• Eerlijke inschatting
  • Enkel ervaren verkeersstrafrechtadvocaten
  • Snelle werkwijze
  • Voordeligste tarief

Rijden onder invloed van GHB

GHB (gamma-hydroxyboterzuur) is een stof met vergelijkbare effecten als alcohol. Het komt zowel in vloeibare als in vaste vorm voor. GHB kan ook snel in het lichaam worden gevormd na inname/toediening van zogenaamde precursors (uitgangsstoffen) zoals GBL (gamma-butyrolacton) of 1,4-butaandiol. Met het uitgevoerde onderzoek wordt de aanwezigheid van GBL en 1,4-butaandiol niet onderzocht.
De eerste effecten GHB zijn meestal al binnen 15 minuten na inname/toediening merkbaar. GHB wordt snel uit het lichaam verwijderd. Het is tot ongeveer 6 a 8 uren na inname aantoonbaar in bloed, en tot ongeveer 12 uren na inname aantoonbaar in urine.

GHB is een lichaamseigen stof en kan in lage concentraties in bloed en urine worden aangetoond. Concentraties boven 5 mg/l in bloed en boven 10 mg/l in urine wijzen op inname of toediening van GHB of een stof waaruit GHB gevormd kan worden. Concentraties van GHB in het bloed tussen ongeveer 10 en 50 mg/l veroorzaken in het algemeen (lichte) duizeligheid en sufheid. Bij hogere concentraties worden de hersenfuncties in sterkere mate gedempt. Bij concentraties tussen ongeveer 50 en 150 mg/l treedt lichte slaap op, tussen 150 en 250 mg/l treedt matige slaap op en bij concentraties van GHB in het bloed groter dan 250 mg/l treedt diepe, coma-achtige slaap op.

Grenswaarden rijden onder invloed van GHB

In artikel 3 van het Besluit alcohol, drugs en geneesmiddelen in het verkeer is vastgelegd vanaf welke grenswaarden er sprake is van een strafbaar rijden onder invloed van GHB:

Grenswaarde rijden onder invloed van GHB Grenswaarde bij combinatie GHB met andere drugs,
alcohol, of geneesmiddel
GHB, gamma butyrolacton of 1,4-butaandiol 10 milligram GHB per liter bloed. 5,0 milligram GHB per
liter bloed;

> Meer informatie rijden onder invloed van drugs

Wanneer GHB boven grenswaarde

Als uitgangspunt kan worden genomen dat iemand na een buisje GHB uitkomt op ongeveer 50 - 60 milligram GHB. Autorijden kan dan weer na 8 uur want dan is dit gedaald tot de norm. Echter, wanneer je een tweede buisje neemt duurt het langer voordat je naar huis mag rijden. Maar hoeveel is nog niet bekend.

< Terug naar rijden onder invloed van drugs

Werking en effecten GHB

GHB is voornamelijk werkzaam in de hersenen. Na inname wordt GHB opgenomen in het bloed en bereikt het ongeveer 0,5-1,25 uur later de
maximale bloedconcentratie (Thai et al., 2007). Bij het eten van een vetrijke maaltijd wordt de opname vertraagd (de maximale concentratie wordt hierdoor pas na 2 uur bereikt) en wordt er ook minder GHB opgenomen (tot 37% minder opname) (Dyer & Haller, 2004). De opname van GHB is niet rechtlijnig; zo geeft een 2 maal hogere dosis een wel 3,7 maal hogere concentratie in het bloed (Jazz Pharmacauticals, 2012). De verdeling van GHB is vooral afhankelijk van de waterverdeling in het lichaam. GHB is een hydrofiele stof, dat wil zeggen dat het makkelijker met water mengt dan met vet. Als gevolg hiervan wordt verondersteld dat het verdelingsvolume kleiner zou moeten zijn bij vrouwen, kleiner bij ouderen en kleiner bij mensen met overgewicht, omdat bij hen het
percentage water per kilo lichaamsgewicht lager is. Zij zouden dus met minder GHB al een hogere concentratie bereiken. Er zijn echter (nog) geen onderzoeksgegevens die deze veronderstelling bewijzen (Busardò & Jones, 2015).

Concentratie  Effect
10 - 63 mg/l Wakker
63 - 99 mg/L Wakker / slaperig
100 - 151 mg/L Spraak en coordiantie aangedaan, slaperig
151 - 244 mg/L Slaap
244 - 395 mg/L Diepe slaap / coma
395 - 500 mg/L Coma

Zie ook:

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden