• Eerlijke inschatting
  • Enkel ervaren verkeersstrafrechtadvocaten
  • Snelle werkwijze
  • Voordeligste tarief

Rijbewijs ingevorderd na drugs

Sinds 1 juli 2017 zien we - met de invoering van de speekseltest - een behoorlijke stijging van het aantal zaken betreffende rijden onder invloed van drugs. Steeds vaker zien we ook dat al bij een verdenking van rijden onder invloed van drugs door de politie het rijbewijs wordt ingevorderd.

Rijbewijs ingevorderd bij drugs

Bij een vermoeden van rijden onder invloed van drugs, zal de politie de verdachte vorderen om zijn medewerking te verlenen  aan een bloedonderzoek. Het bloed van de verdachte zal dan naar het NFI worden gestuurd voor onderzoek. Op basis van dit onderzoek kan worden vastgesteld of een verdachte drugs heeft gebruikt, welke drugs, in welke hoeveelheden, en of die hoeveelheid de rijvaardigheid heeft beïnvloed. Voor iedere soort drugs gelden bepaalde grenswaarden.

We zien echter steeds vaker dat de politie op voorhand al het rijbewijs invordert en onder zich houdt totdat de uitslag van het bloedonderzoek bekend is. Dat is niet de bedoeling. De politie mag een rijbewijs niet invorderen als er nog geen uitslag bekend is.
Een rijbewijs kan worden ingevorderd op grond van artikel 164 WvW (strafrechtelijke traject) en via artikel 130 WVW (CBR-procedure).
Op grond van artikel 164 WVW kan het rijbewijs echter alleen worden ingevorderd bij rijden onder invloed van alcohol, weigering van de ademanalyse of het bloedonderzoek of te hard rijden. Artikel 164 WVW noemt niet het rijden onder invloed van drugs, laat staan de verdenking hiervan. Op deze grond mag uw rijbewijs bij een verdenking van rijden onder invloed van drugs dus NIET worden ingevorderd.

Wel kan de politie op grond van artikel 130 WVW het rijbewijs invorderen en naar het CBR sturen. Ze doen dan melding bij het CBR van uw aanhouding en hun vermoeden van ongeschiktheid. Het CBR neemt de zaak dan in behandeling.
Op grond van artikel 5 sub a van de Regeling maatregelen rijvaardigheid en geschiktheid 2011 mag de geldigheid van het rijbewijs worden geschorst wanneer een bestuurder een motorrijtuig heeft bestuurd onder invloed van drogerende stoffen, andere dan alcohol. Het gaat dan o.a. om rijden onder invloed van drugs.

Ingevorderd rijbewijs bij drugs; wat nu?

Zolang niet vaststaat dat u daadwerkelijk gereden hebt onder invloed van drugs, mag het rijbewijs eigenlijk niet door de politie worden ingevorderd. Eigenlijk moet de politie eerst de uitslag van het bloedonderzoek afwachten. In de praktijk gebeurt dat helaas niet altijd. Wanneer het rijbewijs wel door de politie is ingevorderd, is het de vraag wat de politie precies heeft gedaan met het rijbewijs. Er bestaan verschillende opties;

1. De politie stuurt het rijbewijs naar het CVOM
Er is dan sprake van een strafrechtelijke invordering van het rijbewijs. De officier zal dan binnen 10 dagen een beslissing nemen. Dit zal altijd resulteren in een teruggave van het rijbewijs nu artikel 164 WVW zich niet leent voor een invordering van het rijbewijs bij rijden onder invloed van drugs.

2. De politie kan het rijbewijs ook doorsturen naar het CBR
Er wordt ex artikel 130 WVW een melding gedaan van de verdenking aan het CBR. Anders dan in het kader van de strafrechtelijke procedure kent de CBR-procedure geen wettelijke termijn waarbinnen aan u duidelijkheid moet worden geboden wat er met uw rijbewijs gaat gebeuren. Het CBR is dus niet verplicht om binnen 10 dagen een beslissing te nemen over uw rijbewijs.
In de praktijk zien we vaak dat het ongeveer 6 - 8 weken duurt voordat het CBR een beslissing neemt. Al die tijd blijft uw rijbewijs bij het CBR liggen. Het enige dat we hiertegen kunnen doen, is steeds weer bij het CBR aandringen op het spoedig nemen van een beslissing.
Op basis van het resultaat van het bloedonderzoek zal het CBR een beslissing nemen over uw rijbewijs. Als er een hoeveelheid drugs in uw bloed is vastgesteld boven de wettelijk vastgestelde grenswaarden, zal het CBR aan u een onderzoek opleggen bij een psychiater en tevens de geldigheid van het rijbewijs schorsen. Dit zijn erg vervelende onderzoeken waarop u zich goed moet voorbereiden. In sommige gevallen kunt u een bezwaarschrift indienen. Sowieso is het verstandig om dit door een advocaat te laten beoordelen. Zelfs als er geen mogelijkheid bestaat voor een succesvolle bezwaarprocedure, heeft u het dossier nodig in verband met de voorbereiding op het onderzoek.

> Mogelijkheden bezwaar bij onderzoek CBR en schorsing geldigheid rijbewijs

3. Het rijbewijs blijft op het politiebureau liggen
Steeds vaker zien we dat de politie het rijbewijs achterhoudt op het politiebureau. Dat is niet de bedoeling. U wordt strikt genomen uw rechten ontnomen om te klagen over de inhouding van uw rijbewijs. Ons advies zou zijn om in deze situatie een kort geding tegen de Staat der Nederlanden te starten.

Rijbewijs alsnog invorderen?

Nadat de uitslag van het bloedonderzoek bekend is en er drugs in het bloed is aangetroffen, kan het CBR altijd de geldigheid van het rijbewijs schorsen. Het CBR zal dan een onderzoek naar de rijgeschiktheid opleggen. Deze schorsing van de geldigheid van het rijbewijs vindt dan plaats op grond van artikel 5 sub a van de Regeling. Er wordt dan tevens een onderzoek naar uw drugsgebruik opgelegd.

Dat het rijbewijs bij rijden onder invloed van drugs niet zo snel zal worden ingevorderd en ingehouden, betekent niet dat een verdachte geen risico loopt om zijn rijbewijs kwijt te raken. Bij rijden onder invloed van drugs kan de rechter later een ontzegging van de rijbevoegdheid opleggen. U moet zich later hiervoor verantwoorden bij de politierechter.

Bijstand advocaat - terugkrijgen rijbewijs

Wanneer het rijbewijs is ingevorderd door de politie, is het eerst belangrijk dat wordt vastgesteld wat er precies met het rijbewijs is gebeurd. Het is daarom belangrijk dat de advocaat snel het dossier opvraagt en contact legt met de instanties. Op basis hiervan kunnen de vervolgstappen worden bepaald om uw rijbewijs weer snel terug te krijgen.

Ons advies is om de zaak direct bij ons aan te melden, als u bijstand wenst van een advocaat om uw rijbewijs weer snel terug te krijgen. U kunt de zaak aanmelden via het aanmeldingsformulier op de website.

Aanmelden nieuwe zaak

Onderzoek rijgeschiktheid CBR

Naast het strafrechtelijke traject, krijgt u bij rijden onder invloed van drugs ook te maken met een bestuursrechtelijke traject bij het CBR. De politie zal na uw aanhouding een mededeling doen bij het CBR. Vervolgens komt u in de vorderingsprocedure van het CBR terecht, waarbij het CBR u zal verplichten om een onderzoek naar de rijgeschiktheid te ondergaan. De hoeveelheid drugs in het bloed is hierbij verder niet van belang. Ieder geconstateerd gebruik leidt tot de oplegging van een onderzoek naar de rijgeschiktheid.

Het is erg belangrijk dat u zich goed voorbereid op het onderzoek naar de rijgeschiktheid bij de psychiater. Wij adviseren u daarom om onze uitgebreide informatiebrochure te bestellen en te bestuderen.

> Meer informatie onderzoek CBR ivm drugs

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden