• Eerlijke inschatting
  • Enkel ervaren verkeersstrafrechtadvocaten
  • Snelle werkwijze
  • Voordeligste tarief

Inname rijbewijs

Inname van het rijbewijs kan om verschillende redenen plaatsvinden en ook de wettelijke grondslag kan verschillen. Het is belangrijk dat hier duidelijkheid over komt, zodat de juiste strategie kan worden bepaald om het rijbewijs snel weer terug te krijgen.

Wettelijke grondslag inname rijbewijs

Inname van het rijbewijs kan plaatsvinden op verschillende wettelijke grondslagen:

1. Inname rijbewijs op grond van art. 164 WVW (strafrechtelijke inname rijbewijs)
2. Inname rijbewijs op grond van art. 130 WVW (Inname vanwege CBR-procedure)

Van belang is om steeds goed vast te stellen wat de wettelijke grondslag voor de inname van het rijbewijs is geweest, omdat op basis hiervan de verdere verdedigingsstrategie ook kan worden bepaald en direct het juiste traject kan worden ingezet om het rijbewijs eerder terug te krijgen. Zo is het dat bij een inname van het rijbewijs op grond van artikel 130 WVW het rijbewijs eerst naar het CBR wordt gestuurd. Het kan dan wel 4 - 6 weken duren voordat u bericht van het CBR krijgt wat er met uw rijbewijs gaat gebeuren. Bij een inname van het rijbewijs op grond van artikel 164 WVW dient de officier van justitie binnen 10 dagen al een beslissing te nemen wat er met uw rijbewijs gaat gebeuren.

Redenen inname rijbewijs

Er bestaan verschillende redenen voor de inname van het rijbewijs. Steeds is hierbij weer een andere wettelijke grondslag van toepassing. We zullen de verschillende redenen voor u op een rijtje zetten:

Reden inname rijbewijs  Wettelijke grondslag Hoe rijbewijs terugkrijgen
Rijden onder invloed van alcohol art. 164 WVW en/of
art 130 WVW
> klaagschrift indienen bij rechtbank
> bezwaarschriftprocedure + voorlopige voorziening
Te hard rijden  art. 164 WVW > klaagschrift indienen bij rechtbank
Rijden onder invloed van drugs art 130 WVW > bezwaarschriftprocedure + voorlopige voorziening
Bezit drugs art. 130 WVW > bezwaarschriftprocedure + voorlopige voorziening
Gevaarlijk rijgedrag art. 164 WVW > klaagschrift indienen bij rechtbank
Vermoeden psychiatrische stoornis art. 130 WVW > bezwaarschriftprocedure + voorlopige voorziening
Spookrijden art. 130 WVW > bezwaarschriftprocedure + voorlopige voorziening
Zelfmoordpoging art. 130 WVW > bezwaarschriftprocedure + voorlopige voorziening
Inrijden op andere weggebruiker  art. 130 WVW > bezwaarschriftprocedure + voorlopige voorziening

Inname rijbewijs - hoe terugkrijgen?

Zoals u hierboven ziet, moet steeds een andere procedure worden gevoerd om het rijbewijs terug te krijgen. Het is belangrijk om eerst goed vast te stellen wat de reden van de inname van het rijbewijs is geweest en wat de wettelijke grondslag was. Is het rijbewijs naar het CVOM of naar het CBR toegestuurd.

Als het gaat om rijden onder invloed, dan is het van belang om te achterhalen of het CBR ook is ingelicht. Alleen met die informatie kan een gespecialiseerde advocaat bepalen wat de beste strategie is om het rijbewijs zo snel mogelijk terug te krijgen. Een advocaat moet hierbij steeds doorvragen:

  1. Wat was de reden van de inname van het rijbewijs?
  2. Wat was de ernst (alcoholgehalte / gereden snelheid)?
  3. Is er sprake van recidive, zo ja hoe vaak?
  4. Heeft u al iets van het CBR vernomen?

Aan de hand van deze vragen herkent u de echte rijbewijsspecialist. De echt gespecialiseerde advocaat zal doorvragen totdat hij alle informatie nodig heeft om u goed te adviseren wat in uw specifieke geval het beste is om het rijbewijs zo snel mogelijk terug te krijgen. Wilt u ook weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op of meld uw zaak geheel vrijblijvend bij ons aan via het daartoe bestemde aanmeldingsformulier op de website.

> Wanneer klaagschrift na inname rijbewijs?

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden