• Eerlijke inschatting
  • Enkel ervaren verkeersstrafrechtadvocaten
  • Snelle werkwijze
  • Voordeligste tarief

Inhouding rijbewijs

Binnen 10 dagen na invordering van het rijbewijs dient de officier van justitie te beslissen over een eventuele inhouding van het rijbewijs. Inhouding van het rijbewijs betekent dat u voorlopig, voor een door de officier van justitie vastgestelde termijn, het rijbewijs niet terug zult krijgen. U ontvangt dan van het CVOM een kennisgeving inhouding rijbewijs.

Wanneer inhouding rijbewijs

De officier van justitie gaat tegenwoordig bijna standaard over tot inhouding van het rijbewijs. In de praktijk betekent dit dat een rijbewijs, dat door de politie is ingevorderd, automatisch op dezelfde gronden zal worden ingehouden. De officier wordt hierin gesteund door de wetsgeschiedenis en de uitspraak van de Hoge Raad, 11 maart 2014, ECLI:NL:HR:2014:538 waaruit voortvloeit dat artikel 164 lid 4 WVW 1994 aldus moet worden uitgelegd dat in de gevallen waarin op grond van het tweede lid van genoemde bepaling het rijbewijs is ingevorderd, steeds sprake is van een wettelijk vermoeden van recidivegevaar ter zake van die gevallen. Dit betekent voorts dat de officier van justitie in dergelijke gevallen bevoegd is dat rijbewijs onder zich te houden, tenzij gelet op bijzondere omstandigheden toch niet gezegd kan worden dat ernstig rekening moet worden gehouden met de mogelijkheid van herhaling."

> Meer informatie beoordelingskader inhouding rijbewijs

Termijn inhouding rijbewijs

De termijn van de inhouding van het rijbewijs is afhankelijk van verschillende factoren. Allereerst speelt het alcoholgehalte hierin een belangrijke rol, maar verder kijkt de officier van justitie naar de eventuele recidive en gevaarzettend gedrag of de betrokkenheid bij een verkeersongeval om de termijn van de inhouding van het rijbewijs te bepalen.

Hoe lang inhouding rijbewijs / rijbewijs kwijt?

> Meer informatie termijn inhouding rijbewijs

Klaagschrift tegen inhouding rijbewijs

Het enige dat u dan nog tegen de inhouding van het rijbewijs kunt doen, is het indienen van een klaagschrift. Alleen via een klaagschrift is het mogelijk om de rechter te vragen om het ingehouden rijbewijs aan u terug te geven. Het is belangrijk dat u het klaagschrift laat opstellen door een gespecialiseerde advocaat nu u maar één kans hebt om het rijbewijs eerder terug te vragen. 

> Meer informatie klaagschrift tegen inhouding rijbewijs

Wanneer heeft een klaagschrift zin na inhouding rijbewijs?

Belangenafweging klaagschrift na inhouding rijbewijs

Het is steeds een belangenafweging die de rechter maakt bij zijn beslissing om na inhouding het rijbewijs terug te geven. Aan de ene kant is er het algemeen belang van de verkeersveiligheid en aan de andere kant de persoonlijke belangen van de klager. De advocaat van de verdachte dient hierop in te springen en de belangen van zijn cliënt zo goed mogelijk naar voren te brengen. Dat is ook de reden dat de bij ons netwerk aangesloten advocaten gebruik maken van een uitgebreid klaagschrift die volledig op uw situatie wordt afgestemd. Wij gaan met u na welke argumenten van belang kunnen zijn voor de teruggave van het rijbewijs en zullen dit uitvoerig verwerken in het klaagschrift. Door extra veel aandacht te besteden aan het klaagschrift proberen wij vooraf al de beslissing van de rechter te beïnvloeden waardoor de kans op teruggave nog groter wordt. Dat is ook de reden waarom wij in bijna alle gevallen het rijbewijs voor de cliënt ook echt terug krijgen. 

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden