• Eerlijke inschatting
  • Enkel ervaren verkeersstrafrechtadvocaten
  • Snelle werkwijze
  • Voordeligste tarief

Samenloop strafzaak, CBR onderzoek naar de rijgeschiktheid en recidiveregeling alcohol

Bij rijden onder invloed krijgt u in de meeste gevallen te maken met het strafrecht en de CBR-procedure. Via het strafrecht krijgt u van de rechter of bij een OM-zitting een straf opgelegd en het CBR legt een maatregel op, zoals een cursus of een onderzoek. Bij een hoog alcoholgehalte of bij recidive kunnen de verschillende procedures echter met elkaar samenlopen, waardoor het erg ingewikkeld wordt voor een gewone advocaat om de juiste procedure te volgen om het rijbewijs weer snel voor u terug te krijgen. U hebt dan echt een in zowel de CBR-procedures en het strafrecht gespecialiseerde advocaat nodig. 

Wanneer samenloop?

In de volgende gevallen ontstaat er zodanige samenloop tussen de strafzaak en de CBR-procedure dat u echt moet worden bijgestaan door een gespecialiseerde advocaat.

  Alcoholgehalte in de adem (µgl) Alcoholgehalte in het bloed in pro mille (‰) ADVIES:
NORMAAL BESTUURDERS (rijbewijs langer dan 5 jaar in het bezit) > 785 µgl > 1,8 ‰ > rijbewijs eerst terug zien te krijgen via CBR
BEGINNEND BESTUURDER(rijbewijs korter dan 5 jaar in het bezit) > 570 µgl > 1,3 ‰ > rijbewijs eerst terug zien te krijgen via CBR
2de aanhouding in vijf jaren  Indien bij de eerste overtreding een EMA-cursus is opgelegd 

> klaagschrift indienen mogelijk, afhankelijk van alcoholgehalte + CBR-procedure vertragen

3de aanhouding in vijf jaren Alcoholgehalte niet van belang; altijd samenhang > rijbewijs eerst terug zien te krijgen via CBR

Samenloop met CBR-procedure - onderzoek naar de rijgeschiktheid 

Bij een alcoholgehalte van > 785 ug/l, of een alcoholgehalte van > 570 ug/l voor beginnend bestuurders, zal het CBR een onderzoek naar de rijgeschiktheid opleggen. Daarnaast zal het CBR de geldigheid van het rijbewijs schorsen totdat de psychiater van het CBR heeft bepaald dat u weer geschikt bent om te rijden.  
Wanneer u voor de tweede keer bent gepakt wegens rijden onder invloed en u eerder, in de vijf jaren daarvoor, een EMA-cursus hebt gevolgd, zal het CBR dit keer een onderzoek naar de rijgeschiktheid opleggen, maar in dat geval wordt de geldigheid van het rijbewijs niet door het CBR geschorst. Het heeft dan wel zin om een klaagschrift in te dienen bij de rechtbank om het rijbewijs eerder terug te krijgen. Ondertussen is het verstandig om het onderzoek naar de rijgeschiktheid zo lang mogelijk uit te stellen. Onze advocaten kunnen u precies uitleggen hoe u dat het beste kunt doen.
Bent u voor de derde keer in vijf jaren aangehouden wegens rijden onder invloed, dan zal het CBR weer wel de geldigheid van het rijbewijs schorsen naast de oplegging van het onderzoek naar de rijgeschiktheid. 

Recidiveregeling alcohol

Daarnaast kunt u vanaf de tweede aanhouding in vijf jaren te maken krijgen met de recidiveregeling alcohol. Wanneer het alcoholgehalte de tweede keer 570 ug/l of meer bedroeg, zal uw rijbewijs automatisch ongeldig worden verklaard na de veroordeling door de rechter of na acceptatie van een strafbeschikking. Tegen de ongeldigverklaring zelf kunt u niets doen, maar wel is het vaak verstandig om deze ongeldigverklaring uit te stellen totdat er in de CBR-procedure een recidiefvrije periode van een jaar is verstreken, om te voorkomen dat uw rijbewijs ook via die weg ongeldig wordt verklaard. Afstemming van ingangsdatum van de recidiveregeling alcohol met de strafzaak en de CBR-procedure is hierbij echt nodig! 

Hoe krijgt u het rijbewijs weer terug?

Ook wanneer de geldigheid van het rijbewijs door het CBR is geschorst, kunnen wij u helpen om snel uw rijbewijs weer terug te krijgen. De procedure en het stappenplan wijkt echter af van de normale procedure bij een lager alcoholgehalte of wanneer het de eerste keer betreft, nu het geen zin heeft om direct een klaagschrift in te dienen, tenzij er slechts sprake is van 1x recidive. Ons advies is om de volgende stappen te volgen:

1. Vraag met de hulp van een gespecialiseerde advocaat het proces-verbaal (dossier) op bij justitie en/of maak pro forma bezwaar tegen de beslissing van het CBR.
> In ongeveer 20% van onze zaken maken wij mee dat er fouten zijn gemaakt door de politie bij het alcoholonderzoek. Het alcoholonderzoek moet volgens vaste voorschriften verlopen. Deze procedure is vastgelegd in het Besluit Alcoholonderzoeken. Als hierin een fout is gemaakt en dus zo'n voorschrift niet is nageleefd, kan het resultaat van de ademanalyse of het bloedonderzoek niet worden gebruikt voor het bewijs. Dit heeft in de strafzaak dan tot gevolg dat u moet worden vrijgesproken en meteen uw rijbewijs terug moet krijgen en in de CBR-procedure leidt dit tot vernietiging van de door het CBR opgelegde maatregelen (schorsing geldigheid rijbewijs en oplegging van het onderzoek naar de rijgeschiktheid). Als er fouten zijn gemaakt bij het alcoholonderzoek, zullen wij direct het nodige doen om uw rijbewijs zo snel mogelijk weer terug te krijgen.

2. Voorbereiding onderzoek naar de rijgeschiktheid
> Indien er geen fouten zijn gemaakt, dan zult u helaas moeten meewerken aan het onderzoek naar de rijgeschiktheid. Dit betekent dat u bij een psychiater langs moet. De psychiater gaat bekijken of er sprake is van alcoholmisbruik of alcoholafhankelijkheid. Onderschat dit onderzoek niet!
Het onderzoek naar de rijgeschiktheid is zo in elkaar gezet dat maar liefst 80% de eerste keer NIET door het onderzoek heen komt. In 2016 heeft KRO Reporter hier nog een radio-uitzending aan gewijd. Dit komt doordat het onderzoek veel strikvragen en valkuilen bevat. Het onderzoek zit echt heel gemeen in elkaar waardoor veel mensen de 'verkeerde' antwoorden geven en dus ten onrechte worden aangemerkt als alcoholmisbruiker.

Om een voorbeeld te noemen: U krijgt de vraag of u uw rijbewijs nodig hebt voor uw werk of voor andere belangrijke sociale verplichtingen. Waar u die vraag in de strafzaak volmondig met 'ja' moet beantwoorden, moet u juist bij het CBR-onderzoek die vraag met 'nee' moet beantwoorden. Als u in het kader van de CBR-procedure die vraag namelijk met 'ja' zou beantwoorden, wordt dit antwoord door de psychiater zo uitgelegd dat u kennelijk de alcohol belangrijke vindt dat uw werk en dat u daarmee bewust uw werk op het spel hebt gezet, hetgeen een aanwijzing vormt voor alcoholmisbruik. Uiteraard is deze drogredenering volstrekt ridicuul, maar we komen het helaas dagelijks tegen in de rapporten van psychiaters. 

3. Afstemming straf in strafzaak met (verwachte) uitkomst CBR-procedure
> Tot slot moet er afstemming plaatsvinden tussen de door de rechter in de strafzaak op te leggen straf en de (verwachte) uitkomst in de CBR-procedure. Dit is echt maatwerk dat geleverd moet worden door een advocaat die zowel in de CBR-procedure als in strafzaken is gespecialiseerd. Het kan namelijk behoorlijk ingewikkeld zijn om ervoor te zorgen dat u in ieder geval op het moment dat u het rijbewijs via het CBR terug krijgt, ook het rijbewijs in de strafzaak terug hebt gekregen. DE advocaat kan u dan bijstaan tijdens de zitting bij de politierechter. 

Gespecialiseerde advocaat CBR + Strafrecht

Door de samenhang bij een alcoholgehalte van > 785 ug/l van de CBR-procedure met de strafzaak is het voor een doorsnee advocaat vaak niet te doen om de consequenties in de beide procedures te overzien. U hebt tegenwoordig echt bijstand nodig van een advocaat die zich in beide procedures heeft gespecialiseerd. 

Wilt u meer informatie over de samenhang tussen de CBR-procedure en de strafzaak en over de vraag wat een advocaat hierin voor u kan betekenen? Neem dan gratis en vrijblijvend contact met ons of vul het aanmeldformulier in via de website.

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden