• Eerlijke inschatting
  • Enkel ervaren verkeersstrafrechtadvocaten
  • Snelle werkwijze
  • Voordeligste tarief

Rijbewijs ingevorderd – bezwaarschrift / klaagschrift

Wanneer uw rijbewijs is ingevorderd, dan kunt u op grond van artikel 164 lid 8 WVW een klaagschrift indienen bij de rechtbank. Zeker wanneer u uw rijbewijs dringend nodig hebt voor uw werk of voor andere belangrijke (sociale) activiteiten, kan het zinvol zijn om een klaagschrift in te dienen als uw rijbewijs is ingevorderd.

Wanneer is het zinvol om een bezwaarschrift / klaagschrift in te dienen?

Klaagschrift of bezwaarschrift

De termen klaagschrift en bezwaarschrift worden in de praktijk vaak door elkaar gebruikt, zo ook voor de situatie van het indienen van een klaagschrift nadat het rijbewijs door de politie is ingevorderd. Op zich is deze verwarring begrijpelijk. Het verschil tussen een klaagschrift en een bezwaarschrift zit ook enkel in de strekking van het geschrift. Een bezwaarschrift is bedoeld om bezwaar te maken tegen een bepaalde situatie, terwijl een klaagschrift wordt ingediend om een bepaald resultaat te verkrijgen, zoals iets terug te krijgen.

De wet bepaalt in artikel 164 lid 8 WVW dat u een klaagschrift moet indienen om het ingevorderde rijbewijs terug te krijgen. Juridisch heet het dus een klaagschrift. U beklaagt uzelf bij de rechtbank over de beslissing tot invordering of inhouding van het rijbewijs. Het verschil is louter theoretisch van belang, en zal voor de verdere inhoudelijke beoordeling niet uitmaken. Indien u het klaagschrift abusievelijk toch een bezwaarschrift noemt, wordt het stuk evengoed in behandeling genomen en beoordeeld. Het maakt dus voor het resultaat geen verschil, maar toch menen wij dat u wel moet weten hoe het echt heet.

Inhoud klaagschrift / bezwaarschrift

Wat u precies in het klaagschrift moet vermelden, is afhankelijk van de omstandigheden van het geval en uw persoonlijke situatie. Het gaat er dus niet alleen om dat u aangeeft dat u dringend uw rijbewijs nodig hebt. U kunt onder meer de volgende verweren in het klaagschrift vermelden:

Het klaagschrift dient altijd deugdelijk gemotiveerd te zijn, en met bewijsstukken onderbouwd, bijv. een verklaring van de werkgever die bevestigt dat u het rijbewijs dringend nodig hebt voor uw werk.

Wij kunnen al een uitgebreid klaagschrift voor u opstellen vanaf € 475,00

Voorbeeld klaagschrift tegen invordering / inhouding rijbewijs

Wij hebben enkele voorbeelden van klaagschriften tegen de invordering en inhouding van het rijbewijs voor u online gezet. U bent vrij om deze te gebruiken. Wij adviseren u echter om niet zelf een klaagschrift in te dienen, en altijd een gespecialiseerde advocaat te raadplegen. U heeft namelijk maar een kans om het rijbewijs terug te krijgen. Het is niet mogelijk om tegen de beslissing van de rechter in hoger beroep te gaan. Alleen cassatie is mogelijk, maar die procedure duurt al gauw 6 - 12 maanden, dus dat heeft nauwelijks zin.

> Voorbeelden klaagschrift /bezwaarschrift tegen invordering / inhouding rijbewijs

Beoordelingskader klaagschrift tegen invordering / inhouding rijbewijs

Ingevolge artikel 164 lid 6 WVW dient de officier van justitie echter het rijbewijs terug te geven, indien ernstig rekening moet worden gehouden met de mogelijkheid dat aan de houder in geval van een veroordeling door de rechter dan wel uitvaardiging van een strafbeschikking geen onvoorwaardelijke ontzegging van langere duur opgelegd zal worden dan de tijd gedurende welke het rijbewijs is ingevorderd of ingehouden. Dat is dan ook het beoordelingskader dat de rechter dient toe te passen bij een klaagschrift tegen de invordering en inhouding van het rijbewijs.

> Meer informatie beoordelingskader klaagschrift / bezwaarschrift

Bij welke rechtbank moet het klaagschrift worden ingediend?

Het klaagschrift moet worden ingediend ter griffie van de rechtbank in het arrondissement waar de overtreding heeft plaatsgevonden, en anders ter griffie van het gerecht in feitelijke aanleg waarvoor de vervolging plaatsvindt. In de meeste gevallen gaat het in beide gevallen om dezelfde rechtbank. De strafzaak zal later worden vervolgd bij de rechtbank in het arrondissement waar het feit is gepleegd.

Advocaat nodig?

Hoewel u ook zelf een klaagschrift kunt indienen bij de rechtbank, is dit vaak niet verstandig. U krijgt namelijk slechts eenmaal de kans om via een klaagschriftprocedure uw rijbewijs terug te krijgen. Bovendien loopt u, wanneer u de klaagschriftprocedure zelf gaat voeren, het risico dat u bepaalde verweren niet voert, of dat u uzelf onbewust en onbedoeld belast waardoor u later bepaalde verweren niet meer kunt voeren.

U doet er verstandiger aan om u tijdens de klaagschriftprocedure te laten bijstaan door een gespecialiseerde advocaat. De bij ons netwerk aangesloten advocaten kunnen voor u een uitgebreid klaagschrift indienen met daarin alle argumenten om het rijbewijs eerder terug te geven. De advocaat zal voor u het volledige strafdossier opvragen en met u bespreken, zodat op basis daarvan de verdedigingsstrategie kan worden bepaald. Indien er fouten zijn gemaakt door de politie of het openbaar ministerie, ziet de advocaat deze onmiddellijk.

Wanneer u uw zaak bij ons aanmeldt, via het daartoe bestemde aanmeldingsformulier, zullen wij u direct doorverwijzen naar een gespecialiseerde advocaat. U profiteert bovendien van een aantrekkelijke korting op het gebruikelijke honorarium van de advocaat, en daarnaast werken onze advocaten ook pro deo.

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden