• Eerlijke inschatting
  • Enkel ervaren verkeersstrafrechtadvocaten
  • Snelle werkwijze
  • Voordeligste tarief

Rijbewijs kwijt – wat nu?

Bent u uw rijbewijs kwijt geraakt vanwege rijden onder invloed van alcohol of te hard rijden en weet u niet precies wat u nu moet doen? Met een in het verkeersstrafrecht gespecialiseerde advocaat, kunt u het rijbewijs snel weer terugkrijgen. De advocaat kan voor u een klaagschrift indienen bij de rechtbank. Binnen 2 tot 3 weken kunt u het rijbewijs weer in uw bezit hebben. Hoe dat werkt, leggen wij uit.

Rijbewijs kwijt na alcohol - wat nu?

Bij rijden onder invloed van alcohol raakt u het rijbewijs kwijt vanaf een ademalcoholgehalte van 570 µgl oftewel een bloedalcoholgehalte van 1,3 ‰.Weliswaar is het zo dat de officier van justitie binnen 10 dagen moet beslissen of u het rijbewijs terugkrijgt, en zo niet, voor hoe lang u het rijbewijs kwijt zult zijn, maar ook bij de eerste overtreding raakt u tegenwoordig al het rijbewijs kwijt voor meerdere maanden, De officier van justitie zal in beginsel de termijn dat u het rijbewijs kwijt zult zijn bepalen op 6 maanden.

> Meer informatie rijbewijs kwijt na alcohol

Rijbewijs kwijt na te hard rijden - wat nu?

Bij te hard rijden raakt u het rijbewijs kwijt vanaf een snelheidsoverschrijding van meer dan 50 km/u. Ook bij te hard rijden geldt dat de officier van justitie binnen 10 dagen moet beslissen of u het rijbewijs terugkrijgt, en zo niet, voor hoe lang u het rijbewijs kwijt zult zijn. Bij te hard rijden is het zo dat u het rijbewijs bij de eerste overtreding al het rijbewijs kwijt raakt voor meerdere maanden, De officier van justitie zal in beginsel de termijn dat u het rijbewijs kwijt zult zijn bepalen op 2 maanden.

> Meer informatie rijbewijs kwijt na te hard rijden

Klaagschrift indienen

Om het rijbewijs weer terug te krijgen, kunt u een klaagschrift indienen bij de rechtbank. Het heeft nauwelijks zin om binnen de 10 dagen dat u het rijbewijs kwijt bent een brief aan de officier van justitie te sturen nu deze vrijwel nooit uit zichzelf het rijbewijs aan u terug zal geven. Bovendien wordt het klaagschrift altijd door de rechtbank naar de officier van justitie gestuurd, zodat hij dan alsnog zou kunnen beslissen om het rijbewijs aan u terug te geven.

Het klaagschrift dient u zo spoedig mogelijk in bij de rechtbank. In het klaagschrift vermeldt u de redenen waarom u het rijbewijs terug moet krijgen. Dit kunnen persoonlijke redenen zijn, maar er zijn ook veel juridische gronden die moeten leiden tot teruggave van het rijbewijs. Het is belangrijk dat u alle redenen direct in het klaagschrift noemt, zodat de rechter hier bij de voorbereiding van de zaak al kennis kan nemen.

> Meer informatie klaagschrift na rijbewijs kwijt

Advocaat nodig?

Vaak krijgen wij van cliënten, die hun rijbewijs kwijt zijn geraakt, de vraag of ze een advocaat nodig hebben om het rijbewijs terug te krijgen. Het antwoord hierop is met name afhankelijk van de cliënt zelf. De ene cliënt is beter in staat om zelf een klaagschrift op te stellen dan een ander, maar in het algemeen is de bijstand van een gespecialiseerde advocaat wel aan te bevelen, om meerdere redenen:

  • De advocaat weet precies wat u wel en wat u niet in het klaagschrift moet zetten
  • De advocaat zal het proces-verbaal bij de poltie opvragen en voor u nagaan of aan alle voorschriften voor het alcoholonderzoek of de snelheidsmeting is voldaan
  • De advocaat zal u voorbereiden op de zitting
  • U hebt slechts een kans om het rijbewijs terug te krijgen; Hoger beroep of later een nieuw klaagschrift indienen is niet mogelijk
  • Door de samenloop van de verschillende procedures (strafrecht, CBR, en recidiveregeling.

> Meer informatie werkwijze advocaat

Samenloop procedures bij alcohol

Is er bij u een alcoholgehalte van 785 µgl / 1,3 ‰.of meer vastgesteld, dan krijgt u te maken met verschillende procedures. Met name in de CBR-procedure zijn de consequenties het grootst. U krijgt een onderzoek naar de rijgeschiktheid opgelegd en de geldigheid van uw rijbewijs wordt ook in die procedure geschorst.

Ook bij een tweede overtreding binnen 5 jaren, krijgt u te maken met dit onderzoek naar de rijgeschiktheid, alsook met de recidiveregeling alcohol, op basis waarvan uw rijbewijs ongeldig wordt verklaard. Door de samenloop van de verschillende procedures hebt u echt een gespecialiseerde advocaat nodig die het overzicht heeft en die weet hoe hij uw rijbewijs zo snel mogelijk voor u terugkrijgt.

Overzicht kansen na rijbewijs kwijt 

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden