• Eerlijke inschatting
  • Enkel ervaren verkeersstrafrechtadvocaten
  • Snelle werkwijze
  • Voordeligste tarief

Invordering rijbewijs levert wettelijk vermoeden recidivegevaar op

Uit de wetsgeschiedenis en de vaste jurisprudentie van de Hoge Raad (o.a. 11-03-2014, ECLI:NL:HR:2014:538) vloeit voort dat artikel 164 lid 4 WVW 1994 aldus moet worden uitgelegd dat in de gevallen waarin op grond van het tweede lid van genoemde bepaling het rijbewijs is ingevorderd, steeds sprake is van een wettelijk vermoeden van recidivegevaar ter zake van die gevallen. Dit betekent voorts dat de officier van justitie in dergelijke gevallen bevoegd is dat rijbewijs onder zich te houden, tenzij gelet op bijzondere omstandigheden toch niet gezegd kan worden dat ernstig rekening moet worden gehouden met de mogelijkheid van herhaling.

Na de invordering van uw rijbewijs

In de praktijk gebeurt dit ook steeds. Wanneer het rijbewijs door de politie is ingevorderd, beslist de officier van justitie bijna in alle gevallen ook direct dat het rijbewijs voor enkele maanden moet worden ingehouden. Het gebeurt zelden dat het rijbewijs aan de bestuurder wordt teruggegeven.

Klaagschrift zinvol na invordering rijbewijs

In die gevallen heeft het alleen zin om via een klaagschrift aan de rechtbank teruggave van het rijbewijs te bewerkstelligen. In dat klaagschrift moet worden aangevoerd dat de persoonlijke omstandigheden van u, als klager, grond van de te stellen feiten en omstandigheden in het bijzondere geval  zwaarder wegen dan het algemene belang van de verkeersveiligheid.

Uit de uitspraak van de Hoge Raad volgt wel dat het indienen van een klaagschrift echt alleen maar zin heeft wanneer u

  1. voldoende feiten en omstandigheden aanvoert op basis waarvan het algemeen belang van de verkeersveiligheid in voldoende mate is gewaarborgd
  2. voldoende zwaarwegende persoonlijke belangen naar voren brengt die maken dat het rijbewijs na de invordering zo snel mogelijk aan u moet worden teruggegeven.

In iedere zaak zijn weer andere argumenten die van belang kunnen zijn voor de beslissing van de rechter tot teruggave van het rijbewijs. Met een gespecialiseerde advocaat aan uw zijde weet u in ieder geval dat u echt alle mogelijke argumenten heeft aangevoerd.

 

Deel deze paginaShare on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden