• Eerlijke inschatting
  • Enkel ervaren verkeersstrafrechtadvocaten
  • Snelle werkwijze
  • Voordeligste tarief

Klaagschrift teruggave rijbewijs bij weigeren ademanalyse / weigering alcoholonderzoek

In het algemeen kunnen wij een voorzichtige inschatting maken wat de kans op teruggave wanneer uw rijbewijs is ingevorderd wegens het weigeren van de ademanalyse / weigering alcoholonderzoek. Wij beoordelen de kans op teruggave van het rijbewijs wanneer u een klaagschrift indient bij de rechtbank wegens de invordering of inhouding van uw rijbewijs.

Inschatting kans van slagen klaagschriftprocedure rechtbank om ingevorderde rijbewijs eerder terug te krijgen na weigering van de ademanalyse / alcoholonderzoek
Omschrijving 1ste overtreding
(in de afgelopen 5 jaren)
2de overtreding
(in de afgelopen 5 jaren
Weigering ademanalyse bij personenauto of motor kans op teruggave redelijk,
mits voldoende belang
kans op teruggave klein,
tenzij zeer groot belang
Weigering ademanalyse bij bromfiets of snorfiets kans op teruggave redelijk,
mits voldoende belang
kans op teruggave klein,
tenzij zeer groot belang

Toelichting:

  • We gaan hier uit van normaal bestuurders, die langer dan 5 jaar over het rijbewijs beschikken
  • VOOR BEGINNEND BESTUURDERS GELDEN DEZELFDE CRITERIA
  • Bij recidive buiten de 5 jaarstermijn kan de beoordeling net even anders uitvallen. De rechter mag daarbij in beginsel geen rekening houden, maar we kunnen het nooit uitsluiten dat een rechter hiernaar kijkt bij de beoordeling van het klaagschrift

N.B. Laat het klaagschrift altijd door een gespecialiseerde advocaat indienen; u hebt namelijk maar één kans op teruggave van het rijbewijs

Recidive en/of CBR-procedure

Zoals u in bovenstaande tabel kunt zien, is de kans van slagen bij recidive klein. Het voordeel van een weigering is weer dat u bij de tweede keer weliswaar een onderzoek naar de rijgeschiktheid opgelegd krijgt, maar dat niet direct de geldigheid van uw rijbewijs wordt geschorst. Wanneer u het rijbewijs dan weer via het strafrecht terug hebt, mag u dit zolang behouden (totdat het CBR later het rijbewijs ongeldig verklaart na onderzoek bij de psychiater). Met de juiste voorbereiding op het onderzoek kan die ongeldigverklaring via het CBR veelal worden voorkomen!

> Advocaat nodig voor recidive en CBR-procedure!!
> Zie ook: samenloop strafzaak, CBR-procedure en recidiveregeling alcohol

GRATIS EN VRIJBLIJVEND ADVIES

Wilt u een concreet advies voor de mogelijkheden in uw situatie? Neem dan telefonisch contact met ons op of meld uw zaak kosteloos en vrijblijvend aan via het aanmeldformulier op onze website. Wij brengen u dan in contact met een van onze advocaten voor een eerste intakegesprek en persoonlijk advies. 

< Terug naar kansinschatting klaagschrift

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden