• Eerlijke inschatting
  • Enkel ervaren verkeersstrafrechtadvocaten
  • Snelle werkwijze
  • Voordeligste tarief

Beoordelingskader klaagschrift bij ingevorderd rijbewijs

Wanneer uw rijbewijs is ingevorderd, kunt u hiertegen een klaagschrift indienen om het rijbewijs terug te krijgen. Via een klaagschrift vraagt u de rechter om uw rijbewijs voorlopig aan u terug te geven tot aan de uiteindelijke OM-zitting of de zitting bij de politierechter. Of het indienen van een klaagschrift zinvol is, is altijd afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Het is verstandig om uw zaak in ieder geval voor te leggen aan een gespecialiseerde advocaat die dit voor u kan beoordelen.

Beoordelingskader klaagschrift - ingevorderd rijbewijs

Overeenkomstig artikel 164 lid 4 WVW is de officier van justitie bevoegd het rijbewijs in te houden indien bij het alcoholonderzoek is gebleken dat het alcoholgehalte van de adem van de bestuurder hoger was dan 570 μg/l, onderscheidenlijk het alcoholgehalte van het bloed van de bestuurder hoger blijkt te zijn dan 1,3 ‰, respectievelijk in het geval van een beginnend bestuurder bij aan een ademalcoholgehalte van 350 μg/l of een bloedalcoholgehalte van 0,8 ‰, tenzij dat, gelet op bijzondere omstandigheden, toch niet gezegd kan worden dat ernstig rekening moet worden gehouden met de mogelijkheid van herhaling, en behoudens het bestaan van klemmende redenen om van die maatregel af te zien (zie o.a. HR 3 juni 1997, NJ 1997, 548).
Ingevolge artikel 164 lid 6 WVW dient de officier van justitie echter het rijbewijs terug te geven, indien ernstig rekening moet worden gehouden met de mogelijkheid dat aan de houder in geval van een veroordeling door de rechter dan wel uitvaardiging van een strafbeschikking geen onvoorwaardelijke ontzegging van langere duur opgelegd zal worden dan de tijd gedurende welke het rijbewijs is ingevorderd of ingehouden. In de praktijk zal de officier van justitie het rijbewijs echter bijna altijd voor enkele maanden inhouden.

Uitgangspunt Hoge Raad bij ingevorderd rijbewijs

De Hoge Raad is echter streng geworden; het uitgangspunt is dat het rijbewijs kan worden ingehouden:
"Uit de wetsgeschiedenis en de vaste jurisprudentie van de Hoge Raad (o.a. 11-03-2014, ECLI:NL:HR:2014:538) vloeit voort dat artikel 164 lid 4 WVW 1994 aldus moet worden uitgelegd dat in de gevallen waarin op grond van het tweede lid van genoemde bepaling het rijbewijs is ingevorderd, steeds sprake is van een wettelijk vermoeden van recidivegevaar ter zake van die gevallen. Dit betekent voorts dat de officier van justitie in dergelijke gevallen bevoegd is dat rijbewijs onder zich te houden, tenzij gelet op bijzondere omstandigheden toch niet gezegd kan worden dat ernstig rekening moet worden gehouden met de mogelijkheid van herhaling."

> Meer informatie Hoge Raad over ingevorderd rijbewijs 

Belangenafweging bij ingevorderd rijbewijs

Het is steeds een belangenafweging die de rechter maakt bij zijn beslissing om al dan niet het ingevorderde rijbewijs terug te geven. Aan de ene kant is er het algemeen belang van de verkeersveiligheid en aan de andere kant de persoonlijke belangen van de klager. De advocaat van de verdachte dient hierop in te springen en de belangen van zijn cliënt zo goed mogelijk naar voren te brengen. Dat is ook de reden dat de bij ons netwerk aangesloten advocaten gebruik maken van een uitgebreid klaagschrift die volledig op uw situatie wordt afgestemd. Wij gaan met u na welke argumenten van belang kunnen zijn voor de teruggave van het rijbewijs en zullen dit uitvoerig verwerken in het klaagschrift. Door extra veel aandacht te besteden aan het klaagschrift proberen wij vooraf al de beslissing van de rechter te beïnvloeden waardoor de kans op teruggave nog groter wordt. Dat is ook de reden waarom wij in bijna alle gevallen het rijbewijs voor de cliënt ook echt terug krijgen. 

> Mogelijkheden ingevorderd rijbewijs terug te krijgen
> Wanneer rijbewijs terug via klaagschrift bij rechtbank

Klaagschrift door gespecialiseerde advocaat

Wilt u ook dat de kans zo groot mogelijk is dat u van de rechter uw rijbewijs weer terug krijgt? Laat u dan bijstaan door een gespecialiseerde advocaat van ons StrafrechtadvocatenNetwerk. Na aanmelding van de zaak brengen wij u direct geheel vrijblijvend in contact met een van onze advocaten.

Aanmelden nieuwe zaak

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden