• Eerlijke inschatting
  • Enkel ervaren verkeersstrafrechtadvocaten
  • Snelle werkwijze
  • Voordeligste tarief

Slechts één kans om klaagschrift in te dienen

Als uw rijbewijs is ingevorderd wegens rijden onder invloed of te hard rijden, kunt u een klaagschrift indienen bij de rechtbank om het rijbewijs sneller terug te krijgen. Het is belangrijk om te weten dat u maar één kans om een klaagschrift in te dienen bij de rechtbank. De eerste keer moet dus meteen goed zijn. Het klaagschrift moet de juiste verweren bevatten en moet overtuigen! Het is daarom belangrijk dat u het klaagschrift laat opstellen door een gespecialiseerde advocaat.

Waarom maar één kans

De reden dat u maar eenmaal een klaagschrift kunt indienen om het rijbewijs terug te krijgen is dat we een gesloten stelsel van rechtsmiddelen kennen. U kunt tegen de beslissing van de rechtbank geen hoger beroep instellen, maar uitsluitend cassatie bij de Hoge Raad als het recht niet op de juiste wijze is toegepast of wanneer de beslissing van de raadkamer niet goed is gemotiveerd. Dit komt bijna nooit voor. Bovendien duurt de cassatieprocedure ruim een jaar voordat u een beslissing hebt van de Hoge Raad.

Alleen wanneer er sprake is van nieuwe, bijzondere omstandigheden, die ten tijde van de vorige beslissing niet bekend waren en waarover dus ook niet is beslist, bestaat de mogelijkheid om een tweede klaagschrift in te dienen. Dit volgt uit een uitspraak van de rechtbank Leeuwarden van 14 maart 2007, LJN BA0968.

> Tweede klaagschrift tegen inhouding rijbewijs mogelijk?

Uitgebreid klaagschrift

Anders dan andere advocaten, besteden de bij ons netwerk aangesloten advocaten juist extra aandacht aan het klaagschrift. In ons doel om uw rijbewijs zo snel mogelijk terug te krijgen, laten wij niets aan het toeval over. Wij maken gebruik van een unieke strategie. Waar andere advocatenkantoren volstaan met een standaard klaagschrift van nauwelijks een pagina (1 A-4), nemen de bij ons netwerk aangesloten advocaten echt de tijd voor uw zaak.

Ons doel is namelijk om de rechter te overtuigen dat u het rijbewijs terug moet krijgen en daar moet je niet mee wachten tot aan de zitting. Een rechter bereidt zich al voor de zitting voor op een zaak. Dan heeft de rechter al 75% van zijn beslissing genomen op basis van het voorliggend dossier, waar het klaagschrift dan ook onderdeel van uitmaakt. Juist daarom is het belangrijk dat het klaagschrift echt alle argumenten bevat die tot teruggave kunnen leiden.

De klaagschriften worden altijd volledig op uw persoonlijke situatie afgestemd. Iedere situatie is uniek en iedere situatie vraagt weer om andere argumenten. Wij verdiepen ons in uw situatie en zetten de door u aangedragen informatie om in kansrijke argumenten om uw rijbewijs terug te krijgen.

Wanneer heeft een klaagschrift zin?

Het indienen van een klaagschrift heeft niet altijd zin. De kans van slagen van een klaagschrift is mede afhankelijk van de omstandigheden van de zaak en uw persoonlijke omstandigheden. Op basis van onze ervaring kunnen wij vaak al wel een redelijke inschatting maken van de kans van slagen. Wilt u liever een concreet en persoonlijk advies, neem dan gerust even contact met ons op of meldt uw zaak bij ons netwerk aan via onderstaand formulier.

Hulp bij opstellen en indienen klaagschrift

Wij kunnen u helpen bij het opstellen en indienen van het klaagschrift. Ondanks dat wij uitgebreid de tijd voor u en uw klaagschrift nemen, kunnen wij u dit toch nog aanbieden voor een scherpe prijs van € 550,00 excl. BTW, Dit komt omdat wij door onze kennis en ervaring ook zeer efficiënt werken. Wij weten precies welke informatie wij van u nodig hebben en hoe we dit moeten omzetten naar een succesvol klaagschrift. Uiteraard kunnen wij - indien gewenst - u ook tijdens de volledige klaagschriftprocedure bijstaan. Alle bij het netwerk aangesloten advocaten werken met het voordelige websitetarief van € 150,00 excl. BTW per uur.

AANMELDFORMULIER NIEUWE ZAAK

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden