• Eerlijke inschatting
  • Enkel ervaren verkeersstrafrechtadvocaten
  • Snelle werkwijze
  • Voordeligste tarief

Rijden onder invloed van drugs

Wanneer u wordt verdacht van het rijden onder invloed van drugs, staat u een heel traject te wachten, zowel in het strafrecht als met het CBR.
Vanaf 1 juli 2017 is het voor de politie mogelijk om naast de handhaving met voorlopige selectiemiddelen op alcoholgebruik in het verkeer ook met andere voorlopige selectiemiddelen, zoals de speekseltester en het onderzoek van de psychomotorische functies en de oog- en spraakfuncties om op rijden onder invloed van drugs te controleren.

Soorten drugs / medicatie

Bij rijden onder invloed van drugs gaat het meestal om de volgende gevallen:

Grenswaarden bij rijden onder invloed van drugs

Ingevolge het bepaalde in artikel 8, vijfde lid WVW 1994, voorziet artikel 2 en 3 van het Besluit in de aanwijzing van drugs en de grenswaarden die gelden voor strafbaar gebruik van die drugs. In artikel 3 staat ook de grenswaarde zoals die geldt voor alcoholgebruik in combinatie met één of meer drugs. Artikel 8 vijfde lid WVW 1994 onderscheidt enkel- en meervoudig drugsgebruik en gecombineerd gebruik van alcohol en drugs. De grenswaarden voor meervoudig of gecombineerd gebruik zijn lager gesteld dan de grenswaarden voor enkelvoudig gebruik, omdat juist de combinatie of meervoudig gebruik een aanmerkelijk groter risico vormt voor de verkeersveiligheid dan het gebruik van één drug of alleen alcohol. Dat aanmerkelijk grotere risico komt ook tot uiting in het strafvorderingsbeleid, te weten in de richtlijn voor strafvordering rijden onder invloed van drugs.

Uitsluitend aangewezen drugs zijn voorzien van een grenswaarde. Aangewezen drugs zijn de in het verkeer in Nederland meest aangetroffen drugs, zoals amfetamine, methamfetamine, cocaïne, MDMA, MDEA, MDA, cannabis, heroïne, morfine, GHB, gamma butyrolacton en 1,4 butaandiol (art. 2 Besluit). Bij enkelvoudig gebruik van deze stoffen geldt een gedragsgerelateerde grenswaarde. Daarbij is het effect van de concentratie van de gebruikte stof op de rijvaardigheid van belang. Bij meervoudig gebruik of combinatiegebruik speelt dat effect op de rijvaardigheid niet, maar geldt als uitgangspunt de analytische grenswaarde of nullimiet. Echter nul is niet meetbaar. Het komt daardoor neer op de minimaal meetbare hoeveelheid, die geldt als grenswaarde bij meervoudig- of combinatiegebruik van drugs. E.e.a. is geregeld in artikel 8, vijfde lid WVW 1994 jo artikel 3 van het Besluit.

> Meer informatie grenswaarden bij rijden onder invloed van drugs

Invordering rijbewijs bij drugs

Niet alleen bij rijden onder invloed van drugs, maar ook het bezit van een gebruikershoeveelheid drugs kan het rijbewijs op grond van artikel 130 WVW (CBR-procedure) worden ingevorderd, mits de verdachte ook heeft verklaard dat de aangetroffen drugs voor eigen gebruik is bedoeld.

Een andere wettelijke grondslag voor de invordering van het rijbewijs is artikel 164 WVW, maar de politie mag alleen die grondslag gebruiken indien de bestuurder ook daadwerkelijk wordt verdacht van het onder invloed te hebben gereden.

CBR-procedure

De politie is verplicht om ieder incident met betrekking tot het bezit van drugs of het rijden onder invloed van drugs door een bestuurder van een motorrijtuig direct te melden bij het CBR. Het CBR zal vervolgens binnen 4 weken beslissen of aan de betrokkene een maatregel moet worden opgelegd. In de meeste gevallen zal het CBR direct een onderzoek naar de rijgeschiktheid opleggen en de geldigheid van het rijbewijs schorsen. Dit betekent dat u tot na de definitieve beslissing, die volgt op het onderzoek bij de psychiater, geen motorrijtuigen pas besturen. De volledige CBR-procedure duurt ongeveer 4 tot 6 maanden. Al die tijd bent u dus uw rijbewijs kwijt, tenzij er door de politie fouten zijn gemaakt of hun bevindingen niet juist zijn weergegeven. Alleen dan heeft het zin om per direct een bezwaarschrift in te dienen tegen het besluit van het CBR. Het is, anders dan in het strafrecht, niet zo dat het CBR of de bestuursrechter rekening kan houden met uw persoonlijke omstandigheden door het rijbewijs eerder terug te geven. Teruggave van het rijbewijs is alleen mogelijk indien niet is voldaan aan de eisen voor het opleggen van de maatregel of wanneer u ten onrechte als bestuurder bent aangemerkt.

Het is belangrijk dat u uw zaak zo spoedig mogelijk laat beoordelen door een gespecialiseerde CBR-advocaat. De advocaat kan via een pro forma bezwaar een kopie van alle stukken opvragen. Op basis van dit dossier kan de advocaat u dan verder adviseren over de mogelijkheden om zo snel mogelijk uw rijbewijs terug te krijgen. Zijn er geen goede verweren mogelijk, dan kan de advocaat u in ieder geval voorbereiden op het onderzoek dat u bij de psychiater gaat krijgen. Het is erg belangrijk dat dit onderzoek naar de rijgeschiktheid zo goed mogelijk wordt voorbereid omdat het vol met strikvragen en valkuilen zit. Zonder goede voorbereiding is het erg moeilijk om door het onderzoek heen te komen.

Ter voorbereiding op het onderzoek kunt u ook de informatiebrochure 'drugs' bestellen via www.onderzoeknaarderijgeschiktheid.nl 

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden