• Eerlijke inschatting
  • Enkel ervaren verkeersstrafrechtadvocaten
  • Snelle werkwijze
  • Voordeligste tarief

Rijbewijs ingevorderd? – Veelgestelde vragen bij ingevorderd rijbewijs

Wanneer uw rijbewijs is ingevorderd zit u natuurlijk vol met vragen. Wij geven u antwoord op de meest gestelde vragen en helpen u om het ingevorderde rijbewijs snel weer terug te krijgen.


 

Wanneer mag een rijbewijs worden ingevorderd?

Bij rijden onder invloed van alcohol zal het rijbewijs op grond van artikel 164 WVW worden ingevorderd vanaf een ademalcoholgehalte 570  µg/l oftewel een bloedalcoholgehalte van 1,3 ‰.. Voor beginnend bestuurders (die minder dan < 5 jaar hun rijbewijs hebben) zal het rijbewijs worden ingevorderd vanaf een ademalcoholgehalte 350  µg/l oftewel een bloedalcoholgehalte van 0,8 ‰.

In tabel ziet dit er als volgt uit:

RIJBEWIJS INGEVORDERD BIJ..... Alcoholgehalte in de adem (µgl) Alcoholgehalte in het bloed in pro mille (‰)
NORMAAL BESTUURDERS (rijbewijs langer dan 5 jaar in het bezit) > 570 µgl > 1,3 ‰
BEGINNEND BESTUURDER (rijbewijs korter dan 5 jaar in het bezit) > 350 µgl > 0,8 ‰

Het rijbewijs kan ook worden ingevorderd vanwege het CBR vanwege rijden onder invloed van alcohol. Dit is echter weer een andere procedure.
Bij snelheidsovertredingen kan het rijbewijs worden ingevorderd bij een snelheid vanaf 50 km/u te hard of wanneer er sprake is van gevaarlijk rijgedrag.

RIJBEWIJS INGEVORDERD BIJ..... Snelheid
Snelheidsovertreding > 50 km/u

Zie ook: inbeslagname rijbewijs

Mijn rijbewijs is ingevorderd? Wat nu?

Wanneer uw rijbewijs door de politie is ingevorderd, wilt u het rijbewijs uiteraard zo snel mogelijk terug. Of dit mogelijk is, is echt afhankelijk van de omstandigheden van het geval. De politie vertelt vaak dat u 10 dagen moet wachten op bericht van de officier van justitie, maar dat is niet nodig. Ook adviseert de politie u vaak om een brief te sturen naar de officier van justitie om uw rijbewijs terug te vragen, maar ook dat heeft nauwelijks zin. Vaak is het verstandiger om direct een klaagschrift in te dienen zodat u het ingevorderde rijbewijs nog sneller weer in uw bezit hebt. Als u een klaagschrift indient, kunt u het rijbewijs binnen 14 dagen terug krijgen.

Hoe lang ben ik mijn rijbewijs kwijt?

Wanneer uw rijbewijs is ingevorderd, wordt dit (in de meeste gevallen) doorgestuurd naar de officier van justitie bij het CVOM. Die gaat beslissen wat er met uw rijbewijs gaat gebeuren. Als eenmaal uw rijbewijs is ingevorderd, is de kans klein dat u het rijbewijs snel terug krijgt. In de meeste gevallen besluit de officier van justitie dat het rijbewijs voor een aantal maanden moet worden ingehouden. Hoeveel maanden u het rijbewijs kwijt zult zijn, is afhankelijk van de reden waarom het rijbewijs is ingevorderd en de ernst van het feit. Naar uw persoonlijke omstandigheden kijkt de officier niet of nauwelijks.

> Meer informatie duur inhouding nadat rijbewijs is ingevorderd

Moet ik 10 dagen wachten op bericht van de officier van justitie?

Nadat uw rijbewijs is ingevorderd, heeft de officier van justitie een termijn 10 dagen om te beslissen wat er met het rijbewijs moet gebeuren. Deze termijn vloeit voort uit artikel 164 lid 6 WVW:
"Indien de officier van justitie binnen tien dagen na de dag van invordering niet gebruik maakt van de in het vierde lid bedoelde bevoegdheid, geeft hij de ingevorderde bewijzen onverwijld terug aan de houder. (..)"
Het gaat hier om 10 werkdagen. Ook het weekend telt dus mee. Alleen wanneer de laatste dag op een zaterdag, zondag of een erkende feestdag valt, dan eindigt de termijn op de laatste werkdag, die niet een erkende feestdag is.

> Meer informatie 10 dagen termijn bij ingevorderd rijbewijs

Het is nu 10 dagen nadat mijn rijbewijs is ingevorderd, en ik heb nog steeds geen bericht van de officier van justitie gekregen?

Op grond van artikel 164 lid 6 WVW is de officier verplicht om binnen 10 dagen nadat het rijbewijs is ingevorderd te beslissen of uw rijbewijs langer wordt ingehouden dan wel dat u het rijbewijs terig krijgt. Dus ook wanneer uw rijbewijs terecht is ingevorderd, moet u bij overschrijding van deze termijn het rijbewijs terug krijgen. De officier van justitie geeft niet altijd uit zichzelf het rijbewijs terug. Vaak is het nodig om eerst een klaagschrift in te dienen door de rechtbank en/of de officier van justitie een brief te sturen.

> Rijbewijs na 10 dagen niet terug?

Wat kan ik doen om mijn ingevorderde rijbewijs weer terug te krijgen?

Wanneer uw rijbewijs is ingevorderd, dan kunt u op grond van artikel 164 lid 8 WVW een klaagschrift indienen bij de rechtbank. Zeker wanneer u uw rijbewijs dringend nodig hebt voor uw werk of voor andere belangrijke (sociale) activiteiten, kan het zinvol zijn om een klaagschrift in te dienen als uw rijbewijs is ingevorderd.

Daarnaast kunt u ook een brief sturen naar de officier van justitie, maar onze ervaring is dat de officier niet of nauwelijks rekening houdt met uw persoonlijke omstandigheden en bijna altijd besluit tot langdurige inhouding van het rijbewijs.

Wanneer heeft het zin om een klaagschrift in te dienen?

Helaas lukt het niet altijd om via een klaagschrift het ingevorderde rijbewijs terug te krijgen. Dit kan te maken hebben met de hoogte van het alcoholgehalte of de gereden snelheid, of met de recidive. Als u vaker bent veroordeeld voor bepaalde verkeersovertredingen, zal een rechter minder snel uw rijbewijs eerder teruggeven. Op basis van onze ervaring hebben wij voor verschillende situaties een inschatting kunnen maken van de kans van slagen om via een klaagschrift eerder het rijbewijs terug te krijgen.

Rijbewijs ingevorderd? - Wanneer heeft het zin om een klaagschrift in te dienen? 

Kan ik ook zelf een klaagschrift indienen?

Ja, u kunt zelf ook een klaagschrift indienen om uw rijbewijs terug te krijgen, maar de praktijk wijst uit dat veel mensen dat toch erg lastig vinden. U moet namelijk goed weten welke argumenten wel en welke geen kans van slagen hebben. Het is niet zo dat u even moet uitleggen waarom u het rijbewijs terug wilt krijgen, maar u moet ook alle andere relevante verweren in het klaagschrift verwerken en u mag niet het verkeerde zeggen. U hebt ook maar één kans om een klaagschrift in te dienen. Indien u die verpest, hebt u geen tweede mogelijkheid om het rijbewijs eerder terug te krijgen. Wees daarom altijd voorzichtig om zelf een klaagschrift in te dienen.

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden