• Eerlijke inschatting
  • Enkel ervaren verkeersstrafrechtadvocaten
  • Snelle werkwijze
  • Voordeligste tarief

Rijbewijs ingevorderd – brief versturen aan officier van justitie

Wanneer uw rijbewijs door de politie is ingevorderd, zal het rijbewijs worden doorgestuurd naar het CVOM te Utrecht. De officier van justitie bij het CVOM zal vervolgens de zaak beoordelen. Binnen 10 dagen moet de officier van justitie beslissen of u uw rijbewijs terug krijgt.

Brief sturen

Om de beslissing van de officier van justitie te beïnvloeden, kunt u proberen om een brief te sturen naar de officier van justitie. In de brief kunt u vragen om uw rijbewijs aan u terug te geven. In de brief kunnen de volgende punten aan de orde komen:

  • De omstandigheden waaronder het feit werd gepleegd
  • Of het klopt waarvan u wordt verdacht, en zo ja, dat u er spijt van hebt
  • Dat het de eerste keer betreft
  • Dat u erg geschrokken bent van de invordering van uw rijbewijs
  • Waarom u uw rijbewijs dringend nodig hebt voor uw werk of voor andere belangrijke sociale verplichting

Pas op: beken niet te snel

U moet wel oppassen met wat u precies in de brief schrijft. De inhoud van de brief kan later namelijk ook als bewijs tegen u gebruikt worden. Zo kan het schrijven van een brief waarin u spijt betuigt, en nader ingaat om de feiten, tot gevolg hebben dat later bepaalde verweren niet meer gevoerd kunnen worden. Het is daarom niet altijd verstandig om een brief te sturen. U kunt dit het beste overleggen met een gespecialiseerde advocaat. 

Verwacht er niet teveel van

Nooit geschoten is altijd mis, dus u kunt altijd proberen om de beslissing van de officier van justitie te beïnvloeden, maar u moet niet teveel verwachten van de invloed die een brief heeft. Het CVOM is een grote, logge instantie binnen het Openbaar Ministerie waar onder andere alle rijbewijszaken worden behandeld. Waar vroeger deze zaken werden beoordeeld door het arrondissementsparket in de regio, zijn de werkzaamheden nu gecentraliseerd. Er worden per week enkele honderden beslissingen genomen, waarbij de beoordeling bijna lopende band werk is geworden. Vrijwel automatisch beslist de officier tot inhouding van het rijbewijs, overeenkomstig hun richtlijnen.

Wanneer u een brief stuurt naar het CVOM moet u nog hopen dat deze bij de juiste beoordelaar terecht komt, en ook nog voordat uw dossier wordt beoordeeld. Als er al naar gekeken wordt, is het bovendien de vraag in hoeverre de beoordelend officier van justitie uw persoonlijke omstandigheden laat meewegen bij zijn beslissing. Men werkt bij het CVOM met vaste kaders waarbinnen de zaken snel beoordeeld worden. De officier van justitie zal eerder deze van bovenaf vastgestelde kaders volgen, dan dat zij in uw geval zullen afwijken.

U hoort het al; wij zijn erg pessimistisch over het effect dat het versturen van een brief aan de officier van justitie heeft. Toch versturen wij in enkele gevallen zelf ook nog wel een brief aan de officier van justitie. In een beperkt aantal gevallen kan het immers wel van invloed zijn. Wij willen u echter wel een realistisch en eerlijk beeld geven van de mogelijkheden, zodat u hierin uw eigen afweging kunt maken, ook met het oog op de kosten van rechtsbijstand indien de brief door een advocaat wordt gestuurd.

Direct klaagschrift indienen

Ons advies is daarentegen om onmiddellijk nadat uw rijbewijs is ingevorderd tegen deze beslissing een klaagschrift in te dienen bij de rechtbank. Het voordeel hiervan is dat uw zaak sneller wordt behandeld, en u eerder het rijbewijs terug kunt krijgen via de rechtbank. Wanneer de officier van justitie toch uit zichzelf besluit om het rijbewijs terug te geven, dan kunt u het klaagschrift gewoon weer intrekken. Bovendien zorgt het klaagschrift voor de nodige druk bij de officier om toch het rijbewijs terug te geven.

Wij kunnen voor u al een uitgebreid klaagschrift opstellen vanaf € 475,00

> Meer informatie indienen klaagschrift 
> Wanneer is het indienen van een klaagschrift zinvol?

Voorbeeldbrief

Wilt u toch een brief sturen, dan kunt u eventueel deze voorbeeldbrief gebruiken. Let wel: het gebruik van de brief is voor eigen risico. Wij zijn niet aansprakelijk voor de verdere inhoud van de brief.

U dient de brief te versturen naar het volgende adres:

CVOM
Afdeling Strafzaken (ingevorderde rijbewijzen)
Postbus 8267
3503 RG UTRECHT

Vanwege de spoedeisendheid kunt u ook overwegen om een faxbericht te sturen naar nummer: (088) 699 0160.

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden