• Eerlijke inschatting
  • Enkel ervaren verkeersstrafrechtadvocaten
  • Snelle werkwijze
  • Voordeligste tarief

Ingevorderd rijbewijs terugkrijgen van CVOM

Het is erg lastig om een ingevorderd rijbewijs terug te krijgen van het CVOM. De officier van justitie bij het CVOM geeft zelden het rijbewijs uit zichzelf terug en ook na een brief waarin u uw belang bij teruggave van het rijbewijs toelicht, is de officier niet snel bereid om het rijbewijs terug te geven. In bijna alle gevallen beslist de officier van justitie tot inhouding van het rijbewijs. U hebt meer kans op het terugkrijgen van een ingevorderd rijbewijs door het indienen van een klaagschrift bij de rechtbank.

CVOM houdt vast aan eigen richtlijnen

Voor het bepalen van de duur van de inhoudingstermijn van het rijbewijs kijkt de officier van justitie bij het CVOM enkel naar de duur van de ontzegging van de rijbevoegdheid die op grond van de eigen richtlijnen bij rijden onder invloed kan worden opgelegd. Zelfs wanneer op grond van de LOVS Oriëntatiepunten (waar de rechtbanken gebruik van maken voor het bepalen van de straf) slechts een voorwaardelijke ontzegging van de rijbevoegdheid mogelijk is, zult u toch een beslissing ontvangen dat uw rijbewijs voor maar liefst 4 maanden wordt ingehouden.

Brief sturen naar CVOM heeft geen zin

Juist omdat het CVOM altijd vasthoudt aan hun eigen richtlijnen, heeft het geen zin om een brief te sturen aan de officier van justitie wanneer u een ingevorderd rijbewijs wilt terugkrijgen. Vaak bereikt uw brief het CVOM pas nadat de officier de beslissing tot inhouding van het rijbewijs heeft genomen, maar als de brief wel op tijd is, zal de officier hier niet of nauwelijks rekening mee houden nu zij zelf uitgaan van hun eigen richtlijnen.

10 dagen termijn

Binnen 10 dagen dient de officier van justitie bij het CVOM te beslissen wat er met uw rijbewijs gaat gebeuren. Zoals gezegd staat deze beslissing in bijna alle gevallen vooraf al vast. Alleen wanneer de officier van justitie te laat is met het nemen van de beslissing, zou u een ingevorderd rijbewijs direct moeten terugkrijgen U hoeft niet deze 10 dagen af te wachten voordat u een klaagschrift indient bij de rechtbank. U kunt het klaagschrift al direct na de invordering van uw rijbewijs indienen, zodat u geen tijd verliest. Hoe sneller u het klaagschrift indient, des te sneller uw zaak bij de rechtbank wordt behandeld en des te eerder u het rijbewijs terug kunt krijgen!

Advies: direct een klaagschrift indienen

Wij adviseren onze cliënten daarom NOOIT om de beslissing van de officier van justitie af te wachten of om eerst een brief naar het CVOM te sturen. Dit heeft allemaal nauwelijks zin en zorgt er niet voor dat u uw rijbewijs sneller zult terugkrijgen. U kunt beter direct door een gespecialiseerde advocaat een uitgebreid klaagschrift in laten dienen bij de rechtbank. In het klaagschrift worden alle argumenten opgenomen die moeten leiden tot teruggave van uw rijbewijs. Binnen 2 weken na het indienen van het klaagschrift moet de zitting bij de rechtbank plaatsvinden. Wanneer u direct een klaagschrift indient, kunt u het rijbewijs dus al binnen 2 - 3 weken terug hebben!

Kans van slagen terugkrijgen ingevorderd rijbewijs

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden