• Eerlijke inschatting
  • Enkel ervaren verkeersstrafrechtadvocaten
  • Snelle werkwijze
  • Voordeligste tarief

Rijden terwijl rijbewijs ongeldig is verklaard door CBR

Wanneer u gaat rijden terwijl uw rijbewijs door het CBR ongeldig is verklaard, levert dit een overtreding van art. 9 lid 2 WVW op. Rijden terwijl uw rijbewijs ongeldig is verklaart is een misdrijf waarop een hoge straf is gesteld. Volgens de richtlijnen die rechters hanteren in dit soort zaken, kan de rechter voor het rijden terwijl het rijbewijs ongeldig is verklaard een gevangenisstraf van 14 dagen opleggen. Het is daarom van belang dat u zich in dit soort zaken echt laat bijstaan door een advocaat.

Verweren bij rijden terwijl rijbewijs ongeldig is verklaard

Wanneer het CBR uw rijbewijs ongeldig verklaart, ontvangt u hiervan altijd (per aangetekende post) bericht van. Het enkele feit dat de brief per aangetekende post is verstuurd, levert echter nog niet voldoende bewijs op dat u hier ook vanaf wist. Bewezen moet worden dat u daadwerkelijk kennis hebt genomen van de brief. Dat is bijvoorbeeld het geval als u uw handtekening hebt geplaatst voor de ontvangst van de brief of dat u bezwaar hebt gemaakt tegen de beslissing van het CBR. In alle gevallen valt op zich goed verweer te voeren door te ontkennen dat u ermee bekend was dat uw rijbewijs door het CBR ongeldig was verklaard.
Van belang is wel dat u niet tegenover de politie hebt verklaard dat u wist dat u niet mocht rijden. Wees daar altijd voorzichtig mee!

Straffen bij rijden na invordering rijbewijs

Zoals hiervoor weergegeven moet u bij het rijden terwijl uw rijbewijs ongeldig is verklaard qua straf ernstig rekening houden met een gevangenisstraf van 14 dagen. Zeker bij een eerste overtreding van het rijden terwijl het rijbewijs ongeldig is verklaard, lukt het ons om de straf nog om te laten draaien naar een werkstraf. U moet dan rekening houden met een werkstraf van 28 - 40 uren.

Meer informatie rijden terwijl het rijbewijs ongeldig is verklaard

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden