• Eerlijke inschatting
  • Enkel ervaren verkeersstrafrechtadvocaten
  • Snelle werkwijze
  • Voordeligste tarief

Straf bij weigering alcoholonderzoek / ademanalyse / alcoholtest

Op weigering van een alcoholonderzoek staan hoge straffen. Het gaat dan wel om de weigering van de ademanalyse zelf en niet om de eerste alcoholtest buiten op straat. Dat laatste is namelijk niet strafbaar. Weigering van die eerste alcoholtest, zal er enkel toe leiden dat u zult worden aangehouden en dat u wordt overgebracht naar een politiebureau voor de definitieve ademanalyse. Pas bij weigering van dat alcoholonderzoek zal een proces-verbaal van weigering worden opgemaakt en zal uiteindelijk een hoge straf aan u worden opgelegd.

> Weigering alcoholcontrole

Weigering alcoholtest

Het weigeren van een voorlopig ademonderzoek (op straat) is strafbaar. Hiervoor is ook geen verdenking vereist. Als bestuurder bent u dus altijd verplicht uw medewerking te verlenen aan een voorlopig ademonderzoek, aangezien anders sprake is van een weigering. Anders dan het weigeren van een definitief alcoholonderzoek levert het weigeren van een voorlopig ademonderzoek geen misdrijf op, maar een overtreding, waardoor hiervoor lagere straffen worden opgelegd dan voor het weigeren van het definitieve alcoholonderzoek.

Wanneer niet wordt meegewerkt aan een ademtest, kan een zogenaamde ‘Wet Mulder-boete’ aan de weigeraar worden opgelegd (feitcode K155 a tot en met c). deze boete bedraagt normaliter € 240,00.

Het niet meewerken aan het voorlopige ademonderzoek levert niet automatisch een verdenking van rijden onder invloed op. Daarvoor zijn meer factoren nodig, zoals bijvoorbeeld een naar alcohol ruikende adem, bloeddoorlopen ogen, het spreken met dubbele tong of het onvast ter been zijn.

Deze verdenking is noodzakelijk om te komen tot een vordering van medewerking aan een bloedproef of ademanalyse.

Weigering alcoholonderzoek

Het alcoholonderzoek kan bestaan uit een bloedonderzoek en een ademanalyse. Meestal wordt er gebruik gemaakt van de ademanalyse. U moet dan op het politiebureau blazen in een slang van het ademanalyseapparaat. Nadat u twee keer volledig conform de procedure hebt geblazen, volgt de definitieve uitslag van de ademanalyse.
Bent u vanwege medische redenen niet in staat om mee te werken aan een ademanalyse, dan kunt u vragen om een bloedonderzoek. Dit levert dan geen weigering op, mits u uiteraard meewerkt aan het bloedonderzoek.

> Meer informatie weigering alcoholonderzoek
> Verweren bij weigering ademanalyse

Straffen bij weigering alcoholonderzoek (ademanalyse of bloedonderzoek)

De straf voor weigering van de ademanalyse is gelijk aan IX van de LOVS Oriëntatiepunten en staat gelijk aan een alcoholgehalte van 866 tot 945 µgl. Als straf wordt er standaard uitgegaan van een geldboete van € 1.000,00 en een onvoorwaardelijke ontzegging van de rijbevoegdheid van 9 maanden.

IX

866 - 945 µgl

2,01 - 2,15

€ 1.000,--

9 mnd ov

Straf bij weigering alcoholonderzoek (ademanalyse of bloedonderzoek) BIJ BROMFIETS / SNORFIETS

Voor bromfietsers en snorfietsers geldt een lagere straf bij weigering van het alcoholonderzoek (ademanalyse of bloedonderzoek). De straf hiervoor is een geldboete van € 420,00 en een ontzegging van de rijbevoegdheid van 6 maanden onvoorwaardelijk.

IV

871 - 1090

2,01 - 2,50

€ 420,--

6 mnd ov

Geen verschil weigering ademanalyse bij beginnend bestuurder - normaal bestuurder

Er bestaat bij de weigering van het alcoholonderzoek geen verschil qua strafoplegging tussen beginnend bestuurder en normaal bestuurder. De straf voor een beginnend bestuurder die de ademanalyse weigert, is dus hetzelfde als bij weigering door een normaal bestuurder.

EMA-cursus bij weigering alcoholonderzoek

Bij weigering van een alcoholonderzoek krijgt u ook te maken met het CBR. De eerste keer, krijgt u direct een EMA-cursus opgelegd. Als u eerder gepakt bent wegens rijden onder invloed, zal het CBR aan u een onderzoek naar de rijgeschiktheid opleggen.

Klaagschrift voor teruggave rijbewijs bij weigering alcoholonderzoek

Hebt u niet meegewerkt aan het alcoholonderzoek (ademanalyse op bloedonderzoek) en is daarop direct uw rijbewijs ingevorderd? Via een klaagschriftprocedure lukt het ons om uw rijbewijs weer terug te krijgen, mits

  • u het rijbewijs dringend nodig hebt voor uw werk of andere belangrijke sociale verplichtingen
  • dit de eerste keer is dat u pakt bent met rijden onder invloed

Voldoet u aan deze voorwaarden? Neem dan direct contact met ons op. Wij kunnen direct voor u een klaagschrift indienen zodat u zeer snel uw rijbewijs weer terug hebt.
> Meer informatie klaagschrift bij weigering alcoholonderzoek / ademanalyse / alcoholtest

Aanmelden nieuwe zaak

Overige straffen bij rijden onder invloed

Gaat het niet om een weigering van een ademanalyse, alcoholtest, bloedonderzoek, maar heeft u wel meegewerkt aan het alcoholonderzoek, dan gelden er andere richtlijnen voor het bepalen van de straf bij rijden onder invloed:

> Straffen rijden onder invloed auto / motor (normaal bestuurder)
> Straffen rijden onder invloed auto / motor (beginnend bestuurder)
> Straffen rijden onder invloed bromfiets / snorfiets / scooter

Rijbewijs ingevorderd?

Is uw rijbewijs ingevorderd nadat u bent aangehouden wegens weigering van de ademanalyse of het bloedonderzoek en hebt u het rijbewijs dringend nodig, dan kan het onder omstandigheden mogelijk zijn om het rijbewijs eerder terug te krijgen via een klaagschriftprocedure bij de rechtbank. Wij kunnen vooraf vaak al een goede inschatting maken of het indienen van een klaagschrift zinvol is.

> Wanneer rijbewijs terug bij weigering ademanalyse / alcoholtest / bloedonderzoek 

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden