• Eerlijke inschatting
  • Enkel ervaren verkeersstrafrechtadvocaten
  • Snelle werkwijze
  • Voordeligste tarief

Rijbewijs na 10 dagen niet terug?

Nadat uw rijbewijs is ingevorderd, heeft de officier van justitie een termijn 10 dagen om te beslissen wat er met het rijbewijs moet gebeuren. Deze termijn vloeit voort uit artikel 164 lid 6 WVW:
"Indien de officier van justitie binnen tien dagen na de dag van invordering niet gebruik maakt van de in het vierde lid bedoelde bevoegdheid, geeft hij de ingevorderde bewijzen onverwijld terug aan de houder. (..)"
Hebt u het rijbewijs niet na 10 dagen terug gekregen? Dan is de officier van justitie verplicht om het rijbewijs binnen 10 dagen terug te geven. Schakel altijd direct een gespecialiseerde verkeersstrafrechtadvocaat in die binnen 2 dagen een uitgebreid klaagschrift kan indienen om uw rijbewijs weer terug te krijgen.

Rijbewijs na 10 dagen niet terug

Tegenwoordig beslist de officier van justitie bijna standaard tot inhouding van het rijbewijs. U bent dus niet de enige die het rijbewijs niet terug krijgt. In de meeste gevallen krijgt u het ingevorderde rijbewijs niet na 10 dagen terug, ook niet wanneer u een brief stuurt naar het CVOM. Van de officier moet u het dus niet hebben. Gelukkig zijn er nog andere manieren om het rijbewijs snel terug te krijgen.

Klaagschrift om rijbewijs terug te krijgen

Wat wel kan helpen, is het indienen van een klaagschrift om het rijbewijs snel weer terug te krijgen. Dit helpt echter niet in alle gevallen. Grofweg maakt u in de volgende gevallen de meeste kans:

  • Bij een alcoholgehalte tussen de 570 µg/l tot 785 µg/l (1,3‰ - 1,8‰), mits het de eerste keer rijden onder invloed is of meer dan 5 jaar geleden; dit geldt voor NORMAAL BESTUURDERS
  • Bij een alcoholgehalte tussen de 350 µg/l tot 570 µg/l (0,8‰ - 1,3‰), mits het de eerste keer rijden onder invloed is of meer dan 5 jaar geleden; dit geldt voor BEGINNEND BESTUURDERS
  • Snelheidsoverschrijding 50 - 70 km/u, mits het de eerste keer dat u gepakt bent met een geregistreerde snelheidsoverschrijding of het meer dan 5 jaar geleden is

Inhoud klaagschrift

Het klaagschrift moet aan in ieder geval alle relevante argumenten bevatten voor de teruggave van het rijbewijs. Het is belangrijk dat u dit goed doet en direct een uitgebreid klaagschrift indient nu u maar een kans hebt om het rijbewijs terug te krijgen. Hoger beroep is niet mogelijk en ook het indienen van een nieuw klaagschrift kan alleen als er sprake is van een novum. Hier wordt niet snel aan voldaan.

Wij richten onze klaagschriften zodanig in dat de kans op het terugkrijgen van het rijbewijs zo groot mogelijk is. Juist omdat onze klaagschriften uitgebreid ingaan op uw persoonlijke situatie, de omstandigheden van het geval, de wettelijke regelgeving en de richtlijnen in dit soort zaken en de wijze van afdoening, lukt het ons om een successcore van maar liefst 80% te behalen. Vooraf vindt er ook een haalbaarheidsonderzoek plaats, zodat u niet voor onnodige kosten komt te staan. 

> Meer informatie inhoud klaagschrift

Aanmelden zaak

Indien ook u het rijbewijs niet binnen 10 dagen hebt teruggekregen, kunt u uw zaak via het aanmeldingsformulier bij ons aanmelden. Wij pakken de zaak direct op en zullen zo snel mogelijk voor u een klaagschrift indienen bij de rechtbank. Binnen 14 dagen zal de zaak vervolgens door de rechter worden behandeld en hebt u al een goede kans om het rijbewijs terug te krijgen. 

Aanmelden nieuwe zaak

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden