• Eerlijke inschatting
  • Enkel ervaren verkeersstrafrechtadvocaten
  • Snelle werkwijze
  • Voordeligste tarief

Inbeslagname rijbewijs

Inbeslagname van het rijbewijs kan om meerdere redenen plaatsvinden

Inbeslagname rijbewijs alcohol

- Inbeslagname rijbewijs bij alcohol vanaf een ademalcoholgehalte van 570 µg/l oftewel een bloedalcoholgehalte van 1,3 ‰. (normaal bestuurders)
- Inbeslagname rijbewijs bij alcohol vanaf een ademalcoholgehalte van 350 µg/l oftewel een bloedalcoholgehalte van 0,8 ‰. (beginnend bestuurders)

Via een klaagschriftprocedure hebt u de mogelijkheid om snel uw rijbewijs terug te krijgen. Een gespecialiseerde advocaat kan u hierbij helpen. Met name bij een alcoholgehalte tot 1000 µg/l en geen recidive binnen 5 jaar is het vaak goed mogelijk om het rijbewijs terug te krijgen mits u een spoedeisend belang hebt bij teruggave. Het spoedeisend belang moet vaak werkgerelateerd zijn.

Inbeslagname rijbewijs drugs

Gaat het om drugs dan dan vindt inbeslagname van het rijbewijs vrijwel direct plaats. Zelfs enkel bij bezit van drugs, vindt inbeslagname plaats op grond van artikel 130 WVW (de CBR-procedure). Het CBR zal vervolgens een onderzoek naar de rijgeschiktheid opleggen en zolang de geldigheid van het rijbewijs schorsen.

Het is heel lastig om tussentijds het rijbewijs terug te krijgen. Sowieso duurt het al gauw vier weken voordat de beslissing door het CBR is genomen. Dit lukt alleen via een bezwaarschrift in het kader van de CBR-procedure. Om de kans van slagen te beoordelen moeten wij eerst de processtukken opvragen bij het CBR.

Inbeslagname rijbewijs te hard rijden

- Inbeslagname rijbewijs vindt plaats bij overschrijding maximumsnelheid met meer dan 50 km/u. Rijbewijs wordt door de officier standaard ingehouden voor 2 tot 4 maanden.

Via een klaagschriftprocedure hebt u de mogelijkheid om snel uw rijbewijs terug te krijgen. Bij een snelheidsoverschrijding tot 70 km/u te hard, zonder recidive in de afgelopen 2 jaar is de kans op teruggave van het rijbewijs groot. Een gespecialiseerde advocaat kan u hierbij helpen. U hebt maar een kans om het rijbewijs via een klaagschriftprocedure terug te krijgen.

Inbeslagname rijbewijs gevaarlijk rijgedrag

- Inbeslagname rijbewijs vindt standaard plaats wanneer verbalisant meent dat bestuurder gevaarlijk heeft gereden (overtreding art. 5 WVW). Vervolgens wordt door het CVOM beoordeeld of het rijgedrag inderdaad gevaarlijk genoeg was voor de invordering van het rijbewijs en of het rijbewijs nog langer ingehouden moet blijven.

Het heeft vaak zin om via een klaagschriftprocedure het rijbewijs terug te krijgen. Of een klaagschrift ook in uw situatie kans van slagen heeft, kan pas worden beoordeeld wanneer wij het proces-verbaal van de politie hebben ontvangen. Na aanmelding van uw zaak zullen wij dit direct opvragen bij het CVOM.

Inbeslagname rijbewijs na verkeersongeval

- Invordering rijbewijs bij ernstig verkeersongeval door schuld (art. 6 WVW). Vervolgens wordt door het CVOM beoordeeld of wat de mate van schuld was, hoe ernstig het letsel is en of dat reden is om het rijbewijs nog langer ingehouden moet blijven.

U kunt via een klaagschriftprocedure het rijbewijs terugkrijgen. Dit lukt alleen wanneer het gaat om een geringe mate van schuld aan het ongeval en wanneer er geen drank in het spel is of gevaarlijk is gereden. Ook de ernst van het letsel kan een rol spelen bij de beoordeling. Of een klaagschrift ook in uw situatie kans van slagen heeft, kan pas worden beoordeeld wanneer wij het proces-verbaal van de politie hebben ontvangen. Na aanmelding van uw zaak zullen wij dit direct opvragen bij het CVOM.

Inbeslagname rijbewijs CBR

- Inbeslagname rijbewijs op grond van artikel 130 WVW. Dit kan in de gevallen als beschreven in artikel 5 en 6 Regeling maatregelen rijvaardigheid en rijgeschiktheid 2011.

Meer informatie inbeslagname rijbewijs (Advocaat-verkeersstrafrecht.nl)
> Advocaat voor inbeslagname rijbewijs (Rijbewijsinbeslaggenomen.nl)

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden