW.

Volgens deze richtlijn geldt als uitgangspunt een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 2 weken opgelegd, Bij recidive geldt een gevangenisstraf van 4 weken.

Een gespecialiseerde verkeersstrafrechtadvocaat is vaak nog wel in staat om op grond van uw persoonlijke omstandigheden te straf te beperken tot een werkstraf.

Het rijden na de inname van het rijbewijs op grond van de Wet Mulder (WAHV) is geen misdrijf, maar slechts een overtreding. Vervolging vindt ook plaats bij de kantonrechter, in plaats van de politierechter. Het strafvorderingsbeleid terzake overtreding van artikel 9, zevende lid, WVW 1994 is opgenomen in de bijlage bij het Transactiebesluit 1994.

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden